WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 510868
Ma: 427 Tegnap: 309 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:1
 

Tartózkodási hely: Kezdõlap

Utolsó frissítések a tartalomban       
Pályázat
date 2016-05-09

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kunbaracs Község Önkormányzata

tanyagondnok munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony , 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • helyben lakás,tanyagondnoki képzés vállalása, kötetlen munkaidő vállalása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás,
  • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
  • vezetői engedély másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezelésével hozzájárul,
  • nyilatkozat arról,hogy a tanyagondnoki képzést vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok. 
  • Személyesen: Tóth Ferenc polgármester, Bács-Kiskun megye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Kunbaracs Község Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, idejewww.kunbaracs.hu - 2016. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunbaracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 9.


Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás -Térkő gyártás
date 2016-05-11

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás indult Kunbaracson. Májusban már elkezdődtek a próbaöntések, az eredmények a képeken láthatóak. Ezúton köszönjük a dolgozók példamutató hozzáállását és kívánunk további eredményes munkát. Az elkészült térkövekkel településünket tervezzük megújítani. Ezért is fontos a további kitartó eredményes térkőgyártás.

 

 


Elektronikai hulladékgyűjtés
date 2016-05-09

Tájékoztatjuk a Tisztelt  Lakosságot, hogy 2016. május 21-én (szombat) 9:00-13:00 óráig az Önkormányzat udvarán térítésmentes ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS lesz.

Az elektronikai hulladékok begyűjtését, elszállítását és a törvényi előírásoknak megfelelő kezelését a FE-GROUP INVEST Zrt.  vállalkozási szerződés keretein belül fogja elvégezni.

A gyűjtés alkalmával leadhatóak: háztartási kis- és nagygépek, IT és távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és elektronikai barkácsgépek, játékok, szabadidős- és sportfelszerelések, ellenőrző- és vezérlőeszközök, világítótestek, akkumulátorok, elemek.

 Szétszedett, hiányos, erősen szennyezett berendezések nem kerülnek átvételre.


A legszebb konyhakertek
date 2016-05-04

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott,  "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva

Kunbaracs Községi Önkormányzat meghirdeti "A legszebb konyhakertek" Kunbaracs programot.

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését!


Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

Jelentkezési lap kérhető és leadható: Könyvtár, Információs és Közösségi Hely (6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3.)

Plakát megtekintése

Jelentkezési lap megtekintése, letöltése


Elismerő oklevelek
date 2016-04-28

" A legszebb konyhakertek"-Magyarország legszebb konyhakertjei 2015. évi országos program keretében a Földművelésügyi Minisztériumban elismerő oklevelek átadására került sor.

   


Álláshirdetés
date 2016-04-26

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
pályázatot hirdet
Családsegítő
munkakör betöltésére
határozott idejű (2018.07.22-ig) kinevezéssel, 8 órás munkaidőben
Munkakörhöz tartozó feladatok:
• A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben és a végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéhez kapcsolódó családsegítői feladatok.
Pályázati feltétel:
• Szakirányú felsőfokú végzettség illetve a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II.I.1. pontjában meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő végzettség.
• B kategóriás jogosítvány
• felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazása
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
• empátia, jó kommunikációs készség
Előnyt jelent:
• szociális területen szerzett 1-3 éves tapasztalat
Bérezés:
• A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint
Munkavégzés helye: 6041 Kerekegyháza Fő utca 76.
A munkakör legkorábban 2016. július 1-től tölthető be.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és bizonyítványmásolatokkal a 2016. május 31-ig
Humán Szolgáltató Központ
6041 Kerekegyháza, Fő utca 76.
E-mail cím: humanszolgaltato@kereknet.hu
Információ: Tőzsér Ágnes tel.szám.: 0676/361-165


Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2016-04-25

HIRDETMÉNY
I./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:

1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail: kunbaracsph.polgarmester@hiperkom.hu
 

2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracsi Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvoda pedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-öt év szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: vezetői gyakorlat, óvodavezetői szakvizsga
-magyar állampolgárság
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2016. augusztus 01.
-a megbízás öt évre szól, 2021. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának  határideje : véleményezési határidőt követő első testületi ülés
- ill.: a Kjt. szerint
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Polgármestere
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyügyi Igazgatás /KÖZIGÁLLÁS/ internetes oldalán történt közzétételének ideje: 2016. április 25. nap

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

 


Régészeti leletek Kiskunmajsán
date 2016-04-21
SZENZÁCIÓS TATÁRJÁRÁSKORI RÉGÉSZETI LELETEK KISKUNMAJSÁN

 
„Akiket nem akartak karddal elpusztítani, tűzben elégették”
 
A Kecskeméti Katona József Múzeum régészei ritka, egyértelműen a tatárjáráshoz köthető nyomokra bukkantak Kiskunmajsán. A több tucat legyilkolt ember maradványai és elrejtett, most előkerült  kincseik  kézzelfogható bizonyítékát adják a tizenharmadik század derekán történt kárpát-medencei történelmi katasztrófának.

Tájékoztató megtekintése

        


Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
date 2016-04-15

Az egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

Az NHKV lakossági tájékoztató levelének megtekintése


Lakossági Felhívás
date 2016-04-07

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére


Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

 További információkért keressék fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapját,  (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://bacs.katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32


Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről
date 2016-04-13

Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről


Tisztelt Felhasználóink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az „Kék-víz Észak- Bács- Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű beruházás munkálatai befejeződtek, a program lezárásra került. A víztermelő kutakból a termelt víz tisztítására Kerekegyháza vízműtelepen új technológia, Kerekegyháza és Kunbaracs között pedig távvezeték került kiépítésre és üzembe helyezésre.

Előfordulhat, hogy az új tisztítási eljárást követően a hálózatba bocsátott víz fizikai tulajdonságaiban (pl. ízében, szagában) némileg eltér az Önök által megszokott víztől, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy – épp az új technológiának köszönhetően - a szolgáltatott ivóvíz minősége mindenben megfelel a vonatkozó 201/2001 (X. 25.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.  Ezt Társaságunk folyamatosan ellenőrzi - éppúgy a tisztítási technológiánál, mint a hatóság által a vízhálózaton kijelölt mintavételi helyeken.

Bízunk benne, hogy az új vízminőség mihamarabb megszokottá válik, addig pedig szíves megértésüket és türelmüket kérjük. Vízszolgáltatóként számunkra nagyon fontos és bizonyára Önöket is megnyugvással tölti el, hogy a beruházás révén a szolgáltatás színvonala emelkedik és a település lakossága mindenkor minőségileg megfelelő és egészséges ivóvízzel lehet ellátva.

Az ivóvízminőség-javító programról a beruházás honlapján (http:// http://www.kekviz.projektkronika.hu/) tájékozódhatnak bővebben.

Kecskemét, 2016. április


Tisztelettel:


BÁCSVÍZ Zrt.


Hulladékkezelés 2016
date 2015-12-17

2015 karácsony és 2016 Újév miatti szállítási rend változás. 2016. január 1. péntek helyett 2016. január 2. szombat.

2016. Szelektív hulladékgyűjtési rend Megtekintés


Közlemény
date 2015-09-29

Kecskeméti Járási Hivatal munkatársa
Kósa Szilvia

Minden második csütörtökön 8:30-9:30 óráig (páratlan heteken)

Ügyfélfogadást tart Önkormányzat (nagytermében) az alábbi ügyekben:

•  Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
•  Időskorúak járadéka
•  Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás
•  Ápolási díj
•  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság
 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak

A fenti ügyekben tájékoztatás, és nyomtatvány kérhető ügyfélfogadási időben

Hétfőtől-Csütörtökig: 800-1600   Pénteken:800-1330


Telkek eladók
date 2011-05-10

Telkek eladók!
Kunbaracson az önkormányzat tulajdonában lévő villany, gáz és vízi közművel kialakított telkek eladók.
A telkek nagysága : 1540m2- től-1600m2-ig
A telkek ára: 486,- Ft/m2
A kunbaracsi lakóhellyel rendelkező fiatal családok első lakáshoz jutásának, lakótelek megszerzésének támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet értelmében a támogatás elnyerése esetén a támogatás a mindenkori telekár 85%-a, amelyet a telekár fennmaradó részének befizetésekor ír jóvá az önkormányzat.