WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3202080
Ma: 252 Tegnap: 433 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:1
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2019 archív)

Karácsonyi gondolatok
date 2019-12-20

 

 „A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártatlanságával fekszik ez az ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton szívünket. Békéje örök kísértője minden békétlenségnek, szelídsége minden háborúságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit se ér e tiszta, ártatlan és egyetemes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg fogja teremni valódi gyümölcseit közöttünk?”

Pilinszky János 

Gyertyafényes, szép karácsonyt és sok örömet, békességet hozó új esztendőt kíván munkatársaival együtt

Tóth Ferenc                                           Lőrincz Edit

polgármester                                              jegyző


Idén házhoz ment a Mikulás
date 2019-12-09

Kedves Kunbaracsiak!

Miután lassan a Mikulás is nyugovóra tér, pár szó a mai nap előzményeiről.
Maga a kezdeményezés a kunbaracsi GYERMEKEKÉRT indult el, az Önkormányzat támogatásával.
Magában a programban volt egy kis várakozás is, hiszen hamarabb meghirdetésre került az esemény és több olyan információ is eljutott hozzánk, hogy a gyermekek már izgatottan várják a Mikulást. Ebben az időszakban megrendezésre került egy Mikulásváró mesedélután november 30-án a Faluházban. Köszönet illeti a fiatalokat, akik a mese vetítésen kívül süteménnyel és üdítővel várták a gyerekeket és szüleiket.
Az Önkormányzattal együttműködve megvásárlásra kerültek 90 gyermek részére a mikuláscsomagba való édességek. A csomagokhoz lakossági felajánlásként földimogyorót is kaptunk. A csomagok összeállítása lakossági összefogással történt az Önkormányzat Nagytermében.
Mindeközben vállalkozók megkeresésével adományt gyűjtöttünk, hogy a megszokott csoki csomagok mellé gyümölcs is jusson a gyerekekhez. Az adománygyűjtés végeredménye 56000 Ft lett.
Időközben felajánlásként érkezett 90 db mézeskalács, 5 láda alma és 5 láda narancs, ami mellé még banánt vásároltunk.
A csomagokat minden kunbaracsi gyermek megkapta, hiszen aki nem tartózkodott otthon ők a kihelyezett cipőkben, esetleg kosárban vagy a kerítésre akasztva találták meg a csomagjukat.
Hálás szívvel mondok köszönetet az adományozóknak, akik anyagi, vagy természetbeni adományukkal segítettek szebbé tenni a gyermekek mikulását:
Viki és Petra cukrászat (mézeskalács) 
Varga Sándor (alma)
Takács Ágoston
Németh Norbert
Márkus Balázs
Csókás Jánosné, Csillagfény Sör-Bár
Czingel Ferenc
Kiss Pál Józsefné és családja
Kövecses László és családja
Rapid Horeca ’92 Kft, Budapest (narancs)
Fellpack Kft, Budapest (papírtáska)
Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik segítettek abban, hogy összeálljanak a csomagok és abban is, hogy ezek a csomagok eljussanak a címzettekhez:
Németh Klaudia
Némethné Pergel Ilona
Káldi Nóra
Nagy Vanda
Szentkúti Eszter
Nagy Zsolt
Vörös László
Lőrincz Ernő
Hegedűs Róbert
Ezúton is szeretném megköszönni a kölcsönkapott ruhát Tóth Margitnak.
Valamint szeretnék köszönetet mondani a jelzett problémák miatt, így mindenre próbáltunk többszörösen odafigyelni.
Voltak bakik, kisebb félreértések az estével kapcsolatban, de az információk szerint sikerült orvosolni.
Nem utolsó sorban pedig remélem, hogy amiért ez a kezdeményezés létrejött, az megvalósult. Mosolyt csaltunk a gyermekek arcára és élményt adtunk nekik.

Köszönettel:
Farkas-Egri Hajnalka

Ezúton köszönjük a szervezőknek, támogatóknak, hogy Mikulás és csapata sok-sok kisgyermeknek örömet szerzett a településen. 

Képek megtekintése 

 

 


Lakossági felhívás
date 2019-11-11

                                                            LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
                                              SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS
                                                                  IGÉNYLÉSÉRE

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2019. (XI.8.) önkormányzati rendeletével döntött a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.
A rendelet értelmében támogatás iránti kérelmeket 2019. november 25. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatalban.
A Képviselő-testület tűzifa támogatást állapíthat meg annak a tűzifával fűtő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 71.250,- Ft-ot, egyedül élő 75 év feletti idősek esetén pedig a 85.500,-Ft-ot.
 
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását megelőző havi jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.
A tűzifa támogatás egy háztartásban egy személynek állapítható meg.
A tűzifa támogatás jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem alanyi jog a támogatás megállapítása! A benyújtott kérelmeket a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el a tényleges rászorultság valamint a rendelkezésre álló fa mennyiségére tekintettel!
 
Formanyomtatvány letölthető itt 

Kunbaracs, 2019. november 11.
 
                                                                                                          Lőrincz Edit
                                                                                                              jegyző
 
 

 


Köszönettel
date 2019-10-24

KÖSZÖNETTEL!
„ …az igazság az emberi élet legkínzóbb érzése, mert mindenkinek mást jelent…”
(Lucius  Anneus  Seneca )

                  Az újólag rám bízott polgármesteri feladat kapcsán azt gondolom az embernek magának kell próbák elé állítania saját magát: nem kitérni a próbatételeink elől,
noha talán ez a legveszedelmesebb játék a játszhatók között. Megméretni magunkat
 ismételten a döntésekért, a felelősség felvállalásáért, a törvények betartásáért, a közösség megtartásában, építésében és összetartásában, a lelkiismereti szabadság megőrzésében.
                 Újra a  régi római államférfi és filozófus Seneca gondolatait idézem: „A cselekvés minden útja kockázatos, az elővigyázatosság tehát nem a veszély kerülésében rejlik (ami lehetetlen),
 hanem a kockázat kiszámításában és a határozott cselekvésben”, tehát „Önként menőt vezet,
 mást meg hurcol a sors”.

Kedves Szomszédok! Falubéliek!

A leghálásabb emberről sem feltételezem, -ha megbízatást kapott, időt és teret nyert-
azt az érzést, hogy tartozik valamivel. Elsősorban az elvállalt feladat beteljesítése,
végrehajtása foglalkoztatja. A játéktér, Kunbaracs lakosságának, polgárainak
az általam megfogalmazott, leírt és bemutatott igényei mellett kiegészült más, akármilyen
módon és jellegben megjelent új nevezetlen tartalmakkal, amelyek nem jutottak tovább. Megrekedtek a játéktérben. A választói döntést a kínai bölcs Kung Fu-Che (Confucius)
kijelentésével értékelném: „a bölcs (ember) tudja mit tud és tudja mit nem akar.”
 Álláspontom szerint sem lenne ildomos az összetartozást fontosabbnak ítélő
józanabb építő többség véleménye ellenében a játéktérben rekedt tartalmakat, a rájuk való hivatkozással újra előrángatni. Mert amit kézzel leír az ember, annak felelőssége van.
 Azt nem lehet „csak úgy” átírni, nyomot hagy a javítás. Ezért annak is, aki semmit nem írt le, csak az együttműködés lehetősége maradt, hacsak nem áll esetleg szemben önmagával, mert ez senkitől sem elvárható.
A választási folyamatnak vége, Mindenki polgármestere vagyok!  A fiataloké, a kicsiké, a szép korúaké, a vállalkozóké és a falu lakosaié, a külterületen és a belterületen élőké egyaránt.

Kunbaracs, 2019. október 24.   
                                                                         Tisztelettel és barátsággal,

      Tóth Ferenc
        polgármester

 


Tájékoztatás
date 2019-09-19
A katasztrófavédelem fűtési szezonnal kapcsolatos tájékoztató kiadványa Megtekintés
Tájékoztatás
date 2019-09-27

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot ,hogy  a Magyar Falu Program (MFP-HOR/2019) kódszámú pályázati kiírásán önkormányzatunk 4 493 539 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázati összegből az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat által használt épület nyílászáróinak cseréje, a vizesblokk felújítása, burkolat cseréje és belső festés kerül megvalósításra.

2.000 000 Ft összegben korszerű orvosi eszközök, berendezések ( pl várótermi pad, vizeletvizsgáló készülék, vizsgálóágy) beszerzésére kerül sor.
A pályázatot 2019. május 27-én Tóth Ferenc Miklós polgármester aláírásával nyújtottuk be.  A kedvező döntésről a nyár közepén értesültünk., a kivitelezést heteken belül- a támogatói okirat aláírását követően- kezdhetjük el.

A Magyar Falu Program keretében „Polgármesteri hivatal felújítása” című MFP—HPH/2019 kódszámú pályázati kiírására önkormányzatunk pályázatot nyújtott be homlokzati nyílászárók  korszerűsítésére és a női vizesblokk felújítására.
A pályázatot 2019. szeptember 12-én Tóth Ferenc Miklós polgármester aláírásával benyújtottuk, a pályázat jogosultsági  ellenőrzését  a Magyar Államkincstár megkezdte.

A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00029 azonosítószámú önkormányzati épület energetikai korszerűsítése (óvoda épület energetikai korszerűsítése) pályázaton  önkormányzatunk  30 193 928 Ft támogatásban részesült.
A Támogatói Szerződést Tóth Ferenc Miklós polgármester aláírta, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. augusztus 31.

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
Kunbaracsi Kirendeltsége


Tájékoztatás
date 2019-10-09

Tegyen a Biztonságáért!

Mustgáz (szén-dioxid).
A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy színtelen, szagtalan gáz. A levegő egyik alkotó eleme, azonban önállóan annál nehezebb gáz, melyben a veszélye is rejlik. Cukor tartalmú vegyületek erjedése során is keletkezik. A talajszint alatti mélyedésekben, pincékben könnyedén összegyűlik és kiszorítja onnan az oxigén tartalmú levegőt.
Amennyiben valaki lemegy egy mustgázzal telitett helyiségbe (ami különösen szüret után szokott előfordulni) gyorsan oxigén hiányos állapotba kerülhet, mely akár a halálával is végződhet.
Hogyan kerülhetjük ezt el?
1. Jól szellőzően vagy szellőztethetően alakítjuk ki a pincéket.
2. Gázérzékelőt helyezünk el a pincében.
3. Meggyújtott gyertyát térdmagasságban tartva (vagy pálcára szerelve) kell lemenni a pincébe és leérve térdmagasság alatt kell elhelyezni, amennyiben elalszik azonnal el kell hagyni a helyiséget.
Amennyiben ájult embert talál a pincében, gondoljon a mustgáz jelenlétére, azonnal hívja a tűzoltóságot és ne próbáljon a szén-dioxid jelenlétének ellenőrzését (pl.: égő gyertya) megelőzően segíteni a bajba jutotton, hiszen ön is könnyen bajba kerülhet.

Katasztrófavédelem 


Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
date 2019-09-17
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület turisztikai kisfilmje Kunbaracsról. Megtekintés
Pesti Andrea védőnő kitüntetése
date 2019-08-29

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pesti Andrea védőnőt "Kerekegyháza Közszolgálatáért" Díjjal tüntette ki. Megtekintés

Az elismeréshez szívből gratulálunk! 


Emlékmise Kunbaracson a templomban
date 2019-08-19

2019. augusztus 25-én 11:30-kor őseink-elődeink tiszteletére megtartandó emlékmise a faluban álló templomban

Emlékeztető-értesítő Megtekintés

Jelzőtábla a kereszthez Megtekintés


Sikert aratott Helvécia és Kunbaracs a Badacsonytördemici Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepen
date 2019-08-12
A Keol Kecskemét Online lapján megjelent cikk Megtekintés
Tájékoztatás
date 2019-08-07

Ezúton tájékoztatok minden érintettet, hogy
2019.08.21. és 2019.08.30.
között szabadság miatt a gyógyszertár nyitvatartása  az alábbiak szerint rövidül:
Ladánybene:                                       Kunbaracs:
Hétfő: 8.00-12.30                                 Hétfő:  13.45-15.15
            15.30-17.00
Kedd: 12.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 11.00-17.00                     Csütörtök: 8.00-10.00
Péntek: 8.00-12.00

Kivéve 2019.08. 22-én csütörtökön, akkor Ladánybenén 17.00 helyett 15.30-kor zár a patika.

Megértésüket köszönöm: Baráth Éva

 


SOS Gyermekfalu
date 2019-07-15

Nevelőszülőket toboroz az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa nevelőszülői hálózata.
A nevelőszülői hálózat nyílt napot tart a kecskeméti SOS Gyermekfaluban 2019. augusztus 2-án (pénteken), 10-14 óra között.
Akik jelentkeznek nevelőszülőnek, azoknak nevelőszülői tanfolyamot indítanak Kecskeméten. Ennek első alkalma: 2019. augusztus 24 (szombat).

Plakát megtekintés 


TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006 pályázat
date 2019-07-10

Helyi Cselekvési Terv Megtekintés

Kunbaracs közösségi beszélgetések, meghívók Megtekintés 

Közösségi beszélgetés, emlékeztető Kunbaracs Megtekintés 


Tájékoztatás
date 2019-07-03

Tájékoztatás települési ügysegéd ügyfélfogadási rendjéről

Megtekintés 


Háziorvosi rendelés
date 2019-06-24

Tisztelt Kunbaracsi Lakosok !

 2019. július 02-től -2019. július 18-ig
szabadság miatt Kunbaracson nem lesz rendelés.
Receptírás, beutaló, táppénz és egyéb adminisztratív ügyekben keressék Gulyásné Angélát a ladánybenei rendelőben:
hétfő-szerda-péntek 8-11 óráig
kedd-csütörtök 12 órától
személyesen, vagy a 76/456-300 telefonon.

Sürgős esetben keressék::
Dr. Czeiner Szilvia
Tatárszentgyörgy, Kossuth u. 2/c
Telefon: 29/319-249
                20/550-6240


Védett természeti értékeink
date 2019-06-18

MOCSÁRI KARDVIRÁG (GLADIOLUS PALUSTRIS)

 

Hegyes és vékony a levele, mint a kard pengéje a mocsári kardvirágnak- innen a neve.
Ez a 40-50 centire nyúló virágszál az érintetlen lápvidékeken él, ezért fokozottan védett növény, a törvényben meghatározott értéke 250 ezer forint. Lápréteken figyelhető meg ritkán, akkor is csupán hét-tíz napig ragyog egy-egy szála. Európa minden országában veszélyeztetett, pusztuló faj. Hazánkban öt populációról ( Nyirád,Tapolca, Kunpeszér, Kunbaracs,Ásotthalom) tudjuk biztosan, hogy napjainkig fennmaradt.
Kiemelt fontosságú a jelenlegi élőhelyek megóvása!

Képek megtekintése

 


Tájékoztatás
date 2019-06-03
A kunbaracsi könyvtár szolgáltatásait bemutató oldal elérhetősége:http://bacstudastar.hu/kunbaracs
Megyei polgárőrnapot tartottak Soltvadkerten
date 2019-06-03

 

Soltvadkerten 2019. június 1-én tartották mag a XVIII. Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Napot.

Szabó István a Kunbaracsi Polgárőr Egyesület Elnöke két gulyáságyúban 800 adag gombás vaddisznógulyást, marhagulyást, babgulyást és ürühúsos palóclevest főzött az éhes polgárőröknek.

 


Rólunk írták
date 2019-05-17

 bográcsos ételek

 Rólunk írták

Petőfi Népe 2019.május 15. Gulyás Sándor

Bográcsos ételek készültek a kereki majálison

Nagyszabású gasztro-kulturális fesztivált tartottak szombaton, Kerekegyházán. A majális legkiemelkedőbb eseménye a bográcsos ételek főzőversenye volt.

Nagy érdeklődés kísérte idén is a ma már hagyományosnak számító kerekegyházi bográcsos főzőversenyt. A profi és amatőr szakácsok a helyiek mellett Kecskemétről, Tahiból, Villányból, Bajáról, Kunbaracsról, Szabadszállásról, a vajdasági Királyhalomról, az erdélyi Déváról, illetve a szlovákiai Gútorból, Kerekegyháza testvértelepüléséről érkeztek.
Az idei, szám szerint tizedik gasztronómiai fesztiválon negyven főzőmester, negyvenhárom bográcsban készítette ételremekeit. Nyársra került egy sertés is, a kunbaracsi polgárőrök pedig gulyáságyújukban főztek a rendezvényre kilátogatók számára. Az elkészült finomságokat a neves mesterszakácsok, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, a Szabadtűzi Lovagrend tagjai bírálták el.
A zsűri az idei esztendőben bronz, ezüst és aranyérmekkel ismerte el a szakácsok teljesítményét. Az Alapítói díjat az Aprók Pénze Alapítvány csapata, a zsűri különdíját a Gútori Barátok és a Kunbaracsi Polgárőrség, a Polgármesteri díjat a Dózsa Vadásztársaság kapta.
A megmérettetést, immáron harmadik alkalommal süteménysütő verseny is színesítette, ahol ugyancsak érmekkel minősítették az édességek készítőit. A sütemény zsűri fődíját Meleg Antalné nyerte el narancsos csokoládétortájával.
A kultúra sem szorult háttérbe
A kereki majális kulturális programokban sem szűkölködött. „Nyugdíjas Emlékek” címmel nyílt meg a helyi nyugdíjas klub tárlata a művelődési házban, majd a Film Klub fotókiállítását tekinthették meg az érdeklődők. Csenkiné Túri Edit kommunikációs szakember „Mozgókép a hétköznapi kommunikációban” címmel tartott előadást az intézményben. A délután folyamán helyi előadók műsorának tapsolhatott a gasztro-kulturális fesztivál nagyszámú közönsége.

 


Rólunk írták
date 2019-05-17

 határjárás

 

Rólunk írták

Petőfi Népe 2019. május 8. Gulyás Sándor

Őseik nyomába eredtek a kerekegyháziak
Redempciós négyhatár-járást tartott szombaton a Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete. A nagyszámú résztvevő lovaskocsival, gyalogosan, illetve kerékpárral járta be a Kunbaracs, Kerekegyháza, Lajosmizse és a Kerekegyháza, Kecskemét-Hetényegyháza, Lajosmizse hármashatárokat.

A Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete öt éve, megalakulása óta kutatja a településük múltját, dolgozza fel, illetve digitalizálja a kulturális értékeket, a családoknál még fellelhető korabeli tárgyak, dokumentumok, híradások, fényképek alapján. Kutatási eredményeiket saját, időszakos jelleggel jelentkező Múltkor című lapjukban publikálják. Az egyesület mindemellett rendszeresen szervez kiállításokat, előadásokat. Ezek sorába csatlakozott a hagyományteremtő szándékkal megszervezett redempciós négyhatár-járás.
Az első határbejárás alkalmával a Kunbaracs, Kerekegyháza, Lajosmizse, és a Kerekegyháza, Kecskemét-Hetényegyháza, Lajosmizse szakaszt járták végig az érdeklődők, a határpontokon előre elkészített és elhelyezett faoszlopokat a települések képviselői emlékszalaggal látták el. Az állomásokon a határhalmokról Prof. dr. Kürti László és Csikós Miklós jászkapitány, a szikes tavak létrejöttéről, korabeli gazdasági hasznáról dr. Kenyeres Tibor az egyesület titkára tartott előadást. A határjárók ellátogattak a Tormos néven ismert középkori település úgynevezett kerektemplomának emlékhelyéhez is. A vendégek a kunbaracsi polgárőrök főztjét is megkóstolhatták.
Sorra járják a határokat
A tervek szerint minden évben újabb és újabb közös határszakaszok kerülnek sorra, jövőre a Hetényegyháza, Kerekegyháza, Lajosmizse, a rákövetkezőben pedig Lajosmizse, Kunbaracs, Kerekegyháza, kunadacsi rész.


Rólunk írták
date 2019-05-17

 

Rólunk írták

Petőfi Népe 2019. április 26. Gulyás Sándor

Harminc éve őrzik Kunbaracs biztonságát a polgárőrök
Három évtizede vigyázzák a falu biztonságát a kunbaracsi polgárőrök. A civil szervezet önkéntes őrei nemcsak a járőrözésben, hanem a szakácskodásban is otthon vannak. Munkájukat az alapító, Szabó István irányítja.
– Mi késztette arra, hogy létrehozza a kunbaracsi polgárőrséget?
– Tősgyökeres kunbaracsi, vagy ahogyan korábban hívták, baracspusztai vagyok. Itt éltek és dolgoztak szüleim és nagyszüleim is, és nekem sem fordult meg soha a fejemben, hogy elköltözzem szülőfalumból. Kunbaracs boldogulását, az itt élők biztonságát mindig a szívemen viseltem. Ezért is született meg bennem a rendszerváltás idején a polgárőrség létrehozásának gondolata. A munkát hatvanhét fővel kezdtük, akkor még saját gépkocsival járőröztünk, és az üzemanyagköltség nagy részét is saját zsebből fizettük. Az elmúlt csaknem harminc esztendő alatt számtalan bűncselekményt sikerült megelőznünk, illetve közreműködtünk a tettesek lefülelésében is. Néhány évvel ezelőtt például részesei voltunk egy emberölési kísérlet tetteseinek kézre kerítésében is. Az elkövetők két óra leforgása alatt rács mögé kerültek. Tagjaink odaadó munkájának és a lajosmizsei rendőrőrsnek köszönhetően – amellyel jó kapcsolatban állunk – Kunbaracson a bűncselekmények száma mára már elenyészőnek mondható.
– A baracsi polgárőrség a gasztronómia területén is otthonosan mozog. Hogyan került a kézbe a fakanál?
– A főzés tudományát még gyermekkoromban lestem el édesanyámtól, amit hosszú ideig csak családi körben gyakoroltam. Az első közösségi „fellépésem” az egyik baráti összejövetelen volt, mikor is magamra vállaltam a halászlé elkészítését. Az étel olyan jól sikerült, hogy a későbbiekben is engem kértek fel szakácsnak. A katolikus templom haranglábja megújítása során kerültem kapcsolatba Farkas P. Józseffel, a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ vezetőjével. Felkérésének eleget téve azóta is rendszeresen vállalom az étel elkészítését jótékonysági rendezvényeiken. A szakácskodást a polgárőrség égisze alatt folytattam tovább. A vasbográcsot gulyáságyú váltotta fel, a mobil eszköz birtokában lelkes csapatommal a Vöröskereszt, illetve más civil szervezetek felkéréseinek is eleget teszünk, illetve a polgárőrnapokon is öregbítjük szervezetünk és Kunbaracs hírnevét. Karitatív munkánkat 2014-ben az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend is elismerte, Sík Mihály barátom és jómagam megkaptuk a lovagrend Nagy Ezüstkeresztjét.
– Hogyan tovább, milyen tervei vannak a közeljövőben?
– A legfontosabb feladatomnak a polgárőrség fejlesztését tekintem. Ma már megfelelő eszközállománnyal rendelkezünk. A legfontosabb célom az állomány összetartozásának erősítése mellett új tagok toborzása, illetve, hogy valamennyi polgárőrnek egyenruhát tudjak biztosítani. A szakácskodással továbbra sem szeretnénk felhagyni. Rendszeresen részt veszünk és főzünk megyei polgárőrnapokon, amit idén Soltvadkerten tartanak, illetve ha időnk engedi, eleget teszünk a jótékonysági célú felkéréseknek is.

Elismerések
Szabó Istvánt munkájáért az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége 2009-ben Az Év Polgárőre kitüntetésben részesítette, illetve később megkapta a Polgárőr Érdemrend arany fokozatát. Közéleti tevékenységét szülőfaluja Kunbaracs Községért emlékéremmel ismerte el.


Eboltás
date 2019-05-06

EBOLTÁS

2019. évben dr. Faragó Zsolt jogosult állatorvos az alábbi menetrend szerint végzi az ebek összevezetéses veszettség elleni kötelező védőoltását Kunbaracson:
2019. 05. 08. (szerda) 
          8.00-10.00 óráig               Polgármesteri Hivatal udvarán
2019. 05. 10. (péntek)
          8.00-9.00 óráig                 Polgármesteri Hivatal udvarán
 
Az oltás díja 4500,- Ft ebenként a kötelező
féregtelenítéssel együtt. Aki még nem rendelkezik
sorszámozott oltási könyvvel, annak 500,- Ft felár ellenében azt kiállítjuk.
Háznál történő oltási igények bejelenthetők a
06-20-332-69-06 telefonszámon vagy a helyszínen.
 
FIGYELEM!
Csak mikrochippel rendelkező eb oltható!
A chip behelyezés ára 3500,- Ft.


Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2019-05-02

HIRDETMÉNY
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:
 
1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail: polgarmester@kunbaracs.hu
2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracsi Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvoda pedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-öt év szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: vezetői gyakorlat, óvodavezetői szakvizsga
-magyar állampolgárság
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2019. augusztus 01.
-a megbízás öt évre szól, 2024. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának  határideje : véleményezési határidőt követő első testületi ülés
- ill.: a Kjt. szerint
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Polgármestere
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyügyi Igazgatás /KÖZIGÁLLÁS/ internetes oldalán történt közzétételének ideje: 2019. május 2. nap
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
 

 


Óvodai Beíratkozás Időpontja
date 2019-04-24

FELHÍVÁS!


Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy
a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:

2019. április 29. (hétfő)
2019. április 30. (kedd) 13:00-16:00 óráig.

Helyszíne: Kunbaracsi Óvoda 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 2.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2019. szeptember 30-ig betöltik 3. életévüket.
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy 2015. szeptember 1-től a gyermek 3 éves korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező! Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti a jegyzőt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
Óvodai felvételi körzet: Kunbaracs

A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről 2019. május 24-ig kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén Kunbaracs Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni, a közléstől számított 15 napon belül, melyről a testület soron következő ülésén dönt.

A beiratkozáskor bemutatandó:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata és fénymásolata
- gyermek lakcím igazolványa, TAJ kártyája és fénymásolata
- gyermek oltási könyve 
- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája és ezek fénymásolatai
-  munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni pl.: szeptember-október

 

 

 Kunbaracs Község Képviselő-testülete

 

 


Őseink lábnyomában
date 2019-04-08

2019. május 4-én (szombat) Redempciós négyhatár-járás lesz.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz és annak visszaigazolásához kötött.

Plakát Megtekintés 


Települési fórum
date 2019-04-08

települési fórum

2019. március 27-én Dr. Salacz László országgyűlési képviselő települési fórumot tartott Kunbaracson.


Tájékoztatás
date 2019-04-04

Tájékoztatás

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásáról
(12.000, Ft-os támogatás)

Akik nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben (vagyis nem rendelkeztek gázszolgáltatási szerződéssel), azoknak 2018. október 15. napjáig kellett az igénybejelentésüket a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségéhez benyújtani. Az adatok összesítés után 2018. október 17-ig elektronikus úton megküldésre kerültek a Belügyminisztérium felé.
A Kormány döntése (1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat) alapján Kunbaracs Község Önkormányzata 113 háztartásra vonatkozóan 1.356.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatással az önkormányzatnak a Magyar Államkincstár felé szigorú szabályok alapján 2019. december 31-ig kell elszámolni. A tüzelőanyagok kiosztásának szabályai központilag kerültek megállapításra, attól az önkormányzat nem térhet el.

A támogatás kiosztásának szabályai, menete:

Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást (utalványt) állított ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására.
Az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a Csupor Trans BT-vel (6041 Kerekegyháza Repülő dűlő 9.), amely a 113 háztartás tüzelőanyag igényét kiszolgálja. Az önkormányzat az önkéntes adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylők adatait átadta a kiválasztott vállalkozásnak. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a vállalkozás naprakész nyilvántartást köteles vezetni a kiadott tűzifáról, a megállapodás szerinti ütemezéssel számol el az önkormányzattal.

A természetbeni juttatás szállításának költségét nem lehet a támogatásból kifizetni, ezért az előírásoknak megfelelően a 12.000, Ft összegű természetbeni juttatásért a jogosultaknak kell elmenni. A támogatásban részesülő háztartásoknak 2019. december 15. napjáig kell biztosítani a tüzelőanyag átvételi lehetőségét. A határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzatnak a támogatói okiratban foglaltak szerint vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.

Felhívom a figyelmet, hogy a Katasztrófavédelem munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik az igénybejelentést benyújtó háztartásokat, hogy ténylegesen nem rendelkeznek-e gázszolgáltatási szerződéssel. Ezek eredményéről az önkormányzat értesítést kap.

Kunbaracs, 2019. április 4.
                                                                                                                   Lőrincz Edit

                                                                                                                       jegyző


Meghívó Húsvétolóra-Felhívás Kecskemét Tojásfájának feldíszítésére
date 2019-04-04

A Hírös Város Turisztikai Központ szervezésében idén is megrendezésre kerül 2019. április 20-án a Húsvétoló a régi Városi Mozinál című rendezvény.
 

A tavalyi nagy siker után a szervezők idén is célul tűzték ki,  hogy a rendezvény ideje alatt a város apraja-nagyja közösen díszítse fel Kecskemét város tojásfáját.
Ez alkalomból várják olyan alkotó kedvű óvodás csoportok/ iskolai osztályok jelentkezését is, akik szívesen részt vennének ebben a játékban.

Nyeremények:
I. helyezett iskolai osztály részére: Színházjegyek a Katona József Színház Túl az Óperencián c. előadására
I. helyezett óvodai csoport részére: Kecskeméti Vadaspark belépők
és még sok más értékes nyeremény.
Különdíj : Dodzsem Party

Plakát Megtekintés

Sajtóanyag Megtekintés

Felhívás Tojásfa feldíszítésére Megtekintés

 


Cifrapalota-Kecskemét 650-ajánlat csoportos látogatóknak
date 2019-04-04

Kecskemét 650 címet viselő várostörténeti tárlatban a korszerű műszaki megoldások felhasználásával mutatják be Kecskemét több mint félévszázados, eseményekben gazdag történelmét. A kiállításból megismerhetik, hogyan éltek, boldogultak, és alakították egyéni és közös sorsukat a hajdan volt kecskemétiek.  A kiállítás feldolgozza a város históriájának közismert eseményei, elemei mellett a kevésbé ismert történeteket is.
A lehető legnagyobb szakmaisággal, ugyanakkor szórakoztató módon tárják a látogatók elé a kiállítás anyagát, akár, egy rendhagyó történelmi tárlatvezetés keretében is megtekinthető az.
A tárlat hétfői napok kivételével minden nap látogatható 2019. december végéig.
A földszinten található Kecskemét 650 c. kiállítás akadálymentesített, kerekesszékkel is körbejárható.

A kiállításnak a város legszebb szecessziós palotája, a Cifrapalota ad otthont, ahol a többi időszaki és állandó kiállítás is megtekinthető a belépőjeggyel.

Cifrapalota-Kecskemét 650-ajánlat csoportos látogatóknak Megtekintés

 


Mobilizált ügyfélszolgálat kitelepülése
date 2019-03-28

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a települési ügysegédi rendszer ügyfélfogadási rendje eltérően a szokásostól,a Mobil Kormányablak busz 2019. április 15-26. közötti ügyfélfogadási rendjéhez igazodik.
A Bács-Kiskun  Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett Mobilizált Kormányablakban a személyhez kötődő ügyintézésre és egyéb okmányos ügyek  intézésére is lehetőség van.
A Mobil Kormányablakban egy időben két ügyintéző dolgozik.

Plakát Megtekintés 

 


Megemlékezés Március 15-éről
date 2019-03-14

        Március 15.

 

 TISZTELET A BÁTRAKNAK

 

 

 

  IDÉZETEK

 
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”
(Kossuth Lajos) [1]


„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”
(Aulich Lajos) [2]

„Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet.”
(Kossuth Lajos ceglédi toborzó beszédéből)

“Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben."
(Petőfi Sándor) [3]


„Jelszavaink valának: haza és haladás...”
 (Kölcsey Ferenc) [4]


„…Letétetett a szabadság talpköve, a felelős független magyar minisztérium alakítása által feltétetett az alkotmány boltozatának záróköve.”
(Kossuth Lajos) [5]


„Nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a néptől a szabad földet elvegye…És ez az alapja a honszabadságnak.’"
(Vasvári Pál) [6]

„Csak egy pártot ismerek: az igazságét”
(Vasvári Pál) [7]


„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”
(Kölcsey Ferenc) [8]


„Ezt akartam kérni, de önök fölállottak; s én - leborulok e nemzet nagysága előtt! Csak azt mondom: annyi energiát a kivitelben, mint a mennyi hazafiuságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!”
(Kossuth Lajos) [9]


"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."
(Széchenyi István)
 
 
 [1] 1861. március 23.
http://mek.niif.hu/04800/04881/html/szabadkpp0012.html

[2] A kivégzése előtti utolsó mondata.

[3] Petőfi Sándor (1960): Összes prózai művei és levelezése.  409.o. Szépirodalmi, Budapest.

[4] Búcsú az országos rendektől. 1835.
http://enciklopedia.fazekas.hu/memo/Kolcsey_Ferenc.htm

[5] Kossuth Lajos mondata 1848. március 15-ről.

[6] Vasvári Pál válogatott politikai írásai.
http://booksnow1.scholarsportal.info/ebooks/oca7/60/vlogatottpolit00vasv/vlogatottpolit00vasv.pdf

[7] Vasvári Pál kéziratában.
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/448.html

[8] Emléklapra. Pozsony, 1833. június 14.
http://mek.niif.hu/00700/00738/html/vers06.htm

[9] Beszéd 1848 julius 11-én a képviselőházban  a haderő megajánlása ügyében.
http://mek.oszk.hu/02200/02223/html/01.htm#3

 

 Az óvodások megemlékezéséről fényképek Megtekintés


2019. évi helyhatósági választás
date 2023-01-04

A 2019. október 13-i polgármester-választás választási eredményének megállapítása Kunbaracson Megtekintés 

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők egyéni listás választása választási eredményének megállapítása Kunbaracson Megtekintés

Polgármester választása szavazólap-minta imprimálása Megtekintés

Helyi önkormányzati képviselők választása szavazólap-minta imprimálása Megtekintés

Szavazólap-minta Megtekintés 

Kunbaracs község polgármester jelöltjeinek szavazólapon feltüntetett sorrendjének sorsolása Megtekintés 

Kunbaracs község egyéni listás jelöltjeinek szavazólapon feltüntetett sorrendjének sorsolása Megtekintés 

 

Helyi Választási Iroda közleménye Megtekintés 

 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat.

www.valasztas.hu 

 

Megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása Határozat

Szavazókör területi beosztásának megállapítása Határozat 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a DIPOL Humánpolitikai Intézettel együttműködve a 2019. októberi általános önkormányzati választásokra való felkészülés elősegítése érdekében polgármesterek és önkormányzati képviselők, vezetők részére gyakorlatorientált képzési programot szervez. A programot mindazon önkormányzati tisztségviselőnek és képviselőnek ajánljuk, akik a 2019. évi önkormányzati választásokon a 2019-2024 ciklusra történő újraválasztásuk érdekében jelöltként indulni kívánnak, segítve ezzel is a helyhatósági választáson indulókat a sikeres kampányszerepléshez való felkészülésben. Bővebben: ITT 


Nyílt Nap a Kecskeméti SOS Gyermekfaluban
date 2019-03-13

Új nevelőszülőket toboroz az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa nevelőszülői hálózata.
Ezúton kérjük, hogy legyenek segítő partnereink a toborzási kampányunkban.

Olyan személyeket (családokat) keresünk, akik szívesen lennének olyan nevelőszülők, akik saját háztartásukban biztosítanak szerető, biztonságos otthont a vérszerinti családjukból kikerült gyermekek részére. 

Nevelőszülői hálózatunk nyílt napot tart a kecskeméti SOS Gyermekfaluban 2019. március 22-én (pénteken), 10-14 óra között.
Akik jelentkeznek nevelőszülőnek, azoknak nevelőszülői tanfolyamot indítunk Kecskeméten. Ennek első alkalma: 2019. április 6.

Üdvözlettel:

Popovics Zsuzsanna
Nevelőszülői tanácsadó | Foster Care Counsellor
SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA
6000 Kecskemét, Vízmű utca 22.
Tel.: + 36 76 500-580 | Fax: + 36 76 500-580 | Mobil: + 36 30 388 1671
E-mail: Zsuzsanna.Popovics@sos.hu | Web: www.sos.hu

Plakát Megtekintés

Plakát Megtekintés 


Info 2019
date 2020-01-15

Hírlevél december Megtekintés 

Hírlevél október Megtekintés 

Épülő Bács-Kiskun október Megtekintés 

Hírlevél szeptember Megtekintés 

Épülő Bács-Kiskun Megtekintés

Hírlevél június Megtekintés 

Hírlevél április Megtekintés

Hírlevél március Megtekintés

Épülő Bács-Kiskun Megtekintés

Hírlevél február Megtekintés


Európai parlamenti képviselők választása 2019
date 2019-05-28

Szavazóköri jegyzőkönyv Megtekintés

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására 2019. május 26. napján kerül sor.

Magyarországról 21 képviselő jut mandátumhoz az Európai Parlamentben. A mandátumuk 5 évre, 2024-ig szól.

Szavazókör területi beosztásának megállapítása Határozat

www.valasztas.hu/ep2019 


Megemlékezés
date 2019-10-22

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 63. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELJÜK!

 Márai Sándor verse, a Mennyből az angyal a forradalom leverése után, 1956 karácsonyán kelt, New Yorkban:
MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
 
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.
 
Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.
 
És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.
 
Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.
 
És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
 
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
 
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
                            mennyből az angyal
New York, 1956.

 Megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása
date 2019-02-11

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
 6045 LADÁNYBENE, FŐ ÚT 66. 
E-mail: jegyzo@kunbaracs.hu
76/545-128 
Fax: 76/545-129

Ikt.sz: 66-1/2019. 

Tárgy: Megválasztható önkormányzati
   képviselők számának meghatározása


Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 4. § b) pontja alapján

Kunbaracs községben

megállapítom, hogy Kunbaracs község lakosságszáma alapján, mint 1000 vagy ennél kevesebb lakosú település –  egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma

4, azaz négy fő.

 
Határozatom ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogással lehet élni a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (a továbbiakban: HVI) úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított három napon belül-azaz 2019. február 14-én 16:00 óráig - megérkezzen a HVI vezetőjéhez (levelezési cím: 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. fax: (+36-76) 545-129, e-mail:jegyzo@kunbaracs.hu .)
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d)  a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.  

A Ve. 306. § (1) bekezdése értelmében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által megadott lakosságszám 643 fő.

A lakosságszám ismeretében - az Övjt. 4.§ b) pontjában foglaltak alkalmazásával - a települési képviselő-testület megválasztható képviselőinek száma a rendelkező részben foglaltak szerint került meghatározásra.
Határozatom jogalapja az Övjt. 3. §-a és 4. § b) pontja, valamint a Ve. 306. §-a, hatáskörömet a Ve. 306. § (2) bekezdése biztosítja.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208-212. §-án alapul. 

Jelen határozat közzététele helyben szokásos módon történik, a közzététel napja: 2019. február 11.

 


Kunbaracs, 2019. február 11.

 

        Lőrincz Edit
         HVI vezető

 

 


Visit Harghita
date 2019-01-31

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 1994 óta hivatalos formában együttműködik a Hargita Megyei Tanáccsal.

A Hargita Megyei Tanács Elnökének kérésére tájékoztatjuk az olvasókat ,hogy elkészült a Visit Harghita nevű háromnyelvű hangos útikalauzt is tartalmazó mobiltelefonos-applikáció, valamint a www.visitharghita.com weboldal, amelyek Harghita megye turisztikai kínálatáról, szolgáltatásairól,szálláshelyeiről,gasztronómiájáról és szabadidős lehetőségeiről adnak széleskörű tájékoztatást.

Applikáció QR kódja Megtekintés

Applikáció logója Megtekintés

 


Tűzmegelőzési felhívás
date 2019-01-21

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!
Fókuszban a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Elektromosság
Szakmai tapasztalat alapján a lakóépületekben keletkező tűzesetek egyik fő felelőse az elektromos energia helytelen használata.
Mit tehetünk ellene?
Az ingatlan elektromos hálózatát szükség esetén vizsgáltassa felül, azt csak szakember végezze.
Ne terhelje túl a rendszert (pl.: hosszabbítóba, ne csatlakoztasson másik hosszabbítót).
Műszaki cikkeket csak megbízható forrásból vásároljon.
Hibás, sérült berendezést ne használjon.
Ne hagyjon felügyelet nélkül, hőt termelő elektromos berendezést.
Abban az esetben ha tűz üt ki, ne feledkezzen meg az áramtalanításról

Tűzmegelőzési felhívás Megtekintése

 


Tájékoztatás
date 2019-01-18

Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új ügyfélfogadási rendjéről

Tájékoztató megtekintése 


Megújul a kunbaracsi óvoda
date 2019-01-15

 Rólunk írták

Petőfi Népe 2019. január 12.(szombat) / Gulyás Sándor 

 

Adományból újul meg az intézmény vizesblokkja
Korszerűsítik a kunbaracsi óvodát

Mintegy harmincmillió forint támogatást nyert a kunbaracsi önkormányzat a település óvodájának energetikai felújítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán. A kivitelezés az év második felében kezdődhet el.
Az óvoda mintegy nyolcvan négyzetméteres alapterületű épülete a nyolcvanas években készült el. Az akkoriban modernnek számító épület ma már nem felel meg a kor követelményeinek, így szükségessé vált a létesítmény energetikai korszerűsítése.
-Élve a kínálkozó lehetőséggel, településünk is indult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán és nyert 30 millió forint támogatást az óvoda energetikai felújítására. A rendelkezésre álló összegből futja a falak, a lábazat, a padlásfödém hőszigetelésére, a fűtésrendszer korszerűsítésére, az elöregedett nyílászárók cseréjére, valamint napelemek felszerelésére – tájékoztatta lapunkat Lőrincz Edit, a község jegyzője.
A közbeszerzési eljárást tavasszal bonyolítják le, a kivitelezés az ősz elején kezdődik el, a felújítási munkákat a jövő év közepéig kell befejezni. Az energetikai felújítás jelentős megtakarítást eredményez, az előzetes számítások szerint közel ötven százalékkal csökken az épület rezsiköltsége.

Belső felújítás adományból
Az energetikai korszerűsítéssel párhuzamosan részleges belső felújításra is sor kerül. Egy helyi vállalkozó decemberben jótékonysági estet szervezett a kunbaracsi rászorulók megsegítésére és az óvoda javára. A rászorulók között tartós élelmiszereket és száz zsák ruhát osztottak szét, a vacsorából és a tombolából befolyt mintegy 300 ezer forintot az óvoda kapta.  A pénzt az intézmény vizesblokkjának felújítására fordítják.        

 A kunbaracsi óvoda tíz gyermek ellátását biztosítja