WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 1154031
Ma: 398 Tegnap: 1074 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:3
 

Tartózkodási hely: Híreink / Hírek, információk - 2019

Megemlékezés Március 15-éről
date 2019-03-14

        Március 15.

 

 TISZTELET A BÁTRAKNAK

 

 

 

  IDÉZETEK

 
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”
(Kossuth Lajos) [1]


„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”
(Aulich Lajos) [2]

„Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet.”
(Kossuth Lajos ceglédi toborzó beszédéből)

“Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben."
(Petőfi Sándor) [3]


„Jelszavaink valának: haza és haladás...”
 (Kölcsey Ferenc) [4]


„…Letétetett a szabadság talpköve, a felelős független magyar minisztérium alakítása által feltétetett az alkotmány boltozatának záróköve.”
(Kossuth Lajos) [5]


„Nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a néptől a szabad földet elvegye…És ez az alapja a honszabadságnak.’"
(Vasvári Pál) [6]

„Csak egy pártot ismerek: az igazságét”
(Vasvári Pál) [7]


„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”
(Kölcsey Ferenc) [8]


„Ezt akartam kérni, de önök fölállottak; s én - leborulok e nemzet nagysága előtt! Csak azt mondom: annyi energiát a kivitelben, mint a mennyi hazafiuságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!”
(Kossuth Lajos) [9]


"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."
(Széchenyi István)
 
 
 [1] 1861. március 23.
http://mek.niif.hu/04800/04881/html/szabadkpp0012.html

[2] A kivégzése előtti utolsó mondata.

[3] Petőfi Sándor (1960): Összes prózai művei és levelezése.  409.o. Szépirodalmi, Budapest.

[4] Búcsú az országos rendektől. 1835.
http://enciklopedia.fazekas.hu/memo/Kolcsey_Ferenc.htm

[5] Kossuth Lajos mondata 1848. március 15-ről.

[6] Vasvári Pál válogatott politikai írásai.
http://booksnow1.scholarsportal.info/ebooks/oca7/60/vlogatottpolit00vasv/vlogatottpolit00vasv.pdf

[7] Vasvári Pál kéziratában.
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/448.html

[8] Emléklapra. Pozsony, 1833. június 14.
http://mek.niif.hu/00700/00738/html/vers06.htm

[9] Beszéd 1848 julius 11-én a képviselőházban  a haderő megajánlása ügyében.
http://mek.oszk.hu/02200/02223/html/01.htm#3

 

 Az óvodások megemlékezéséről fényképek Megtekintés


Nyílt Nap a Kecskeméti SOS Gyermekfaluban
date 2019-03-13

Új nevelőszülőket toboroz az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa nevelőszülői hálózata.
Ezúton kérjük, hogy legyenek segítő partnereink a toborzási kampányunkban.

Olyan személyeket (családokat) keresünk, akik szívesen lennének olyan nevelőszülők, akik saját háztartásukban biztosítanak szerető, biztonságos otthont a vérszerinti családjukból kikerült gyermekek részére. 

Nevelőszülői hálózatunk nyílt napot tart a kecskeméti SOS Gyermekfaluban 2019. március 22-én (pénteken), 10-14 óra között.
Akik jelentkeznek nevelőszülőnek, azoknak nevelőszülői tanfolyamot indítunk Kecskeméten. Ennek első alkalma: 2019. április 6.

Üdvözlettel:

Popovics Zsuzsanna
Nevelőszülői tanácsadó | Foster Care Counsellor
SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA
6000 Kecskemét, Vízmű utca 22.
Tel.: + 36 76 500-580 | Fax: + 36 76 500-580 | Mobil: + 36 30 388 1671
E-mail: Zsuzsanna.Popovics@sos.hu | Web: www.sos.hu

Plakát Megtekintés

Plakát Megtekintés 


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2019-03-18

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. március 20-án (szerda)
17 órakor
tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
2./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
3./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
4./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
5./ Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi költségvetése
6./ Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2019. március 18.

                                                                    Tisztelettel:


                                                                                                               /:Tóth Ferenc:/
                                                                                                                 polgármester

 


2019. évi helyhatósági választás
date 2019-02-25

Megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása Határozat

Szavazókör területi beosztásának megállapítása Határozat 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a DIPOL Humánpolitikai Intézettel együttműködve a 2019. októberi általános önkormányzati választásokra való felkészülés elősegítése érdekében polgármesterek és önkormányzati képviselők, vezetők részére gyakorlatorientált képzési programot szervez. A programot mindazon önkormányzati tisztségviselőnek és képviselőnek ajánljuk, akik a 2019. évi önkormányzati választásokon a 2019-2024 ciklusra történő újraválasztásuk érdekében jelöltként indulni kívánnak, segítve ezzel is a helyhatósági választáson indulókat a sikeres kampányszerepléshez való felkészülésben. Bővebben: ITT 


Info 2019
date 2019-03-14

Épülő Bács-Kiskun Megtekintés

Hírlevél február Megtekintés


Európai parlamenti képviselők választása 2019
date 2019-02-16

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására 2019. május 26. napján kerül sor.

Magyarországról 21 képviselő jut mandátumhoz az Európai Parlamentben. A mandátumuk 5 évre, 2024-ig szól.

Szavazókör területi beosztásának megállapítása Határozat

www.valasztas.hu/ep2019 


Megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása
date 2019-02-11

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
 6045 LADÁNYBENE, FŐ ÚT 66. 
E-mail: jegyzo@kunbaracs.hu
76/545-128 
Fax: 76/545-129

Ikt.sz: 66-1/2019. 

Tárgy: Megválasztható önkormányzati
   képviselők számának meghatározása


Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 4. § b) pontja alapján

Kunbaracs községben

megállapítom, hogy Kunbaracs község lakosságszáma alapján, mint 1000 vagy ennél kevesebb lakosú település –  egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma

4, azaz négy fő.

 
Határozatom ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogással lehet élni a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (a továbbiakban: HVI) úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított három napon belül-azaz 2019. február 14-én 16:00 óráig - megérkezzen a HVI vezetőjéhez (levelezési cím: 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. fax: (+36-76) 545-129, e-mail:jegyzo@kunbaracs.hu .)
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d)  a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.  

A Ve. 306. § (1) bekezdése értelmében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által megadott lakosságszám 643 fő.

A lakosságszám ismeretében - az Övjt. 4.§ b) pontjában foglaltak alkalmazásával - a települési képviselő-testület megválasztható képviselőinek száma a rendelkező részben foglaltak szerint került meghatározásra.
Határozatom jogalapja az Övjt. 3. §-a és 4. § b) pontja, valamint a Ve. 306. §-a, hatáskörömet a Ve. 306. § (2) bekezdése biztosítja.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208-212. §-án alapul. 

Jelen határozat közzététele helyben szokásos módon történik, a közzététel napja: 2019. február 11.

 


Kunbaracs, 2019. február 11.

 

        Lőrincz Edit
         HVI vezető

 

 


Visit Harghita
date 2019-01-31

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 1994 óta hivatalos formában együttműködik a Hargita Megyei Tanáccsal.

A Hargita Megyei Tanács Elnökének kérésére tájékoztatjuk az olvasókat ,hogy elkészült a Visit Harghita nevű háromnyelvű hangos útikalauzt is tartalmazó mobiltelefonos-applikáció, valamint a www.visitharghita.com weboldal, amelyek Harghita megye turisztikai kínálatáról, szolgáltatásairól,szálláshelyeiről,gasztronómiájáról és szabadidős lehetőségeiről adnak széleskörű tájékoztatást.

Applikáció QR kódja Megtekintés

Applikáció logója Megtekintés

 


Tűzmegelőzési felhívás
date 2019-01-21

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!
Fókuszban a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Elektromosság
Szakmai tapasztalat alapján a lakóépületekben keletkező tűzesetek egyik fő felelőse az elektromos energia helytelen használata.
Mit tehetünk ellene?
Az ingatlan elektromos hálózatát szükség esetén vizsgáltassa felül, azt csak szakember végezze.
Ne terhelje túl a rendszert (pl.: hosszabbítóba, ne csatlakoztasson másik hosszabbítót).
Műszaki cikkeket csak megbízható forrásból vásároljon.
Hibás, sérült berendezést ne használjon.
Ne hagyjon felügyelet nélkül, hőt termelő elektromos berendezést.
Abban az esetben ha tűz üt ki, ne feledkezzen meg az áramtalanításról

Tűzmegelőzési felhívás Megtekintése

 


Tájékoztatás
date 2019-01-18

Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új ügyfélfogadási rendjéről

Tájékoztató megtekintése 


Megújul a kunbaracsi óvoda
date 2019-01-15

 Rólunk írták

Petőfi Népe 2019. január 12.(szombat) / Gulyás Sándor 

 

Adományból újul meg az intézmény vizesblokkja
Korszerűsítik a kunbaracsi óvodát

Mintegy harmincmillió forint támogatást nyert a kunbaracsi önkormányzat a település óvodájának energetikai felújítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán. A kivitelezés az év második felében kezdődhet el.
Az óvoda mintegy nyolcvan négyzetméteres alapterületű épülete a nyolcvanas években készült el. Az akkoriban modernnek számító épület ma már nem felel meg a kor követelményeinek, így szükségessé vált a létesítmény energetikai korszerűsítése.
-Élve a kínálkozó lehetőséggel, településünk is indult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán és nyert 30 millió forint támogatást az óvoda energetikai felújítására. A rendelkezésre álló összegből futja a falak, a lábazat, a padlásfödém hőszigetelésére, a fűtésrendszer korszerűsítésére, az elöregedett nyílászárók cseréjére, valamint napelemek felszerelésére – tájékoztatta lapunkat Lőrincz Edit, a község jegyzője.
A közbeszerzési eljárást tavasszal bonyolítják le, a kivitelezés az ősz elején kezdődik el, a felújítási munkákat a jövő év közepéig kell befejezni. Az energetikai felújítás jelentős megtakarítást eredményez, az előzetes számítások szerint közel ötven százalékkal csökken az épület rezsiköltsége.

Belső felújítás adományból
Az energetikai korszerűsítéssel párhuzamosan részleges belső felújításra is sor kerül. Egy helyi vállalkozó decemberben jótékonysági estet szervezett a kunbaracsi rászorulók megsegítésére és az óvoda javára. A rászorulók között tartós élelmiszereket és száz zsák ruhát osztottak szét, a vacsorából és a tombolából befolyt mintegy 300 ezer forintot az óvoda kapta.  A pénzt az intézmény vizesblokkjának felújítására fordítják.        

 A kunbaracsi óvoda tíz gyermek ellátását biztosítja