WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 704963
Ma: 22 Tegnap: 402 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:4
 

Tartózkodási hely: Kezdõlap

Utolsó frissítések a tartalomban       
Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2017-05-26

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 29.-én (hétfő)
14 óra 30 perckor
tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal  tanácskozó terme

Az ülés napirendje:


1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                          Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző

2. Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester

3.  A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályai
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester

4. Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2017. május 25.

                                                                    Tisztelettel:


                                                                                                               /:Tóth Ferenc:/
                                                                                                                 polgármester

 


Hulladék szállítási naptár 2017. május 29-től
date 2017-05-23

2017. május 29-től Kunbaracson:

Kommunális hulladékgyűjtés heti rendszerességgel kedden.

Szelektív-, zöldhulladék gyűjtés:

Hónap
05
06
07
08
09
10
11
12 
Szelektív 
 30
13,27 
 11,25
 8,22
 5,19
 3,17,31
 14,28
 12,26
Zöld
 
13
 11
 8
 5
 3
 14
 12

Hulladék szállítási tájékoztató 2017
date 2017-05-23

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A 2017-es évben tovább folytatódik Magyarország hulladékgazdálkodási rendszerének átalakítása, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) irányításával.
A rendszer átalakításának célja, az optimális közszolgáltatási területek kijelölése, a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, optimális üzemgazdasági méret kialakítása és a közszolgáltatók fenntartható működésének biztosítása.
Az integrációt követően, a településén, 2017. május 01-től, az Ökovíz Nonprofit Kft. végzi a hulladékkezelési közszolgáltatást.
A számlát, továbbra is az NHKV Zrt. -től kapják.

Tájékoztató Megtekintés


Virágvásár
date 2017-05-23

Egynyári virágvásár a Faluházban!

Tel:Hegedűs Lászlóné

30/5428135 


ELBIR Bűnmegelőzési hírlevél
date 2017-05-19

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály májusi hírlevele.

Eltünt gyermekek világnapja Megtekintés

Közeledik a VAKÁCIÓ Megtekintés


Színházban voltunk
date 2017-05-06

 

2017. május 5-én vendégül látott minket a Kecskeméti Katona József Színház.
Ezúton mégegyszer köszönjük Cseke Péter Igazgató Úrnak, hogy lehetővé tette, hogy a „Manóvizsga”című  zenés mesét láthatták azok is, akik eddig még soha nem voltak színházban.

 

 


Virágtartó edények kerültek kihelyezésre településünkön
date 2017-04-27

Innovatív virágtartó edények

 

Virágtartó edények Kunbaracson

 

Katalógus megtekintése 


Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2017-04-20

 HIRDETMÉNY

  Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:

 

1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail: kunbaracsph.polgarmester@hiperkom.hu

2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracsi Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvoda pedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-öt év szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: vezetői gyakorlat, óvodavezetői szakvizsga
-magyar állampolgárság
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2017. augusztus 01.
-a megbízás öt évre szól, 2022. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának  határideje : véleményezési határidőt követő első testületi ülés
- ill.: a Kjt. szerint
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Polgármestere
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyügyi Igazgatás /KÖZIGÁLLÁS/ internetes oldalán történt közzétételének ideje: 2017. április 20. nap

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

 


Szabadtéri növényi hulladékok égetésével kapcsolatos tájékoztató
date 2017-03-23

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelm Kirendeltség tájékoztatója

Országos tűzgyújtási tilalom határozat Megtekintés

Tájékoztató kiadvány Megtekintés


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal sajtóközleménye
date 2017-03-14

Az állami rezsicsökkentés folytatásaként - a lakossági konzultáció figyelembevételével – elkészített, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény szerint 2017. március 16-tól 20 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit csökkenti.

Sajtóközlemény megtekintése


Pályázat VP6-7.2.1.4-17
date 2017-02-20
Megjelent a VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás. Megtekintés
Lakossági tájékoztató a rágcsálóirtásról
date 2017-01-18

A kedvező időjárás miatt a rágcsálók nagymértékben felszaporodtak, ezért szükségessé vált az irtásuk.

Lakossági tájékoztató a rágcsálóirtásról Megtekintés

Rovar és rágcsálóirtás elérhetőségek Megtekintés


2017. évi szelektív hulladékgyűjtés és hulladékürítés ünnepnapi áthelyezése
date 2016-12-21

Szelektív hulladékgyűjtés rendje 2017-ben Megtekintés

Hulladékürítés ünnepnapi áthelyezése 2017-ben Megtekintés


Háziorvosi rendelés Kerekegyházán
date 2016-10-03
Kerekegyháza Város Önökormányzatának közleménye Megtekintés
Közlemény
date 2016-05-26

Kecskeméti Járási Hivatal munkatársa
Kósa Szilvia

Minden második csütörtökön 8:30-9:30 óráig (páratlan heteken)

Telefonszám:06 70 400-4231

Ügyfélfogadást tart Önkormányzat (nagytermében) az alábbi ügyekben:

•  Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
•  Időskorúak járadéka
•  Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás
•  Ápolási díj
•  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság
 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak

A fenti ügyekben tájékoztatás, és nyomtatvány kérhető ügyfélfogadási időben

Hétfőtől-Csütörtökig: 800-1600   Pénteken:800-1330


Telkek eladók
date 2011-05-10

Telkek eladók!
Kunbaracson az önkormányzat tulajdonában lévő villany, gáz és vízi közművel kialakított telkek eladók.
A telkek nagysága : 1540m2- től-1600m2-ig
A telkek ára: 486,- Ft/m2
A kunbaracsi lakóhellyel rendelkező fiatal családok első lakáshoz jutásának, lakótelek megszerzésének támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet értelmében a támogatás elnyerése esetén a támogatás a mindenkori telekár 85%-a, amelyet a telekár fennmaradó részének befizetésekor ír jóvá az önkormányzat.