WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3543134
Ma: 513 Tegnap: 2677 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:6
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2020 archív)

Madárinfluenza védőkörzetek feloldása
date 2020-07-01
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozatának megtekintése itt
Magyar Falu Program
date 2022-10-14
Magyar Falu program nyertes pályázatok


Kunbaracs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Polgármesteri hivatal felújítása” című, MFP-HPH/2019 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3021702544 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata 5 462 101 Ft. vissza  nem térítendő támogatásban részesült.


A fejlesztés keretében a polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréje és a vizesblokk felújítása, festése valósul meg.

Kunbaracs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Orvosi rendelő” című, MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3007263397 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata 4 493 539 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült.


A fejlesztés keretében az orvosi rendelő és védőnői szolgálat által használt épület nyílászáróinak cseréje, a vizesblokk felújítása, burkolat cseréje és belső festés kerül megvalósításra. A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálat szakmai minimumfeltételeinek biztosítása érdekében a szükséges eszközök megújítását, korszerű eszközök beszerzését valósítjuk meg.


Kunbaracs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Önkormányzati járdaépítés/ felújítás anyagtámogatása” című, MFP-BJA/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3081691369 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata 4 759 506 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült.


A fejlesztés keretében a Kossuth Lajos utca 400 m-es szakaszán térkő burkolat kerül elhelyezésre a gyalogos közlekedés számára. Az 1,2 m széles járda anyagának beszerzése a támogatásból valósul meg, a kivitelezést részben lakossági összefogással valósítjuk meg.

 

Kunbaracs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020 című MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 3113547334 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata 5 015 814 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztés keretében a temető területén a meglévő ravatalozó épület elé építendő favázas nyitott előterasz bővítését, továbbá a meglévő épület felújítását valósítjuk meg.


Kunbaracs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Felelős állattartás elősegítése” című, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3295858710 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata 1 428 419 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Kunbaracs település lakosságának segítséget nyújtunk a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet végző, FELIR azonosítóval rendelkező állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére. 20 db kutya és 30 db macska ivartalanítása és ehhez kapcsolódó veszettségelleni védőoltása, szükség esetén chippel való ellátása Kunbaracson.

Kunbaracs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása-2021” című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3280920303 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata 8 399 349 Ft.  vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Petőfi Sándor utca felújítása, a meglévő szilárd burkolatának kialakítása előzetesen az útburkolat alap megerősítése, felületek portalanítása,  árkok ,szikkasztók tisztítása, közúti táblák kihelyezése.

 

Kunbaracs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/ felújítása-2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3346381983 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata 9 999 894 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Kunbaracs község belterületi útjainak fejlesztése jelentősen elmarad az országunkban található települések útjainak átlagától. Projekt kapcsán ezen elmaradást kívánja csökkenteni településünk. Utoljára a 2000-es évek elején történt tényleges útépítés. Az elmúlt évben sikerült először támogatást nyerni a Magyar Falu Program keretében egy másik utca felújítására.
A József Attila utca I. ütem során a  meglévő teljesen leromlott útburkolat szükség szerinti bontását követő útburkolat alap megerősítése. Stabilizált réteg elhelyezése két rétegben. Hozzátartozó padkák és egyéb földmunkák végzése.
 


Karácsonyi üdvözlet
date 2020-12-21

 karácsonyi üdvözletSzeretetben, egészségben

 gazdag szép Karácsonyt

                  és

 félelemmentes új esztendőt

              kíván

 

Kunbaracs Község Önkormányzata

 

 

 

 

Aranyosi Ervin: Mi lenne, ha a Karácsony....

 


Felhívás állampolgároknak
date 2020-12-18

Házi Karantén Rendszer alkalmazás Megtekintés

 


Tájékoztatás
date 2020-11-17
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó november havi pénzbeli támogatást a jogosultak 2020. november 17-től munkaidőben átvehetik az önkormányzati hivatalban.
                                                                             
 
                                                                              /Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal/
                                                                                                   Kunbaracsi Kirendeltsége
 Lakossági felhívás
date 2020-10-31

                                                  SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS
                                                                        IGÉNYLÉSÉRE

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2020. (X.31.) önkormányzati rendeletével döntött a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.
A rendelet értelmében támogatás iránti kérelmeket 2020. november 19. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatalban.
A Képviselő-testület tűzifa támogatást állapíthat meg annak a tűzifával fűtő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 71.250,- Ft-ot, egyedül élő 75 év feletti idősek esetén pedig a 85.500,-Ft-ot.
 
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását megelőző havi jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.
A tűzifa támogatás egy háztartásban egy személynek állapítható meg.
A tűzifa támogatás jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem alanyi jog a támogatás megállapítása!

A benyújtott kérelmeket a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el a tényleges rászorultság valamint a rendelkezésre álló fa mennyiségére tekintettel!
 
Formanyomtatvány letölthető itt

Kunbaracs, 2020. 10. 31.
 
                                                                                                          Lőrincz Edit
                                                                                                              jegyző
 


Megemlékezés 1956. október 23-ára
date 2020-10-21

Plakát megtekintése

Az 1956-ról szóló előadás nyert az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára kiírt Sinkovits Imre pályázaton.

A megemlékezés célja a társadalmi emlékezet ébren tartása, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítése!

 

 


Pályázati kiírás
date 2020-10-05
Pályázati kiírás Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezető beosztás ellátására Megtekintés
Trianon 100
date 2022-06-07

 

 

A Trianoni békediktátum 100. évfordulója lesz 2020. június 4-én.

Ezen a napon 16 óra 30 perckor- csatlakozva a KÉSZ felhívásához- száz másodpercig megszólal templomunk harangja mementóként Trianon százéves évfordulójára.

 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának tagja rendkívüli módon- a világ magyarságának összefogásában bízva- tűzgyújtással kíván emlékezni a Nemzeti Összetartozás Napján, 2020. június 4-én 20 óra 20 perckor a Trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulójára.

Ezeréves államiságunkra is emlékezve a kezdeményezők célja, hogy legalább ezer településen történjen meg egyszerre a Kárpát-medencében az őrtüzek gyújtása.

Kunbaracs Község Önkormányzata is csatlakozott a kezdeményezéshez, kifejezve nemzeti összetartozásunkat. Az őrtűz gyújtása az önkormányzat udvarán lesz.

A http://gyujtsukmeg.ma internetes oldalon részleteket lehet találniaz akcióról és a regisztrálásról is.

 

 

Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.


XII. Őszi Helyi Termék Ünnep
date 2020-09-24
Sajtóközlemény
date 2020-09-23
KSH Agrárcenzusról szóló sajtóközleménye Megtekintés
Emlékmise Kunbaracson a Templomdombon
date 2020-08-17

2020. augusztus 23-án 11:30-kor őseink-elődeink tiszteletére megtartandó emlékmise.

Emlékeztető.értesítő Megtekintés

Térkép-Megtekintés


M8 geotechnikai feltárások
date 2020-09-21
Az M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszának tervezésével kapcsolatban kérjük tájékoztassák a Tisztelt lakosságot, hogy a geodéziai felmérésen kívül geotechnikai feltárások is készülnek a tervezett nyomvonalon. A feltárásokról csatolunk egy hivatalos, kifüggeszthető ismertetőt.

Amennyiben a terepi vizsgálatok esetén zöldkár keletkezik, akkor azt természetesen a tervező Konzorcium megtéríti egy minden érintett fél által elfogadott és aláírt jegyzőkönyv alapján. A zöldkárról készült fényképeken egyértelműen bizonyítható legyen a károkozás nagysága és környezete a beazonosíthatóság miatt.FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Geotechnika és Speciális Mélyépítési Iroda
1024 Budapest, Lövőház u. 37.
Hírös Napok-XXIII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás
date 2020-08-14

Sajtócikk Megtekintés

Meghívó Megtekintés


DTkH tájékoztatója
date 2020-09-21
A csomagolási és zöldhulladék szállítás 2020. októbertől-decemberig tartó időszakára vonatkozó tájékoztató
Tájékoztatás
date 2020-05-22

Tisztelt Kunbaracsiak!
Tájékoztatom önöket, hogy újabb, az egész országot érintő rendelkezések bejelentésére került sor. A kihirdetett 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet értelmében, május 25. napjától Kunbaracson is visszatér a normál működési rendhez az óvoda.

Az általam március 16-tól elrendelt rendkívüli szünetet május 25. napjával visszavonom.

Az óvodavezető megkezdte az igények felmérését. Ezzel kapcsolatban felhívom a szülők figyelmét, hogy az óvoda megnyitásával párhuzamosan a gyermekétkeztetés házhoz szállítása is megszűnik.

Tekintettel az elmúlt időszakban sok helyen bevezetett kényszerpihenőre és kényszerszabadságokra, az országos rendelkezés értelmében az óvodák és a bölcsődék augusztus 31-ig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

A szigorító intézkedések nagyléptékű enyhítése bizakodásra ad okot, mindemellett kérek mindenkit az érvényben lévő szabályozások és az intézményi előírások betartására.

Kunbaracs, 2020. május 22.

Tisztelettel:

Tóth Ferenc

polgármester


Mobil Kormányablak
date 2020-08-04

Mobil Kormányablak

2020. augusztus 24-én 9.00-12.00 óráig Megtekintés


Agrárcenzus 2020
date 2020-09-14

Agrárcenzus

2020.szeptember 19.-november 22. Megtekintés


Tájékoztatás
date 2020-07-21
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. július 22. és július 24. között az önkormányzati hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.

Ladánybenei KOH
Kunbaracsi Kirendeltsége

Tájékoztatás ügyfélfogadásról
date 2020-09-08

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

Humán Szolgáltató Központja

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása Megtekintés


Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2020-05-06
HIRDETMÉNY

Kunbaracs Község Polgármestere az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:
 
1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Polgármestere
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail: polgarmester@kunbaracs.hu
2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracsi Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvoda pedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-öt év szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: vezetői gyakorlat, óvodavezetői szakvizsga
-magyar állampolgárság
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2020. augusztus 01.
-a megbízás öt évre szól, 2025. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának  határideje:2020. június 30.
- ill.: a Kjt. szerint
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Polgármestere
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyügyi Igazgatás /KÖZIGÁLLÁS/

internetes oldalán történt közzétételének ideje: 2020. május 6. nap
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 6.


Madár influenza
date 2020-07-14
Megfigyelési körzet feloldása HATÁROZAT
DTkH tájékoztatója
date 2020-08-27

Csomagolási és zöldhulladék szállítás szeptember havi időpontja

Megtekintés


Eboltás
date 2020-05-05
EBOLTÁS
Tisztelt lakosság!
2020. évben az ebek hagyományos összevezetéses veszettség elleni oltására a koronavírus járvány miatt nincs lehetőség. Ezért dr. Faragó Zsolt állatorvos az ebeket lakossági bejelentés alapján azok tartási helyén oltja be. A kedvezményes árú védőoltás beadását az alábbi 2 napra lehet telefonon kérelmezni:
 
2020. 05. 13. (szerda)
2020. 05. 15. (péntek)

Az ebek oltására ezen a két napon 8 és 12 óra között kerül sor.
Az oltás kedvezményes díja 5000,- Ft ebenként a kötelező
féregtelenítéssel együtt. Aki még nem rendelkezik
sorszámozott oltási könyvvel, annak 500,- Ft felár ellenében azt kiállítjuk.
 
Oltási igények bejelenthetők a
06-20-332-69-06 telefonszámon.
 

FIGYELEM!
Csak mikrochippel rendelkező eb oltható!
A chip behelyezés ára 3500,- Ft.


Tájékoztatás
date 2020-07-10
Tájékoztató háziorvosi rendelésről Megtekintés
Reprezentatív felmérés a koronavírus fertőzöttségről
date 2020-05-05
Tisztelt Jegyző Asszony!
 
Az új koronavírus-járvány, amely rövid idő alatt világméretűvé vált, alapvetően változtatta meg mindannyiunk életét. Hazánk négy, orvosokat képző egyeteme – a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem – és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével kérdőíves felméréssel támogatott szűrővizsgálatot indított a 14 éves és annál idősebb lakosok körében május 1. és 14. között.
A kutatás célja, hogy pontosan, az egész országra érvényes módon feltérképezze a koronavírus-fertőzés elterjedtségét. A naprakész tudományos adatok kulcsfontosságúak a járvány sikeres leküzdésében, az egészségügyi dolgozók munkájában és a megalapozott döntések meghozatalában egyaránt.
Ezúton tájékoztatom, hogy Kunbaracs település bekerült a mintába, így az Ön településén élők közül 26 előre kiválasztott személyt kérünk, hogy vegyen részt az önkéntes, ingyenes szűrővizsgálaton.
A személyek kiválasztása reprezentatív véletlen mintavételen alapul, mely lehetőséget ad arra, hogy korcsoportos és regionális bontásban is megismerjük hazánk népességének fertőzöttségét. A felvételben résztvevők a szűrővizsgálatot megelőzően egy kérdőívet is kitöltenek, így fontos információkhoz juthatunk többek között a kockázati tényezőkről.
A mintában szereplő minden egyes résztvevő kulcsszerepet játszik a járvány elleni küzdelemben, mivel sok, hozzá hasonló embert képvisel.
A felvételre kijelölt személyek közvetlen értesítést, felkérő levelet kapnak Ügyfélkapun, telefonos megkereséssel vagy postai úton.
A szűrővizsgálatokra előre meghatározott helyszíneken és időpontokban kerül sor, de az idős, vagy beteg emberek esetén az otthonukban is elvégezzük a szűrést.
Kérem segítségét, hogy a településen kijelölt személyek minél nagyobb számban vegyenek részt a szűrésen. Segítse a kutatást és a járvány elleni küzdelmet azzal, hogy a helyileg szokásos módon (helyi lap, települési honlap stb.) tájékoztassa a településen élőket a tesztelés és a részvétel fontosságáról.
Köszönöm támogatását, mellyel segít a vírus elleni küzdelemben, a járvány leküzdésében és hozzájárul a vírus elleni kutatás sikeréhez!


2020. május 4.


Prof. Dr. Merkely Béla,
a Semmelweis Egyetem rektora


Kérdéseit az alábbi elérhetőségeinken szívesen megválaszoljuk:
virusteszt@ksh.hu, 06-80-200-766, 4-es almenü, ingyenesen hívható zöld szám
Adatkezelési tájékoztatónk elérhető a felmérés weboldalán: www.ksh.hu/huncover
A kutatást a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság a IV/4060-3/2020/EKU ügyiratszámú engedélyével hagyta jóvá.

Tájékoztatás
date 2020-06-23

Ezúton tájékoztatok minden érintettet, hogy
2020.07.01.(szerda) és 07.03.(péntek) között a gyógyszertár zárva tart.

 

Megértésüket köszönöm:

Baráth Éva

gyógyszerész

 

 

 

 


Magyar Honvédség tájékoztatója
date 2020-05-04

A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra munkájukat vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni.

Tájékoztató megtekintése


Védőmaszkok kiszállítása Kunbaracson
date 2020-04-17

 védőmaszk ajándékozása

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő úr a mai napon a 75 év feletti kunbaracsi lakosok számára védőmaszkot ajándékozott, melyet rövidesen eljuttatunk az érintetteknek.

Önkormányzatunk 2020. április 20-án (hétfőn) megkezdi a 65 év feletti lakosság részére is a védőmaszkok kiszállítását.

A maszkok a bejelentett kunbaracsi lakcímmel rendelkező 65 év feletti lakosok részére lesznek postaláda útján kézbesítve.

Kunbaracs Község Önkormányzata


Sajtóközlemény
date 2020-04-14
SAJTÓKÖZLEMÉNY


Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih


Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán.

A koronavírus járvány miatt a helyi termelők többsége nehéz helyzetbe került: egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület hiányában pedig a termelők nehezen találnak vevőt terményeik, termékeik számára. Az Agrárminisztérium folyamatosan keresi a lehetőségeket e nehézségek megoldására. Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelő óvintézkedések mellett történő újranyitását, de a vendéglátók és közétkeztetők figyelmét is felhívták a helyi termékek előnyeire – emlékezetett az államtitkár.

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a „termelő kereső” felület elindítása. Az érdeklődő őstermelők és kistermelők a https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis mellett az adatok térképen is megjelennek, még könnyebbé téve a böngészést.

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés folyamatában az agrártárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetőségét szeretnék segíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi termelők között. A helyi termék választása ugyanis mindenki számára előnyös. A vásárlók közvetlen környezetükben, így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló minőségű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Vásárlásukkal pedig támogatják a nehéz helyzetbe került helyi termelőket, akik így tovább folytathatják értékes munkájukat.


AM Sajtóiroda

Tájékoztatás
date 2020-04-07
 A tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány következtében Társaságunk a csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló  cserezsákok  kiosztása tekintetében csökkenteni kívánja  az egészségügyi kockázatot a fizikai kontaktusok elkerülése miatt.
Jelenlegi helyzetben azokhoz az ingatlanokhoz, ahol szelektív hulladék kerül kihelyezésre  2020.04.09-től (szerdától)  1 db cserezsákot biztosítunk. Amennyiben több szelektív hulladék keletkezik, úgy az ingatlanhasználók a csomagolási hulladékot bármely átlátszó zsákban,
illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhetik a megadott gyűjtési napon.
További intézkedéseinket a járványhelyzet alakulásának megfelelően hozzuk meg az elkövetkezendő időszakban.
 Fentiekre való tekintettel, kérjük megértésüket és segítő közreműködésüket a lakosság széles körű tájékoztatása érdekében.
Kérjük továbbá  ösztönző közreműködésüket a lakosság figyelmének felhívásában, a szelektív hulladékok tömörítésére vonatkozóan, hogy csökkentsék a gyűjtésükre felhasznált egyszer használatos zsákok mennyiségét.
 
DTKH Titkárság

Tűzgyújtási tilalom
date 2020-04-03

Tűzgyújtási tilalom lépett életbe, melyet az alábbi linken lehet megtekinteni

 

http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/


Tájékoztatás óvodai beíratásról
date 2020-03-31

Az Oktatási Hivatal óvodai beíratkozásra vonatkozó tájékoztatása a csatolt mellékletben található.

Kérünk minden érintettet, hogy az eljárás rendet szíveskedjen áttanulmányozni.

Kérdéseikkel a Kunbaracs Óvoda ovoda@kunbaracs.hu e-mail címre megküldött üzenetben vagy 7.30-tól -14-óráig a 76/545-118-as telefonszámon tájékozódhatnak.

Kérjük, fordítsanak kimelt figyelmet a következőre:"Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda  az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetben is és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Tájékoztatás óvodai beíratásról

 


Felhívás légszennyezettség csökkentésére
date 2020-03-25
Tisztelt Kunbaracsi Polgárok!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ – összhangban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vonatkozó ajánlásaival – naprakész, szakmailag magas színvonalú tájékoztatást ad a honlapján a járvánnyal kapcsolatban. Egyebek mellett a következőket olvashatjuk:
„AZ EMBERI SZERVEZET VÉDEKEZŐKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE A COVID-19 VÍRUS FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN: … Az emberi szervezet működését nagyban segíti a rendszeres, szabad levegőn való tartózkodás. Lehetőségekhez mérten ez legyen zöld – park, erdő. A szabadban tartózkodás mellett, illetve ha erre nincs lehetőség, a tartózkodásra szolgáló épület, szoba rendszeres, napjában többszöri teljes átszellőztetése elengedhetetlen. A szellőztetés nem csak szervezetünket frissíti fel, de a szoba levegőjében esetlegesen összegyűlt kórokozók távozását is elősegítjük.”
Ezeknek az ajánlásoknak a magyarországi lakosság túlnyomó többsége nem tud eleget tenni. A levegő szennyezettsége ugyanis szinte mindenütt rendszeresen meghaladja az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott határértékeket. Az elmúlt hét különösen kedvezőtlen volt e tekintetben: a több hazai mérőállomás adatai szennyezettség szerint túllépte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. Ezekben a hetekben a témával kapcsolatos a nagyszámú hozzászólás a közösségi médián, valamint a szervezeteinkhez érkező lakossági panaszok arról tanúskodnak, hogy sokan komoly aggodalommal észlelik, hogy nem tudnak egészséges levegőt lélegezni.
Ahogy arra az Európai Népegészségügyi Szövetség által az olaszországi helyzetre reagálva a koronavírus és légszennyezettség témában kiadott közleménye rámutatott A szennyezett levegő jelentősen súlyosbíthatja a koronavírus-járvány következményeit. A légszennyezés által legyengített szervezet ugyanis kevésbé ellenálló a fertőzéssel szemben, a megbetegedések súlyosbodhatnak, a halálesetek növekedhetnek. Mindez még akkor is bekövetkezhet, ha valaki csak viszonylag rövid ideig van kitéve a magas légszennyezettségnek. (Sok évtizedes tapasztalat, hogy a magas légszennyezettségű napokon ugrásszerűen megemelkedik a megbetegedések, és ezen belül a kórházi ellátásra szorulók száma.) Továbbá a légszennyező részecskék felületén a vírusok megtapadhatnak, ott még órákig fertőzőek maradhatnak, és így terjedhetnek.
A szennyezett levegő és a koronavírus elsődlegesen ugyanazokat a szerveket támadja meg: a szívet és a keringési rendszert, valamint a légzőszerveket. Ha ilyen kettős hatás lép fel, az immunrendszer nagyobb eséllyel vall kudarcot.
A fenti okok miatt a következő intézkedések szükségesek:
1)      Kérem, hogy – amennyiben rendelkeznek alternatív fűtési móddal és ezért lehetséges – ne fűtsenek szilárd hulladékkal.
2)     A járvány idejére megtiltom az avar és kerti hulladék égetését.
3)      Megkérem a rendőrséget, hogy határozottan lépjenek fel az illegálisan égetőkkel szemben bel- és kültéri égetések esetében egyaránt.
4)     Megkérem a helyi polgárőr egyesületet, hogy fokozottan figyeljék az illegális égetéseket, és hívják fel az égetők figyelmét tevékenységük káros és jogellenes voltára, illetve szükség értesítsék az illetékes járási hivatalokat, súlyosabb esetben a rendőrséget.

 
A témával kapcsolatos részletes tájékoztatás itt található:
      
      
 
A gyors intézkedések életet menthetnek!
Tisztelettel:
Tóth Ferenc
polgármester

Tájékoztatás
date 2020-03-23

Tisztelt ladánybenei és kunbaracsi lakosok!

A számítógépes orvosi program cseréje miatt

2020.03.30. hétfőn és 03.31.kedden

sem Ladánybenén, sem Kunbaracson nem tudunk 

se receptet,se beutalót,se táppénzés igazolást

nyomtatni,e-receptet az EESZT-be feltölteni.

Ezért kérjük az esedékes receptírási igényeiket

legkésőbb 03.27. pénteken 10 óráig jelezzék

rendelők telefonszámán,rendelési időben.

Megértésüket köszönjük.

dr.Rácz Imre Gábor háziorvos

Gulyásné Magyar Angéla közösségi ápoló


Lakossági Tájékoztatás
date 2020-03-18
Tisztelt Kunbaracsi Polgárok!

Kunbaracs Község Polgármestereként – figyelemmel Magyarország Kormányának a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében foglaltakra az alábbi intézkedésekről tájékoztatom Kunbaracs Lakosságát:


1.    Döntés a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségénél a személyes ügyfélfogadás szüneteléséről: a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségénél a személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről rendelkezem 2020. március 18. napjától határozatlan ideig. Ezen idő alatt az ügyintézés folyamatosan zajlik, kivéve a személyes ügyfélfogadást. A hivatal ügyfelei ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben vagy elektronikus ügyintézést biztosító felületen intézzék. Akinek ezen ügyintézési forma egyike sem elérhető, kérelmüket írásban, postai úton tehetik meg.  

Telefonos elérhetőségek:
06-76/545-128, vagy 06-76/361-179,
Elektronikus elérhetőségek:
Tóth Ferenc  polgarmester@kunbaracs.hu
Lőrincz Edit  jegyzo@kunbaracs.hu
Hardi Éva  penzugy@kunbaracs.hu
Koller Dávid  ado@kunbaracs.hu
Vértesyné dr. Klier Irén  gazd@kunbaracs.hu
.


2.    Döntés a Kunbaracs Óvoda vonatkozásában: A kunbaracsi óvodában 2020. március 16. napjától elrendeltem a rendkívüli szünetet. Az óvoda attól a naptól és azt követően is kizárólag ügyeleti rendszerben működik. A felmerülő esetleges rendkívüli intézményi gyermekfelügyeleti igényekkel kapcsolatban kérem, Menczel Dóra mb. óvodavezetőt a 06 76 545-118-as telefonszámon keressék!

3.    Közétkeztetés, idősek segítése: A szociális, főleg idős étkezők számára az ellátást a kialakított rend szerint biztosítjuk. Célunk, hogy minden rászorulóról gondoskodjunk! Kérjük a lakosság segítségét azon idősek felkutatásában, akik rászorulnak a segítségre! Idősek segítségével kapcsolatban a tanyagondnok elérhetősége: Lőrincz Ernő András – 06-30-5428941.
Segítsünk közösen az időseknek!

4.    Játszótér, sportpálya használata: Nyomatékosan kérem,hogy senki ne használja!

5.    Könyvtár és a kultúrház használata: a könyvtár és a művelődési ház nem látogatható, rendezvények, programok leállításra kerültek. Amennyiben bárkinek a digitális oktatással kapcsolatban segítségre szüksége van, úgy Hegedűs Lászlónét az alábbi elérhetőségen keresse: 06-30/5428135


6.    Javasoljuk, hogy a háziorvosi rendelőbe előzetes telefonon történt időpont-egyeztetést követően menjenek, elkerülve a várakozást, a fertőző betegekkel való érintkezést.
Rendszeresen szedett gyógyszerek, beutalók felírása telefonos megkeresés után is lehetséges.
dr. Rácz Imre Gábor: 76/371-003, ügyelet: 76/516-984.

7.    Aki csak teheti, maradjon otthon! Különösen kérem erre az időseket. A szülők felelőssége, hogy iskolás, óvodás gyermekeik ne tartózkodjanak az utcákon, csak ha nagyon indokolt és akkor is szülői felügyelet mellett.


Továbbá nyomatékosan utasítok mindenkit, hogy aki március 11-ét követően érkezett külföldről Kunbaracsra vonuljon 14 napig önkéntes házi karanténba még akkor is, ha erre járványügyi hatósági kötelezést nem kapott!


Településünkön koronavírussal fertőzött személyről továbbra sincs tudomásunk.


Vigyázzunk Magunkra, vigyázzunk Egymásra! Csak akkor mozduljunk ki otthonainkból, ha az feltétlenül szükséges!Kunbaracs, 2020. március 18.


                            Tisztelettel:


                                    Tóth Ferenc sk.
                                    polgármester

Önkormányzati Hírlevél
date 2020-03-28

A koronavírus kapcsán közzé tesszük D. Dukai Miklós, önkormányzati helyettes államtitkár úr által küldött Önkormányzati Hírlevelet, mely a www.kormany.hu oldalon is elérhető.

Önkormányzati Hírlevél


Madárinfluenza miatt megfigyelési körzet elrendelése
date 2020-05-04

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2020. május 4. nappal  a  megyében a madárinfluenza miatt elrendelt megfigyelési körzetet az  alábbi településekre állapította meg:

HATÁROZAT megtekintése


Állásfoglalás
date 2020-03-15

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízottja Kovács Ernő úr által megküldött ÁLLÁSFOGLALÁSRÓL.

Tisztelettel:

Tóth Ferenc

polgármester


Tájékoztatás a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatban
date 2020-03-15

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal-a Miniszterelnökség kérésére- az alábbi dokumentumokat juttatta el Önkormányzatunkhoz:

Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás Megtekintés

Koronavírus_TK_intézkedés0224_kieg_SZD_03 Megtekintés

Közfürdők és a koronavírus Megtekintés

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel? Megtekintés

Élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan Megtekintés

Korona_QandA_update20200228_WHO_final_JIF Megtekintés


Tájékoztatás
date 2020-03-28
Tisztelt Faluközösség, Tisztelt Óvodai ellátással érintett szülők!

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§-ának (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Óvodánkban 2020. március 30-tól,( hétfőtől)- visszavonásig- rendkívüli szünetet rendelek el.
 
Az óvodai alkalmazottak a munkahelyen hétfőn kötelesek megjelenni egyeztetés céljából.
Kérem a kedves szülők megértését. Amennyiben bárkinek gondot okozna a gyermek nappali felügyelete, kérem keressék az óvoda vezetőjét és a település jegyzőjét.

Vigyázzunk egymásra!

Kunbaracs, 2020. március 28.
                        Tisztelettel:
 
                                Tóth Ferenc
                                polgármester

Tájékoztatás
date 2020-04-15
Tisztelt Kunbaracsi Lakosság!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány által világjárvánnyá nyilvánított koronavírus fertőzések miatti veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségénél az ügyfelek személyes fogadása- az alábbi kivétellel- határozatlan időtartamig szünetel.
- Házasságkötési szándék bejelentése,teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, haláleset anyakönyvezése ügyében előzetes telefonos egyeztetést követően fogadjuk az ügyfeleket. Érdeklődni az alábbi telefonszámom lehet: 06-76/545-128  Lőrincz Edit jegyző
 
Kérjük, hogy beadványaikat postai úton vagy elektronikus úton szíveskedjenek benyújtani.
Telefonos elérhetőség: 06-76/545-128, vagy 06-30/542-88-15

Elektronikus elérhetőségek:
Tóth Ferenc polgármester- polgarmester@kunbaracs.hu
Lőrincz Edit jegyző-anyakönyvvezető- jegyzo@kunbaracs.hu
Hardi Éva pénzügy-szoc. ügyek- penzugy@kunbaracs.hu
Vértesyné Dr. Klier Irén gazdalkodás- gazd@kunbaracs.hu
Koller Dávid adóügyek- ado@kunbaracs.hu ; ado@ladanybene.hu

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségénél a munkavégzés –ettől függetlenül-zavartalanul működik.

Kunbaracs, 2020. március 15.
                            Megértésüket köszönjük:
                                                                                                 
Lőrincz Edit
                                                                                                  jegyző

Megemlékezés Március 15-éről
date 2020-03-13

 Ady Endre: Emlékezés (Március) Idusára

Óh, bennem-lobogott el
Ama szinte már savós,
Tüzetlen és makacs,
De jó nedvü ifjuság.
Március Idusára
Voltak mindig szavaim,
Olcsók és rimesek,
De akkor az volt igaz.
Hadd lássam, óh, hadd lássam
Azt a régi Márciust,
Midőn az ifju bárd
Őszintén s jól hazudott.
Óh, Napja Márciusnak,
Óh, megroppanó havak,
Be jó emlékezés
Ki mostanában esik.
Be, jó ma ez az Élet
Mikor a Holnap sunyi,
Be, jó épp ma élni
Mikor Halál s Élet: egy.

(Nyugat / 1915.6. szám)

A koronavírus magyarországi terjedésének megakadályozása érdekében a március 15-i községi ünnepséget az önkormányzat nem tartja meg.A kunbaracsiak természetesen szabadon,tetszőleges időpontban koszorúzhatnak a hivatal előtti emlékműnél.


Nemzeti Földügyi Központ-Hirdetmény közzététele
date 2020-03-02
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.
 
Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.
 
A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében kérem T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy 2020. március 2. (hétfő) napjától 2020. április 1. (szerda) napjáig szíveskedjen a https://epr.nfk.gov.hu/ oldal Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy IDE KATTINTVA elérhető hirdetményt és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlistát T. Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján elhelyezni.   
Koronavírus Tájékoztatás
date 2020-02-28

Az új koronavírusról naprakész és folyamatos tájékoztatást  a Népegészségügy alábbi linkjén kaphatnak:

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/uj_koronavirus

 

A Népegészségügy által ajánlott kézfertőtlenítő szerek listáját az alábbi link tartalmazza:

 

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/fertadat

http://bkmkh.hu/tartalom/hirek/visszavontak_a_gladysept_keztisztito

 

További tájékoztatást a Magyar Vöröskereszt oldalán kaphatnak:

 

http://voroskereszt.hu/hirek/mit-erdemes-tudni-a-koronavirusrol/

 

A fertőzés megelőzését elősegítő ajánlások Megtekintés


Felhívás
date 2020-02-27

Kunbaracs Község idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját.

(Az Országos Községi Törzskönybizottság az Oklevéltár véleménye alapján 1950. november 10-én Kunbaracs néven vette nyilvántartásba.)

A készülő ünnepségre szeretettel várjuk azokat a kunbaracsiakat,(baracspusztaiakat ), akik már nem Kunbaracson élnek, de kötődnek szülőfalujukhoz s szívesen hazalátogatnának e jeles nap alkalmából.

Kérjük Önöket, értesítsék családtagjaikat, ismerőseiket !

Ha tudomásuk van olyan Kunbaracsról elszármazott személyről, aki szívesen eljönne a rendezvényünkre, vagy szívesen meghívna ilyen személyt, a jelentkezéseket, névvel, címmel, elérhetőséggel(telefonszám,postacím,e-mail cím) kérjük, hogy juttassák el az önkormányzati hivatalba, vagy elektronikusan a polgarmester@kunbaracs.hu címre.

A részvétel REGISZTRÁCIÓHOZ kötött!

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

A Művelődési Ház korlátozott befogadóképessége miatt, az előre regisztrált elszármazott vendéget/ vendégeket tudjuk fogadni a rendezvényre.

Regisztrációt követően küldjük ki a részletes programot és a meghívót.

Szállás szervezésében is szívesen segítünk.

További tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kérhet:

Önkormányzati Hivatal: 06 76 545-128

Üdvözlettel: Tóth Ferenc polgármester

 


Tájékoztatás
date 2020-02-25

2020. június 30. és július 5. között Kecskemét ad otthont az 54. Nemzetközi Gyermek Játékoknak. A szervezők önkéntesek jelentkezését várják a térségből is.  

Jelentkezni 2020. március 31-ig a linken keresztül:

https://keol.hu/kecskemet-bacs/onkentesek-jelentkezeset-varjak-az-54-nemzetkozi-gyermek-jatekokra


Álláshirdetések
date 2020-01-15

Szociális Gondozó Megtekintés

Nappali Ellátás-Gondozó Megtekintés 


Info 2020
date 2020-12-29

Épülő Bács-Kiskun január Megtekintés

Koronavírus tájékoztató hírlevél Megtekintés

Koronavírus tájékoztató hírlevél Megtekintés

Koronavírus tájékoztató hírlevél Megtekintés

Hírlevél 2020/04/16 Megtekintés

Hírlevél 2020/04/21 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/12 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/05 Megtekintés

Hírlevél 2020/04/30 Megtekintés

Hírlevél 2020/04/23 Megtekintés

Hírlevél 2020/04/28 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/07 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/12 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/19 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/26 Megtekintés

Hírlevél 2020/06/02 Megtekintés

Hírlevél 2020/06/09 Megtekintés

Hírlevél 2020/06/16 Megtekintés

Hírlevél 2020/06/23 Megtekintés

Hírlevél 2020/06/30 Megtekintés

Hírlevél 2020/07/07 Megtekintés

Hírlevél 2020/07/14 Megtekintés

Épülő Bács-Kiskun Megtekintés

Hírlevél 2020/07/28 Megtekintés

Hírlevél 2020/08/04 Megtekintés

Hírlevél 2020/08/11 Megtekintés

Hírlevél 2020/08/18 Megtekintés

Hírlevél 2020/08/25 Megtekintés

Hírlevél 2020/09/01 Megtekintés

Hírlevél 2020/09/08 Megtekintés

Hírlevél 2020/09/15 Megtekintés

Hírlevél 2020/09/22 Megtekintés

Hírlevél 2020/09/29 Megtekintés

Hírlevél 2020/10/06 Megtekintés

Hírlevél 2020/10/13 Megtekintés

Hírlevél 2020/10/20 Megtekintés

Hírlevél 2020/10/27 Megtekintés

Hírlevél 2020/11/03 Megtekintés

Hírlevél 2020/11/10 Megtekintés

Hírlevél 2020/11/17 Megtekintés

Hírlevél 2020/11/24 Megtekintés

Hírlevél 2020/12/01 Megtekintés

Hírlevél 2020/12/08 Megtekintés

Hírlevél 2020/12/15 Megtekintés

Hírlevél 2020/12/22 Megtekintés

Hírlevél 2020/12/29 Megtekintés


Rólunk írták
date 2020-01-14

Petőfi Népe 1993. február 4.

Legyen folyó a Faluban!

Kunbaracsi gyerekek álmai Megtekintés