WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 
Telepũlési értéktár
 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 2931078
Ma: 38 Tegnap: 549 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:1
 

Tartózkodási hely: Kezdõlap

Utolsó frissítések a tartalomban       
Kunbaracsi Értékjáró Séta
date 2023-03-30

2023. április 15. szombat 9 óra

SÉTÁLJON VELÜNK KUNBARACSON

MEGHÍVÓ


Óvodai beiratkozás időpontja
date 2023-03-23
FELHÍVÁS!

Értesítjük a Kedves Szülőket és Gondviselőket, hogy
 a 2023/2024. nevelési évre az
ÓVODAI BEIRATKOZÁS időpontja:

2023. április 24. (hétfő) 13:00-16:00
2023.április 25.(kedd) 13:00-16:00Helyszíne: Kunbaracs Óvoda 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 2.

Felvételre kötelezően jelentkezzenek azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket!
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 3 éves korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező! Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti az oktatási hivatalt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
Óvodai felvételi körzet: Kunbaracs

Az Óvoda fogadja azoknak a jelentkezését is, akik  3. életévüket 2023. szeptember 1-je és december 31-e között töltik be.
A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről a beiratkozás követő 30. napig kapnak értesítést a Szülők, postai  vagy elektronikus úton. (A szülők a beiratkozás napján adják meg elérhetőségüket). Elutasítás esetén Kunbaracs Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni, a közléstől számított 15 napon belül, melyről a testület soron következő ülésén dönt.

A beiratkozáskor bemutatandó
-    a gyermek születési anyakönyvi kivonata és személyazonosító igazolványa, lakcím igazolványa, TAJ kártyája és ezek fénymásolatai
-     továbbá a szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája és ezek fénymásolatai
-    gyermekét egyedül nevelő szülő igazolása a különélésről


                                                                                                                                                                 Hegedűs Lászlóné sk.
                                                                                        polgármester


Adózók tájékoztatása
date 2023-01-11
Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.
Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be.  A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére, az e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással.
Önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai:
Önkormányzat neve: Kunbaracs Község Önkormányzata
Számla elnevezése: HIPA deviza beszedési technikai számla
Számla száma: 10025004-00002237-02120010
Számla IBAN száma: HU42 1002 5004 0000 2237 0212 0010
A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl, a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.   SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.
 A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított, a Kincstár számláján jóváírt forintösszeget haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.
A devizában megfizetett helyi iparűzési adó  megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, ezért az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.
 

Kunbaracs, 2023. január 11.
                                                                                                                                        Lőrincz Edit

                                                                                                                                              jegyző


Számlaszámok
date 2023-02-09

Költségvetési elszámolási számla                 11732002-15338222

Iparűzési adó számla                                         11732002-15338222-03540000

Magánszemélyek kommunális adó számla 11732002-15338222-02820000

Idegenforgalmi adó számla                              11732002-15338222-03090000

Építményadó számla                                          11732002-15338222-02440000

Bírság számla                                                      11732002-15338222-03610000

Késedelmi pótlék számla                                  11732002-15338222-03780000

Eljárási illeték számla                                         11732002-15338222-03470000

 


DTkH tájékoztatása
date 2023-01-12

 Tájékoztatás a 2023. évi edényzet azonosító matricával kapcsolatban

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a 2023-as évben nem kerülnek postázásra az érvényesítő matricák.
Társaságunk a közszolgáltatás igénybevételének jogosultságát személyes ellenőrzéssel és digitális rendszer segítségével valósítja meg.
Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten fontos, hogy lakott ingatlan esetén a közszolgáltatás igénybevétele, illetve a díj fizetése kötelező.
Számítunk szíves segítségükre és arra szeretnénk kérni Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten a fent leírtakról legyenek szívesek tájékoztatni a lakosságot.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!


Tájékoztatás települési ügysegédi rendszer indulásával kapcsolatban
date 2023-03-20

2023. március 20. napjától a települési ügysegédi rendszer megkezdi működését.

TÁJÉKOZTATÓ


2023. I. félévi hulladék elszállítási rend
date 2023-01-22

2023. I. félévi hulladék elszállítási rend tájékoztató anyaga

 

 DTkH Nonprofit Kft.


Hirdetmény
date 2022-11-08

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a -  linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Hirdetmény 2022. IV. ütem


Közlemény
date 2022-10-25

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Link megtekintése


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
date 2022-10-25
Tisztelt Lakosság!

Az ősz beköszöntével elindult a fűtési szezon. Ebben az időszakban a légköri szmog kialakulásához  jelentős mértékben hozzájárul a lakosság, a fűtés során kibocsátott füst légszennyező komponenseivel.
A helyes fűtési mód használatával csökkenthetjük az egészségtelen légszennyező anyagok kibocsátását,valamint tágabb  értelemben saját környezetünkben is tehetünk a globális felmelegedés ellen.
Sokat hallunk a légszennyezés csökkentésének fontosságáról a vezető országok szintjén is. Nem is gondolunk bele, hogy ezt mindenki a saját „kis országában”, otthon is nagyban elő tudja segíteni.
Napjainkban nagyon sokféle műanyagot használunk, mely jelen van a ruháinkban, a használati és berendezési tárgyainkban, építőanyagokban és a csomagoló anyagokban. Ennek következtében a műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék egy részét.
A műanyagok lassan bomlanak le a természetben, ha pedig elégetjük őket, szennyezik a levegőt és károsíthatják az egészségünket.
Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a háznál tartott állatok levágásából származó állati maradványok veszélyes hulladéknak minősülnek. Azok megsemmisítése speciális kezelést igényel. Sem a háztartási hulladékban való elhelyezése, végképp az eltüzelése nem megengedett környezetszennyező hatása miatt.

Nem csak az szennyezi a levegőt, ami „büdös”.
 A káros anyagok egy része érzékszerveink által nem észlelhetők.
Ezek miatt a levegőtisztaság fenntartása mindannyiunk felelőssége, a szemét túlzott összegyűjtésével, elégetésével globálisan is kárt okozunk, de a szűk környezetünk (községünk, utcáink lakói, családtagjaink) egészségére hatunk leginkább negatívan. A saját és gyermekeink egészségére  is!
Ezért nyomatékosan szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló jogszabály szerint tilos a légszennyezés, a levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése - a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével - tilos. A kerti hulladék égetése helyett is, inkább komposztálják a növényi hulladékot.

A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság – mely Kunbaracs vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-zsilinszky krt.2.)) - a levegővédelmi követelményt megsértőkre levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki, mely akár 300.000 Ft összeg is lehet. A bírság kiszabására már volt példa Kunbaracson is!
A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett levegőtisztaság-védelmi bírság ráadásul adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Amennyiben ilyen jellegű levegőszennyezést tapasztalnak településünkön, akkor értesítsék a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát.

Ügyfélszolgálat telefonszáma:
76/795-860
Központi telefonszám:
76/795-870
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Péntek: 8:30-11:30
Készenléti telefonszám: 70/503-9490

Tegyen a Tűzbiztonságáért!
date 2022-03-02

Tegyen a Tűzbiztonságáért!-Szabadtéri égetés

Kecskemét Hivatásos Tűzoltóparancsnokság


Kunbaracs Fiókgyógyszertár bezárása
date 2021-12-22

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kunbaracsi gyógyszertár bezárásra kerül.

Utolsó nyitvatartási nap 2021. 12.27.

A ladánybenei gyógyszertár nyitvatartása 2022. 01.02-től az alábbiak szerint változik:

Hétfő:  07.00-17.00

Kedd:  12.00-17.00

Szerda: 07.00-17.00

Csütörtök: 07.00-17.00

Péntek: 07.00-12.00

Szombaton és pihenőnapon: zárva

Vasárnap és munkaszüneti napon: zárva


Tűzvédelmi tájékoztató építkezőknek
date 2021-08-31
TÁJÉKOZTATÓ Megtekintés
Tájékoztatás elektronikus ügyintézésről
date 2021-01-07
DTkH Nonprofit Kft Tájékoztatása
date 2020-06-02

2020. június 2-től ismét igényelhető a házhoz menő lomtalanítás.

Lomtalanításhoz időpont egyeztetésre ügyfélszolgálati elérhetőségeinken van lehetőség.

 

http://www.dtkh.hu/ugyfelszolgalat

 

DTkH Nonprofit Kft.

 


DTkH tájékoztatója
date 2020-02-27

Konténer rendelése Megtekintés

Bízunk benne, hogy törekvéseink elősegítik az illegális hulladék elhelyezés csökkenését.


Tájékoztatás
date 2019-06-03
A kunbaracsi könyvtár szolgáltatásait bemutató oldal elérhetősége:http://bacstudastar.hu/kunbaracs
Tájékoztatás
date 2018-11-26

Okmányiroda (Kerekegyháza) elérhetőségei:

06 76 795-562

06 76 795-281 


Háziorvosi rendelés Kerekegyházán
date 2018-07-11
Kerekegyháza Város Önkormányzatának közleménye Megtekintés
Közlemény
date 2023-03-20

Kecskeméti Járási Hivatal munkatársa
Mészáros Melinda Andrea

Minden második csütörtökön 8:30-9:30 óráig (páratlan heteken)

Telefonszám:06 70 400-4231

Ügyfélfogadást tart Önkormányzat (nagytermében) az alábbi ügyekben:

•  Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
•  Időskorúak járadéka
•  Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás
•  Ápolási díj
•  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság
 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak

A fenti ügyekben tájékoztatás, és nyomtatvány kérhető ügyfélfogadási időben

Hétfőtől-Csütörtökig: 800-1600   Pénteken:800-1330


Telkek eladók
date 2011-05-10

Telkek eladók!
Kunbaracson az önkormányzat tulajdonában lévő villany, gáz és vízi közművel kialakított telkek eladók.
A telkek nagysága : 1540m2- től-1600m2-ig
A telkek ára: 486,- Ft/m2
A kunbaracsi lakóhellyel rendelkező fiatal családok első lakáshoz jutásának, lakótelek megszerzésének támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet értelmében a támogatás elnyerése esetén a támogatás a mindenkori telekár 85%-a, amelyet a telekár fennmaradó részének befizetésekor ír jóvá az önkormányzat.