WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 2237478
Ma: 701 Tegnap: 2981 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:12
 

Tartózkodási hely: Híreink / Hírek, információk - 2020

Trianon 100
date 2020-05-27

 

 

A Trianoni békediktátum 100. évfordulója lesz 2020. június 4-én.

Ezen a napon 16 óra 30 perckor- csatlakozva a KÉSZ felhívásához- száz másodpercig megszólal templomunk harangja mementóként Trianon százéves évfordulójára.

 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának tagja rendkívüli módon- a világ magyarságának összefogásában bízva- tűzgyújtással kíván emlékezni a Nemzeti Összetartozás Napján, 2020. június 4-én 20 óra 20 perckor a Trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulójára.

Ezeréves államiságunkra is emlékezve a kezdeményezők célja, hogy legalább ezer településen történjen meg egyszerre a Kárpát-medencében az őrtüzek gyújtása.

Kunbaracs Község Önkormányzata is csatlakozott a kezdeményezéshez, kifejezve nemzeti összetartozásunkat. Az őrtűz gyújtása az önkormányzat udvarán lesz.

A http://gyujtsukmeg.ma internetes oldalon részleteket lehet találniaz akcióról és a regisztrálásról is.

 

 

Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.


DTkH tájékoztatója a szelektív hulladékszállításról
date 2020-05-26

TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató tartalmazza a 2020. 08.31-ig fennálló gyűjtési időpontokat és a cserezsákokra vonatkozó tudnivalókat.

(Az időpontok nem változnak, csak a cserezsákok száma változik alkalmanként 2db-ra.)


Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2020-05-06
HIRDETMÉNY

Kunbaracs Község Polgármestere az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:
 
1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Polgármestere
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail: polgarmester@kunbaracs.hu
2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracsi Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvoda pedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-öt év szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: vezetői gyakorlat, óvodavezetői szakvizsga
-magyar állampolgárság
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2020. augusztus 01.
-a megbízás öt évre szól, 2025. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának  határideje:2020. június 30.
- ill.: a Kjt. szerint
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Polgármestere
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyügyi Igazgatás /KÖZIGÁLLÁS/

internetes oldalán történt közzétételének ideje: 2020. május 6. nap
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 6.


Magyar Honvédség tájékoztatója
date 2020-05-04

A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra munkájukat vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni.

Tájékoztató megtekintése


Védőmaszkok kiszállítása Kunbaracson
date 2020-04-17

 védőmaszk ajándékozása

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő úr a mai napon a 75 év feletti kunbaracsi lakosok számára védőmaszkot ajándékozott, melyet rövidesen eljuttatunk az érintetteknek.

Önkormányzatunk 2020. április 20-án (hétfőn) megkezdi a 65 év feletti lakosság részére is a védőmaszkok kiszállítását.

A maszkok a bejelentett kunbaracsi lakcímmel rendelkező 65 év feletti lakosok részére lesznek postaláda útján kézbesítve.

Kunbaracs Község Önkormányzata


Sajtóközlemény
date 2020-04-14
SAJTÓKÖZLEMÉNY


Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih


Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán.

A koronavírus járvány miatt a helyi termelők többsége nehéz helyzetbe került: egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület hiányában pedig a termelők nehezen találnak vevőt terményeik, termékeik számára. Az Agrárminisztérium folyamatosan keresi a lehetőségeket e nehézségek megoldására. Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelő óvintézkedések mellett történő újranyitását, de a vendéglátók és közétkeztetők figyelmét is felhívták a helyi termékek előnyeire – emlékezetett az államtitkár.

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a „termelő kereső” felület elindítása. Az érdeklődő őstermelők és kistermelők a https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis mellett az adatok térképen is megjelennek, még könnyebbé téve a böngészést.

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés folyamatában az agrártárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetőségét szeretnék segíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi termelők között. A helyi termék választása ugyanis mindenki számára előnyös. A vásárlók közvetlen környezetükben, így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló minőségű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Vásárlásukkal pedig támogatják a nehéz helyzetbe került helyi termelőket, akik így tovább folytathatják értékes munkájukat.


AM Sajtóiroda

Tájékoztatás
date 2020-04-07
 A tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány következtében Társaságunk a csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló  cserezsákok  kiosztása tekintetében csökkenteni kívánja  az egészségügyi kockázatot a fizikai kontaktusok elkerülése miatt.
Jelenlegi helyzetben azokhoz az ingatlanokhoz, ahol szelektív hulladék kerül kihelyezésre  2020.04.09-től (szerdától)  1 db cserezsákot biztosítunk. Amennyiben több szelektív hulladék keletkezik, úgy az ingatlanhasználók a csomagolási hulladékot bármely átlátszó zsákban,
illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhetik a megadott gyűjtési napon.
További intézkedéseinket a járványhelyzet alakulásának megfelelően hozzuk meg az elkövetkezendő időszakban.
 Fentiekre való tekintettel, kérjük megértésüket és segítő közreműködésüket a lakosság széles körű tájékoztatása érdekében.
Kérjük továbbá  ösztönző közreműködésüket a lakosság figyelmének felhívásában, a szelektív hulladékok tömörítésére vonatkozóan, hogy csökkentsék a gyűjtésükre felhasznált egyszer használatos zsákok mennyiségét.
 
DTKH Titkárság

Tűzgyújtási tilalom
date 2020-04-03

Tűzgyújtási tilalom lépett életbe, melyet az alábbi linken lehet megtekinteni

 

http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/


Tájékoztatás óvodai beíratásról
date 2020-03-31

Az Oktatási Hivatal óvodai beíratkozásra vonatkozó tájékoztatása a csatolt mellékletben található.

Kérünk minden érintettet, hogy az eljárás rendet szíveskedjen áttanulmányozni.

Kérdéseikkel a Kunbaracs Óvoda ovoda@kunbaracs.hu e-mail címre megküldött üzenetben vagy 7.30-tól -14-óráig a 76/545-118-as telefonszámon tájékozódhatnak.

Kérjük, fordítsanak kimelt figyelmet a következőre:"Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda  az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetben is és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Tájékoztatás óvodai beíratásról

 


Felhívás légszennyezettség csökkentésére
date 2020-03-25
Tisztelt Kunbaracsi Polgárok!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ – összhangban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vonatkozó ajánlásaival – naprakész, szakmailag magas színvonalú tájékoztatást ad a honlapján a járvánnyal kapcsolatban. Egyebek mellett a következőket olvashatjuk:
„AZ EMBERI SZERVEZET VÉDEKEZŐKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE A COVID-19 VÍRUS FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN: … Az emberi szervezet működését nagyban segíti a rendszeres, szabad levegőn való tartózkodás. Lehetőségekhez mérten ez legyen zöld – park, erdő. A szabadban tartózkodás mellett, illetve ha erre nincs lehetőség, a tartózkodásra szolgáló épület, szoba rendszeres, napjában többszöri teljes átszellőztetése elengedhetetlen. A szellőztetés nem csak szervezetünket frissíti fel, de a szoba levegőjében esetlegesen összegyűlt kórokozók távozását is elősegítjük.”
Ezeknek az ajánlásoknak a magyarországi lakosság túlnyomó többsége nem tud eleget tenni. A levegő szennyezettsége ugyanis szinte mindenütt rendszeresen meghaladja az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott határértékeket. Az elmúlt hét különösen kedvezőtlen volt e tekintetben: a több hazai mérőállomás adatai szennyezettség szerint túllépte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. Ezekben a hetekben a témával kapcsolatos a nagyszámú hozzászólás a közösségi médián, valamint a szervezeteinkhez érkező lakossági panaszok arról tanúskodnak, hogy sokan komoly aggodalommal észlelik, hogy nem tudnak egészséges levegőt lélegezni.
Ahogy arra az Európai Népegészségügyi Szövetség által az olaszországi helyzetre reagálva a koronavírus és légszennyezettség témában kiadott közleménye rámutatott A szennyezett levegő jelentősen súlyosbíthatja a koronavírus-járvány következményeit. A légszennyezés által legyengített szervezet ugyanis kevésbé ellenálló a fertőzéssel szemben, a megbetegedések súlyosbodhatnak, a halálesetek növekedhetnek. Mindez még akkor is bekövetkezhet, ha valaki csak viszonylag rövid ideig van kitéve a magas légszennyezettségnek. (Sok évtizedes tapasztalat, hogy a magas légszennyezettségű napokon ugrásszerűen megemelkedik a megbetegedések, és ezen belül a kórházi ellátásra szorulók száma.) Továbbá a légszennyező részecskék felületén a vírusok megtapadhatnak, ott még órákig fertőzőek maradhatnak, és így terjedhetnek.
A szennyezett levegő és a koronavírus elsődlegesen ugyanazokat a szerveket támadja meg: a szívet és a keringési rendszert, valamint a légzőszerveket. Ha ilyen kettős hatás lép fel, az immunrendszer nagyobb eséllyel vall kudarcot.
A fenti okok miatt a következő intézkedések szükségesek:
1)      Kérem, hogy – amennyiben rendelkeznek alternatív fűtési móddal és ezért lehetséges – ne fűtsenek szilárd hulladékkal.
2)     A járvány idejére megtiltom az avar és kerti hulladék égetését.
3)      Megkérem a rendőrséget, hogy határozottan lépjenek fel az illegálisan égetőkkel szemben bel- és kültéri égetések esetében egyaránt.
4)     Megkérem a helyi polgárőr egyesületet, hogy fokozottan figyeljék az illegális égetéseket, és hívják fel az égetők figyelmét tevékenységük káros és jogellenes voltára, illetve szükség értesítsék az illetékes járási hivatalokat, súlyosabb esetben a rendőrséget.

 
A témával kapcsolatos részletes tájékoztatás itt található:
      
      
 
A gyors intézkedések életet menthetnek!
Tisztelettel:
Tóth Ferenc
polgármester

Tájékoztatás
date 2020-03-23

Tisztelt ladánybenei és kunbaracsi lakosok!

A számítógépes orvosi program cseréje miatt

2020.03.30. hétfőn és 03.31.kedden

sem Ladánybenén, sem Kunbaracson nem tudunk 

se receptet,se beutalót,se táppénzés igazolást

nyomtatni,e-receptet az EESZT-be feltölteni.

Ezért kérjük az esedékes receptírási igényeiket

legkésőbb 03.27. pénteken 10 óráig jelezzék

rendelők telefonszámán,rendelési időben.

Megértésüket köszönjük.

dr.Rácz Imre Gábor háziorvos

Gulyásné Magyar Angéla közösségi ápoló


Önkormányzati Hírlevél
date 2020-03-28

A koronavírus kapcsán közzé tesszük D. Dukai Miklós, önkormányzati helyettes államtitkár úr által küldött Önkormányzati Hírlevelet, mely a www.kormany.hu oldalon is elérhető.

Önkormányzati Hírlevél


Madárinfluenza miatt megfigyelési körzet elrendelése
date 2020-05-04

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2020. május 4. nappal  a  megyében a madárinfluenza miatt elrendelt megfigyelési körzetet az  alábbi településekre állapította meg:

HATÁROZAT megtekintése


Állásfoglalás
date 2020-03-15

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízottja Kovács Ernő úr által megküldött ÁLLÁSFOGLALÁSRÓL.

Tisztelettel:

Tóth Ferenc

polgármester


Tájékoztatás a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatban
date 2020-03-15

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal-a Miniszterelnökség kérésére- az alábbi dokumentumokat juttatta el Önkormányzatunkhoz:

Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás Megtekintés

Koronavírus_TK_intézkedés0224_kieg_SZD_03 Megtekintés

Közfürdők és a koronavírus Megtekintés

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel? Megtekintés

Élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan Megtekintés

Korona_QandA_update20200228_WHO_final_JIF Megtekintés


Tájékoztatás
date 2020-03-28
Tisztelt Faluközösség, Tisztelt Óvodai ellátással érintett szülők!

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§-ának (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Óvodánkban 2020. március 30-tól,( hétfőtől)- visszavonásig- rendkívüli szünetet rendelek el.
 
Az óvodai alkalmazottak a munkahelyen hétfőn kötelesek megjelenni egyeztetés céljából.
Kérem a kedves szülők megértését. Amennyiben bárkinek gondot okozna a gyermek nappali felügyelete, kérem keressék az óvoda vezetőjét és a település jegyzőjét.

Vigyázzunk egymásra!

Kunbaracs, 2020. március 28.
                        Tisztelettel:
 
                                Tóth Ferenc
                                polgármester

Megemlékezés Március 15-éről
date 2020-03-13

 Ady Endre: Emlékezés (Március) Idusára

Óh, bennem-lobogott el
Ama szinte már savós,
Tüzetlen és makacs,
De jó nedvü ifjuság.
Március Idusára
Voltak mindig szavaim,
Olcsók és rimesek,
De akkor az volt igaz.
Hadd lássam, óh, hadd lássam
Azt a régi Márciust,
Midőn az ifju bárd
Őszintén s jól hazudott.
Óh, Napja Márciusnak,
Óh, megroppanó havak,
Be jó emlékezés
Ki mostanában esik.
Be, jó ma ez az Élet
Mikor a Holnap sunyi,
Be, jó épp ma élni
Mikor Halál s Élet: egy.

(Nyugat / 1915.6. szám)

A koronavírus magyarországi terjedésének megakadályozása érdekében a március 15-i községi ünnepséget az önkormányzat nem tartja meg.A kunbaracsiak természetesen szabadon,tetszőleges időpontban koszorúzhatnak a hivatal előtti emlékműnél.


Nemzeti Földügyi Központ-Hirdetmény közzététele
date 2020-03-02
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.
 
Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.
 
A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében kérem T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy 2020. március 2. (hétfő) napjától 2020. április 1. (szerda) napjáig szíveskedjen a https://epr.nfk.gov.hu/ oldal Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy IDE KATTINTVA elérhető hirdetményt és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlistát T. Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján elhelyezni.   
Koronavírus Tájékoztatás
date 2020-02-28

Az új koronavírusról naprakész és folyamatos tájékoztatást  a Népegészségügy alábbi linkjén kaphatnak:

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/uj_koronavirus

 

A Népegészségügy által ajánlott kézfertőtlenítő szerek listáját az alábbi link tartalmazza:

 

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/fertadat

http://bkmkh.hu/tartalom/hirek/visszavontak_a_gladysept_keztisztito

 

További tájékoztatást a Magyar Vöröskereszt oldalán kaphatnak:

 

http://voroskereszt.hu/hirek/mit-erdemes-tudni-a-koronavirusrol/

 

A fertőzés megelőzését elősegítő ajánlások Megtekintés


Felhívás
date 2020-02-27

Kunbaracs Község idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját.

(Az Országos Községi Törzskönybizottság az Oklevéltár véleménye alapján 1950. november 10-én Kunbaracs néven vette nyilvántartásba.)

A készülő ünnepségre szeretettel várjuk azokat a kunbaracsiakat,(baracspusztaiakat ), akik már nem Kunbaracson élnek, de kötődnek szülőfalujukhoz s szívesen hazalátogatnának e jeles nap alkalmából.

Kérjük Önöket, értesítsék családtagjaikat, ismerőseiket !

Ha tudomásuk van olyan Kunbaracsról elszármazott személyről, aki szívesen eljönne a rendezvényünkre, vagy szívesen meghívna ilyen személyt, a jelentkezéseket, névvel, címmel, elérhetőséggel(telefonszám,postacím,e-mail cím) kérjük, hogy juttassák el az önkormányzati hivatalba, vagy elektronikusan a polgarmester@kunbaracs.hu címre.

A részvétel REGISZTRÁCIÓHOZ kötött!

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

A Művelődési Ház korlátozott befogadóképessége miatt, az előre regisztrált elszármazott vendéget/ vendégeket tudjuk fogadni a rendezvényre.

Regisztrációt követően küldjük ki a részletes programot és a meghívót.

Szállás szervezésében is szívesen segítünk.

További tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kérhet:

Önkormányzati Hivatal: 06 76 545-128

Üdvözlettel: Tóth Ferenc polgármester

 


Tájékoztatás
date 2020-02-25

2020. június 30. és július 5. között Kecskemét ad otthont az 54. Nemzetközi Gyermek Játékoknak. A szervezők önkéntesek jelentkezését várják a térségből is.  

Jelentkezni 2020. március 31-ig a linken keresztül:

https://keol.hu/kecskemet-bacs/onkentesek-jelentkezeset-varjak-az-54-nemzetkozi-gyermek-jatekokra


Álláshirdetések
date 2020-01-15

Szociális Gondozó Megtekintés

Nappali Ellátás-Gondozó Megtekintés 


Info 2020
date 2020-05-26

Épülő Bács-Kiskun január Megtekintés

Koronavírus tájékoztató hírlevél Megtekintés

Koronavírus tájékoztató hírlevél Megtekintés

Koronavírus tájékoztató hírlevél Megtekintés

Hírlevél 2020/04/16 Megtekintés

Hírlevél 2020/04/21 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/12 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/05 Megtekintés

Hírlevél 2020/04/30 Megtekintés

Hírlevél 2020/04/23 Megtekintés

Hírlevél 2020/04/28 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/07 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/12 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/19 Megtekintés

Hírlevél 2020/05/26 Megtekintés


Rólunk írták
date 2020-01-14

Petőfi Népe 1993. február 4.

Legyen folyó a Faluban!

Kunbaracsi gyerekek álmai Megtekintés