WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3543147
Ma: 526 Tegnap: 2677 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:4
 

Tartózkodási hely: Településünkről / Civil szervezetek

Kunbaracsi Boróka Alapítvány
date 2010-12-05

Kuratóriumi elnök: Dr. Halász Erzsébet
Felügyelõbizottsági elnök: Péterné Fehér Mária

1.Az alapítvány neve: KUNBARACSI BORÓKA ALAPÍTVANY 2.Az alapítvány székhelye: 6043 Kunbaracs Dózsa Gy. u. 36 3.Az alapítvány célja:
Kunbaracs község lakóhelyi életlehetõségének javítása, a Közösség, és az egyén közös érdekeinek kielégítése az alábbi célszerinti tevékenységek megvalósítása útján.
Az alapítvány mûködési területe: Kunbaracs

3.1 Alapítvány célkitûzéseinek részletezése:

 • A falusi óvodai és általános iskolai képzés európai normákhoz közelítése, képzett szakemberek, technikai eszközök biztosításának segítésével,
 • Közintézmények elhelyezésére szolgáló épületek mûszaki színvonalának emelése,
 • A falusi lakosság egészségügyi ellátása színvonalának javításában közremûködés,
 • Egészségmegõrzés, egészséges életmódra nevelésben közremûködés, Falukép szépítése, lakókörnyezeti kultúra emelése,
 • Falusi néphagyományok újraélesztése, ápolása,
 • Falusi kulturális, sport, valamint mûvészeti élet támogatása, kulturális örökség védelme,
 • Falusi turizmus lehetõségének megteremtésében közremûködés, Közremûködés a közbiztonság javításában, különös tekintettel a külterületi tanyákra,
 • Kunbaracs község külterületén a tájvédelmi kultúra erõsítése ,
 • az õshonos növényzet védelme, az oktatási lehetõség megteremtése, Mûvészeti, tudományos, ifjúsági szaktáborok szervezésében közremûködés,
 • Falusi életmód tanulmányozási lehetõségének elõsegítése
 • felsõfokú tanintézetekkel, kutató intézményekkel való együttmûködéssel, Kunbaracs község infrastruktúrája /út, járda, víz,-gáz-,villany,- csatorna-hálózat / állagmegóvásának, színvonaljavításának és bõvítésének segítése,

Az alapítvány levelezési címe: 6000 - Kecskemét, Reile Géza u. 16.

Számlaszáma: HVB Bank Rt. 10915008-00000009-29020008

Adószáma: 18356698-1-03


Kunbaracsi Kulturális Egyesület
date 2011-01-25

Az egyesület elnöke: Hegedûs Lászlóné

Az egyesület alapvetõ célja a kulturális élet fellendítése, ezen belül a népi hagyományok ápolása, megõrzése, öntevékeny kulturális csoportok szervezése, segítése, sportolási lehetõségek fejlesztése, valamint a kor követelményeinek is megfelelõ digitális írástudás térnyerésének elõsegítése, a naprakész információ szolgáltatás biztosítása.
A célok megvalósítása érdekében pályázatokat készítünk, kulturális, sport és szabadidõs rendezvények szervezésében veszünk részt. Helyi és térségi közösségekkel, civil szervezetekkel, az önkormányzattal és intézményeivel együttmûködve képviseljük a településen élõk érdekeit. Az informatikai szolgáltatások biztosítása érdekében e-Magyarország pontként mûködõ Teleházat üzemeltetünk együttmûködési megállapodás keretében az önkormányzattal.
1999-ben a Kunbaracs Községért Alapítvány pályázott a Soros Alapítványnál egészségterv program megvalósítására sikerrel. A program megvalósításáért felelõs személy és a résztvevõ civil szervezetek is ugyanazok. Az akkori program megvalósítása új lehetõségeket teremtett a településen élõk számára, jól együttmûködõ kisközösségek jöttek létre, akik partnernek tekintették egymást. A szabadidõs sport tevékenységek a program lezárását követõen is folytatódtak, illetve 2005-ban a helyi önkormányzat az Egészségügyi Minisztérium támogatásával tovább tudta fejleszteni a kunbaracson élõk életminõségét. Egyesületünk az elmúlt évben 300 000 Ft támogatásban részesült az Egészséges Településekért Alapítványtól, amibõl salakos futópályát építettünk, valamint bõvítettük a sposteszközeinket és tartalmas közösségi programokat tudtunk szervezni.

Az egyesület levelezési címe: 6043 - Kunbaracs, Kölcsey u. 3.

Adószáma: 18346297-1-03


Kunbaracsi Polgárőr Egyesület
date 2011-01-26

Az egyesület elnöke: Szabó István
Tel.: 06-30/3056540

A Kunbaracsi Polgárõrség 1994. õszén alakult 16 fõvel, bûncselekmények megelõzése, vagyonvédelem biztosítása céljából, valamint a helyi lakosok összefogását erõsítve, megvédeni és megelõzni a bûncselekmények elkövetését. További célunk környezetvédelmi jelentõségû, mivel feltérképezünk illegális szemét-lerakókat és ennek megszüntetése érdekében együttmûködünk a helyi önkormányzattal és a mezõõrrel is.
Rendszeres járõrözéseinkkel számos bûncselekményt elõztünk meg 2006-ban is, pl. falopások a magántulajdonban lévõ erdõk területén. Autófeltörések megakadályozása, lõfegyverrel és lõszerrel való visszaélés megakadályozása, ellopott alumínium öntözõrendszer visszaszolgáltatása a jogos tulajdonosnak, gyanúsított átadása a rendõrségnek. Riasztókkal ellátott hétvégi házak, ingatlanok, valamint az önkormányzat intézményei felügyeletét és riasztás esetén helyszíni ellenõrzéseket végzünk. Ezen kívül helyi rendezvények biztosítása, szervezése is rendszeres feladataink között szerepelnek.
Az elmúlt évben mintegy 2100 órás szolgálatot teljesítettünk a jelenlegi 21 fõs tagsággal.
Munkánkat a Lajosmizsei rendõrõrssel közösen együttmûködve végezzük, ezáltal a rendõrséggel jó kapcsolatot tartunk fenn.
A község közbiztonsága érdekében. 29 esetben mûködtek együtt a rendõrséggel 10 esetben más szervekkel is. 2 fõt sikerült a helyszínen visszatartani, 15 esetben továbbítottunk információt a rendõrségnek.
Mûködésünk eredményeképpen elmondhatjuk a bûncselekmények elkövetése községünkben szinte teljesen visszaszorult. Az új kor új kihívásai azonban elérnek bennünket is. Számolnunk kell a fiatalkori bûnözéssel illetve a drogfogyasztás községünkre való kiterjedését kell megakadályoznunk.
A Kunbaracsi Polgárõrség munkájában kiemelt helyen szerepel a vagyon elleni bûnözés megelõzése és visszaszorítása.
Rendszeres szolgálatot látunk el gyalogosan és az OPSZ-tõl 2006. harmadik negyedévében kapott LADA NIVA szolgálati gépjármûvel is egyaránt, melyet a község belterületén és külterületén végzünk. Sárkányrepülõs járõrözés is folyik a településen a jó idõ beálltával, a levegõbõl gyanús mozgás esetén értesíti a kolléga a községben szolgálatot teljesítõ polgárõröket, akik rögtön a helyszínre sietnek. A rendõrséggel közös járõrözéseket szervezünk és jó az együttmûködésünk a mezõõrrel is
Egész évben fokozott figyelmet fordítunk a Kunbaracs környéki erdõk falopásainak visszaszorítására. A Falunapon és a Szüreti Felvonuláson rendszeresen jelen vagyunk és ezzel a gépkocsi feltörések és a zsebtolvajlások számát csökkentjük. Több tanya és intézmény riasztórendszere betörés esetén jelzést ad a polgárõrség telefonjára, mely jelzésre a polgárõreink kiszállnak a helyszínre.
Jelenleg folyamatban van az ifjú polgárõrök szervezése, képzése, melyet a kunbaracsi általános iskolával együttmûködve végzünk.

2009-ben az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége példamutató polgárőr tevékenységének elismeréseként Az év polgárőre kitüntetésben részesítette Szabó Istvánt.

2010 június 19-én Kunbszálláson a megyei polgárőr napon a Bács-kiskun Megyei Közgyűlés Elnökétől munkája elismeréseként névre szóló dísztőrt kapott a Kunbaracsi Polgárőrség Vezetője.

Az egyesület levelezési címe: 6043 - Kunbaracs, Kölcsey u. 8.

Adószáma: 18367272-1-03

email: baracs.polgorseg@freemail.hu
Kunbaracsi Sport Egyesület
date 2010-12-05

Az egyesület elnöke: Máté László

A Kunbaracs Községi Sportegyesület 2001. évben alakult újjá. Azóta futball csapata a megyei harmadosztály északi csoport tagja Kunbaracs KSE néven. A 2004. évben a bajnokságot nagyon jó eredménnyel, második helyezettként zárta, 2005-ben a 7. helyre szorult vissza, 2006-ban is viszonylag jól teljesített a csapat. Jó hangulatú edzésekkel készülnek, erõsítik a csapatszellemet, minden mérkõzést közös vacsorával zárnak, mely során közösen kielemzik és értékelik a teljesítményüket. A kötelezõ bajnokságok mellett szívesen vállalnak barátságos mérkõzéseket is, elõsegítik az utánpótlás nevelését. E célból nem csak szakmai, hanem anyagi segítséget is próbálnak nyújtani a helyi általános iskola ifjúsági sportkörének.
A kunbaracsi ISK õsszel és tavasszal több alkalommal is rendez barátságos kupa mérkõzéseket a szomszédos településekkel.
Az egyesület célja Kunbaracs község sportéletének, szakosztályok, közösségek mûködésének elõsegítése. Ennek érdekében évek óta rendszeresen együttmûködünk helyi civil szervezetekkel, amely együttmûködés célja az egészséges életmód kialakítása Kunbaracs község lakói számára. Pl. családi sport délutánokat szervezünk, kosárlabda meccseket bonyolítunk hétvégeken, falunapi rendezvényeken kispályás foci meccseket, ügyességi sport versenyeket tartunk nagy sikerrel. Programjaink részei a települési egészségterv sikeres megvalósításának.

A Kunbaracsi KSE. a Megye III. északi csoport 2009/2010-es labdarugó bajnokságban I. helyen végzett.

Az egyesület levelezési címe: 6043 - Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

Adószáma: 18361142-1-03


Kunbaracs Községért Alapítvány
date 2011-01-24

Kuratóriumi elnök: Szabó István

A Kunbaracs Községért Alapítvány a 2006. évben is tevékenyen a részt vett a falu rendezvényeinek szervezésében biztosítva ezzel a községi önkormányzat és a falu lakossága közötti hatékony kommunikációt valamint a lakosság kulturális igényeinek kielégítését.
Nagymértékben hozzájárultunk a községi lap szerkesztéséhez, kiadásához és terjesztéséhez.
A falu és a környezet tisztántartása érdekében az elmúlt évben is eredményes szemétgyûjtési akciót szerveztünk több alkalommal. Különbözõ társadalmi munkákat szervezünk rendszeresen ( parkosítás, tereprendezés, pályázati célok lakossági önerejének biztosításához) szolgálva ezzel a falu fejlõdését és a különbözõ közösségformáló tevékenységek meghonosodását.
Részt veszünk a község külkapcsolatainak erõsítésében, ennek nyomán tudott megjelenni községünk a különbözõ megyei és térségi lapok hasábjain.
Jelenlegi fõ profilunk a helyi közösségek (Nyugdíjas Klub, Kökény citerazenekar) és civil szervezeteink menedzsmentje.Az elmúlt években is végzett közösségi munkát szeretnénk még eredményesebben és sikeresebben végezni. Kulturális rendezvények segítése, közösségi munka szervezése, virágosítási, faluszépítési, szemétgyûjtési akciók lebonyolítása. Lehetõségeinkhez mérten támogatjuk kisközösségeinket, így a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubot a Kökény Citerazenekart és valamennyi öntevékeny közösséget.

Az alapítvány levelezési címe: 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

Adószáma: 18345265-1-03