WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3606882
Ma: 621 Tegnap: 1230 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:2
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2019 archív)

Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2019-12-09

M E G H Í V Ó

Kunbaracs Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 2019. december 11-én (szerdán) 16:00 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme,
                                                                   melyre,  tisztelettel meghívom

Az ülés napirendje:

1./ Alpolgármester választása titkos szavazással, alpolgármester eskütétele
     Javaslattevő, esküvevő: Tóth Ferenc polgármester

2./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
     Javaslattevő: Tóth Ferenc polgármester

3./TOP 3.2.1-16 kódszámú óvoda energetikai pályázat
     Előadó: Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság Elnöke

4./Egyéb

 

Kunbaracs, 2019. december 9.


                                                                                                          Tóth Ferenc
                                                                                                          polgármester

 

 

 


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2019-11-04

M E G H Í V Ó

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 7-én (csütörtökön) 16:00 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme,
                                                                   melyre tisztelettel meghívom

Az ülés napirendje:

1./ Alpolgármesterek választása titkos szavazással, alpolgármesterek eskütétele
     Javaslattevő, esküvevő: Tóth Ferenc polgármester

2./ Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
     Javaslattevő: Tóth Ferenc polgármester

3./ Településfejlesztési bizottság megválasztása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

4./ SZMSZ felülvizsgálata
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

5./A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet-tervezet elfogadása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

6./TOP 3.2.1-16 kódszámú óvoda energetikai pályázatról tájékoztatás
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

 

 Kunbaracs, 2019. november 4.


                                                                                                          Tóth Ferenc
                                                                                                          polgármester

 

 


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2019-11-25

M E G H Í V Ó

Kunbaracs Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. november 28-án (csütörtökön) 16:00 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal  tanácskozó terme,
                                                                   melyre, tisztelettel meghívom

Az ülés napirendje:

1./ Alpolgármester választása titkos szavazással, alpolgármester eskütétele
     Javaslattevő, esküvevő: Tóth Ferenc polgármester

2./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
     Javaslattevő: Tóth Ferenc polgármester

3./ Településfejlesztési Bizottság megválasztása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

4./Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

5./A tanyagondnoki szolgálatról szóló 4/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

6./Egyéb

  Zárt ülés

1./A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatási kérelmek elbírálása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester

A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


 Kunbaracs, 2019. november 25.


                                                                                                          Tóth Ferenc
                                                                                                          polgármester


Meghívó
date 2019-10-21

M E G H Í V Ó

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. október 24-én (csütörtökön) 15:00 órakor tartandó alakuló ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme,
                                                                   melyre,  tisztelettel meghívom

Az ülés napirendje:

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
     Előadó: Horváth Krisztina HVB elnök

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
     Esküvevő: Horváth Krisztina HVB elnök

3./ A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
     Esküvevő: Horváth Krisztina HVB elnök

4./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
     Javaslattevő: Lőrincz Edit jegyző

5./ Alpolgármesterek választása titkos szavazással, alpolgármesterek eskütétele
     Javaslattevő, esküvevő: Tóth Ferenc polgármester

6./ Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
     Javaslattevő: Tóth Ferenc polgármester

7./ Megbízás adása az SzMSZ felülvizsgálatára
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

8./ Összeférhetetlenséggel, valamint a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság megválasztása.
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

 

Kunbaracs, 2019. október 21.


                                                                                                          Tóth Ferenc sk. 
                                                                                                          polgármester


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2019-07-22

MEGHÍVÓ


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 24-én (szerda)
 14 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

2./ Óvodavezető beszámolója a 2018/2019-es nevelési év munkájáról
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                     Menczel Dóra mb. óvodavezető

3./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester


4. Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2019. július 22.

 

 

 

                                                                    Tisztelettel:

 


                                                                                   /:Tóth Ferenc:/
                                                                                     polgármester

 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2019-05-26

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május 29-én (szerda)
13 óra 30 perckor
tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:


1. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                          Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző

2. Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2019. május 24.

                                                                    Tisztelettel:


                                                                                                               /:Tóth Ferenc:/
                                                                                                                 polgármester

 


Községi Gyermeknap családi bográcsozással
date 2019-05-20

2019. május 25-én (szombaton) Községi Gyermeknap és  családi bográcsozás lesz a faluház udvarán.

Meghívó  Megtekintés


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2019-03-18

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. március 20-án (szerda)
17 órakor
tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
2./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
3./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
4./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
5./ Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi költségvetése
6./ Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2019. március 18.

                                                                    Tisztelettel:


                                                                                                               /:Tóth Ferenc:/
                                                                                                                 polgármester

 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2019-02-22

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 2019. február 26-án (kedd)
 13 óra 30 perckor
  tartandó ülésére


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ …/2019.(II. .) rendelet-tervezet a 2018. évi költségvetés módosításáról
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                   Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző

2./ A 2019. évi költségvetés tárgyalása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                   Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2019. február 21.

 


                                                              Tisztelettel:

 

                                                                                   /:Tóth Ferenc:/
                                                                                     polgármester