WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3543211
Ma: 590 Tegnap: 2677 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:5
 

Tartózkodási hely: Híreink / Hírek,információk-2024

Trianon
date 2024-06-05

Nemzeti Összetartozás Napja 2024. június 4.


Vármegyei tűzgyújtási tilalom elrendelése
date 2024-04-09
A napos, nyárias tavaszi időjárás kiszárította a könnyű holt biomasszát erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken egyaránt.  Az Alföldön a talaj felső része  is kritikusan száraz állapotban van.  Az alföldi erdőtársulásokban a nyár fafajok lehullott  virágzata is növeli a tűzterjedés sebességét. A száraz biomassza miatt gyors tűzterjedés alakul ki kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is. Megnő a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. Nő a tüzek ugrótűz potenciálja, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést.  A következő napokban sajnos nem várható olyan mennyiségű csapadék, ami csökkentené a tűzkockázatot.
 
A fokozott tűzkockázatot mérlegelve, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) egyetértésével, 2024. április 9.-én 00:00 órától Bács-Kiskun vármegye egész területén elrendeli a tűzgyújtási tilalmat.
 
 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu  vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak.


Emlékezzünk 1848. március 15-re
date 2024-03-11
 
 
Wass Albert : Emlékezés egy régi márciusra

                                       Az erdőszélen hóvirág fehérlett.                                                                                                
Sarjadó gyepen az iskola glédában állt, mint még soha.
Valaki a Talpra Magyart szavalta.
Aztán a tanító beszélt a szabadságról.
Hallgatta sok parasztgyerek,
oldalt a jegyző meg a pap s tisztes, komoly, ősz emberek.                                           
A harangozó tartotta a zászlót vén bajszos arcán zord egykedvűséggel.
S a tanító lelkesen magyarázta, hogy mi is történt ezelőtt sok, nagyon sok évvel.
Hősökről beszélt és csatákról s arról, hogy miként folyt a vér,
amikor annyi ember meghalt valamiért.

A többiek hallgatták némán.
Hitték is, nem is a mesét.
Öreg volt már a múlt. Setét s bizonytalan ködök takarták.
S egyszerre csak egy kisgyerek hangosan megszólalt hátul:
„Édesanyám! Mi a szabadság?”

A tanítóban elakadt a szó.
Odanéztek mindannyian.
Az asszony pedig felsóhajtott és azt felelte:
„Amikor hazajönnek a katonák, fiam”

Ó, hóvirágos régi március…!
Azóta mennyi vér ömlött megint, s részeg torokkal hányszor ordították
közénk a véres jelszót, hogy „szabadság!”
Voltunk azóta hősök mi magunk is.
Hősök, pribékek, árulók, gazok, honmentők és hazátlanok,
voltunk minden, amit csak akartak a habzó szájú álapostolok.

Négyszer szabadítottak föl azóta propagandás vad próféciával
és mind a négyszer más zászló alatt!
És mind a négyszer esküdtek reá, hogy most lettem szabad!

Hát ez a szabadság, emberek?
Szónokló, híres emberek! Élők s holtak mind ezt akarták…?
S mi lesz, ha majd egy szép napon megkérdezi egy kisgyerek:
„Édesapám, mi a szabadság…?”

Ó, hóvirágos régi Március…
Talán sóhajtunk egyet mi is akkor
és csak annyit mondunk csöndesen:
fiam, szabadság az, ha majd hazatérhetünk mindannyian.

Bajorerdő, 1947.        


Telkek eladók
date 2024-02-28
Telkek eladók!
Kunbaracson az önkormányzat tulajdonában lévő villany, gáz és vízi közművel kialakított telkek eladók.
A telkek nagysága : 1540m2- től-1600m2-ig
A telkek ára: 730,- Ft/m2


Rólunk Írták
date 2024-02-22

Rólunk írták

BAON 2024.02.14.

MEGTEKINTÉS 


Álláspályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére
date 2024-02-21
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KUNBARACS ÓVODA
pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
Óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint, pedagógiai program alapján.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő     állás     munkakörének     szakterülete     (munkakörcsalád):     Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: köznevelési foglalkoztatotti
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kunbaracs
Álláshirdető szervezet bemutatása: A Kunbaracs Óvoda önálló intézményként működő, önkormányzati fenntartású, egy vegyes csoportos óvoda.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Szolgálati lakás biztosítása megoldható.
A pályázat postai úton a Kunbaracs Óvoda 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 2. címre, "Pályázat Kunbaracs Óvoda óvodapedagógus álláshely betöltésére" megjelöléssel nyújtandó be.
Elektronikus úton Menczel Dóra igazgató részére az ovoda@kunbaracs.hu e-mail címre.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
-    Büntetlen előélet
-    Cselekvőképesség
-    Magyar állampolgárság
-    Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
-    6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés  alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Óvodapedagógus diploma

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-    A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
-    fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-    végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.20. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Az intézményvezető dönt a nyertes pályázatról, amely a tartalmi és formai követelményeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.26. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kunbaracs.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.02.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.20.


Tegyen a Tűzbiztonságáért!-Szabadtéri égetés
date 2024-02-21
Álláspályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére
date 2024-02-08
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KUNBARACS ÓVODA
pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
Óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint, pedagógiai program alapján.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő     állás     munkakörének     szakterülete     (munkakörcsalád):     Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:köznevelési foglalkoztatotti
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kunbaracs
Álláshirdető szervezet bemutatása: A Kunbaracs Óvoda önálló intézményként működő, önkormányzati fenntartású, egy vegyes csoportos óvoda.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Szolgálati lakás biztosítása megoldható.
A pályázat postai úton a Kunbaracs Óvoda 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 2. címre, "Pályázat Kunbaracs Óvoda óvodapedagógus álláshely betöltésére" megjelöléssel nyújtandó be.
Elektronikus úton Menczel Dóra óvodavezető részére az ovoda@kunbaracs.hu e-mail címre.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
-    Büntetlen előélet
-    Cselekvőképesség
-    Magyar állampolgárság
-    Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
-    6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés  alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Óvodapedagógus diploma

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-    motivációs levél
-    A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
-    fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-    végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.15. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Az intézményvezető dönt a nyertes pályázatról, amely a tartalmi és formai követelményeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.23. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kunbaracs.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.15.