WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 
Telepũlési értéktár
 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 2965830
Ma: 229 Tegnap: 685 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:3
 

Tartózkodási hely: Híreink / Hírek,információk-2023

Kunbaracsi Értékjáró Séta
date 2023-03-30

2023. április 15. szombat 9 óra

SÉTÁLJON VELÜNK KUNBARACSON

MEGHÍVÓ


Óvodai beiratkozás időpontja
date 2023-03-23
FELHÍVÁS!

Értesítjük a Kedves Szülőket és Gondviselőket, hogy
 a 2023/2024. nevelési évre az
ÓVODAI BEIRATKOZÁS időpontja:

2023. április 24. (hétfő) 13:00-16:00
2023.április 25.(kedd) 13:00-16:00Helyszíne: Kunbaracs Óvoda 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 2.

Felvételre kötelezően jelentkezzenek azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket!
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 3 éves korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező! Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti az oktatási hivatalt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
Óvodai felvételi körzet: Kunbaracs

Az Óvoda fogadja azoknak a jelentkezését is, akik  3. életévüket 2023. szeptember 1-je és december 31-e között töltik be.
A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről a beiratkozás követő 30. napig kapnak értesítést a Szülők, postai  vagy elektronikus úton. (A szülők a beiratkozás napján adják meg elérhetőségüket). Elutasítás esetén Kunbaracs Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni, a közléstől számított 15 napon belül, melyről a testület soron következő ülésén dönt.

A beiratkozáskor bemutatandó
-    a gyermek születési anyakönyvi kivonata és személyazonosító igazolványa, lakcím igazolványa, TAJ kártyája és ezek fénymásolatai
-     továbbá a szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája és ezek fénymásolatai
-    gyermekét egyedül nevelő szülő igazolása a különélésről


                                                                                                                                                                 Hegedűs Lászlóné sk.
                                                                                        polgármester


Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója
date 2023-03-14

kokárda

Petőfi Sándor
A MAGYAROK ISTENE


Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

Pest, 1848. április


Tájékoztatás települési ügysegédi rendszer indulásával kapcsolatban
date 2023-03-20

2023. március 20. napjától a települési ügysegédi rendszer megkezdi működését.

TÁJÉKOZTATÓ


Nyílt nap az óvodában
date 2023-03-23

2023. március 24-én  9.00-től-11.30-ig szeretettel várunk mindenkit.

PLAKÁT


Állásbörze
date 2023-04-05
2023. május 12-én (péntek) megrendezésre kerülő Állásbörze MEGHÍVÓJA
2023. évi redempciós határjárás
date 2023-04-05

 " Őseink lábnyomában"

2023. április 22-én redempciós Szent-György napi határjárás Kerekegyháza-Kunbaracs-Kunadacs-Szabadszállás-Balázspuszta közös határán

 

MEGHÍVÓ

PROGRAMTERV


Mobil Kormányablak
date 2023-04-12

2023. április 20. (csütörtök) 8:30-10:00 között

Helyszín:Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

PLAKÁT


Álláspályázat tanyagondnoki munkakör betöltésére
date 2023-04-13
Kunbaracs Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tanyagondnok
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun vármegye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása az önkormányzat által jóváhagyott szakmai program alapján, tanyagondnoki tevékenység
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•    általános iskola 8 osztály,
•    B kategóriás jogosítvány,
•    Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, vezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a tanyagondnoki képzést vállalja
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
A jogszabályokban foglalt tanyagondnoki tanfolyam a jogviszony kezdetétől számított 1 éven belüli elvégzése. Amennyiben ezt a képzést nem teljesíti, úgy jogviszonya megszűnik és a képzés költségét köteles a munkáltatónak megtéríteni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, vezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány nyilatkozat arról, hogy a falu- és tanyagondnoki képzést vállalja, nyilatkozat arról ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör  legkorábban  2023. július1. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje:
2023. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Lászlóné nyújt, a +3676545128-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Kunbaracs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban  szereplő azonosító számot:  280/2023, valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.
•    Személyesen: Hegedűs Lászlóné polgármester Bács-Kiskun Vármegye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.,elektronikus úton a polgarmester@kunbaracs.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    www.kunbaracs.hu -2023. április 13.
 A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM).
 A KÖZSZOLGÁLLÁS internetes oldalán történt közzététel ideje: 2023. április 13. nap
 
 Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2023-04-13
HIRDETMÉNY
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:
 
1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail:polgarmester@ kunbaracs.hu
2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracs Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
Szolgálati lakás biztosítása megoldható
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvodapedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: óvodavezetői gyakorlat,
-modern óvodapedagógiai módszerek ismerete
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal
-a megbízás öt évre szól, 2028. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának határideje : 2023. június 30.
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Önkormányzata (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.)
Elektronikus úton Hegedűs Lászlóné polgármester részére a polgarmester@kunbaracs.hu e-mail címen keresztül

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM).
 A KÖZSZOLGÁLLÁS internetes oldalán történt közzététel ideje: 2023. április 13. nap
 Pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.
 


Kunbaracsi Értékjáró Séta
date 2023-04-17
Nagy érdeklődés övezte a Kunbaracsi Értékjáró Sétát
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület idei évi első kirándulása alkalmával a Kecskeméti Járás egyik legkisebb, érintetlen természeti környezetéről híres településére, Kunbaracsra invitálták a vendégeket április 15-én, szombaton. A sétát minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezte, több, mint ötven fő, számos család, egyéni túrázó és baráti társaságok választották szombat délelőtti programjuknak a község megismerését. Az eseményt Dr. Salacz László, országgyűlési képviselő úr is megtisztelte jelenlétével, a séta során lehetett vele beszélgetni a település fejlesztési lehetőségeiről.
A szívélyes és bőséges vendégfogadást követően Lőrincz Edit jegyző asszonytól és Kenderesi Ilonától, a Kunbaracsi Könyvtár, Információs- és Közösségi Hely vezetőjétől jónéhány érdekességet, szívmelengető történetet hallhattak a résztvevők a település múltjáról és mindennapjairól. Hamzáné Lakó Judit az Aranyhomok Egyesület Titkára köszöntötte a népes túrázó közösséget, megköszönte a települési szervezők munkáját és beszélt az értékjáró séta fontosságáról, további alkalmairól. Kígyósi Krisztián, aki egykor Aranyhomok Egyesület településfejlesztőjeként került Kunbaracsra, jelenleg már önkormányzati képviselő, beszélt a településen élők faluhoz való kötődéséről, fejlesztési terveikről. A túrázók megtekintették a Jézus Szíve Templomot, amely iskolakápolnaként is működött, valamint a Harangtornyot, amely 2007-ben épült a kunbaracsiak összefogásának köszönhetően Szabó István, a Kunbaracsi Polgárőr Egyesület elnöke szervezésével.
A Bagó-erdő igazi különlegesség, a több száz éves tölgyfák a község közepén nem mindennapi látványt nyújtottak. Az Árpád-kori templomrom csodálatos környezetben, különleges atmoszférájával mindenkit lenyűgözött. A Bacsó tanyán a kecskeméti sárgafejű juhokkal, kisbárányokkal  ismerkedhettek  a résztvevők és érdekes információkat is megtudhattak erről a fajtáról.  A több mint 200 éves öreg tölgy 20 méteres magasságával és 467 cm-es törzskerületével bűvölte el a sétálókat. A túra zárásaként a Hunor Lovastanyán pihenhették ki a vendégek a fáradalmakat a kedves fogadtatás és az ízletes ebéd mellett.
A túra egész évben egyénileg is bejárható a Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció segítségével:

http://aranyhomok.hu/hireink/elindult-a-kecskemet-es-tersege-turisztikai-applikacio

FOTÓK


Madárinfluenza
date 2023-04-24

Felügyeleti (megfigyelési) körzet elrendelése

HATÁROZAT

TÉRKÉP


Eboltás
date 2023-05-05
EBOLTÁS
2023. évben dr. Faragó Zsolt állatorvos az alábbi menetrend szerint végzi az ebek összevezetéses veszettség elleni kötelező védőoltását Kunbaracson:

2023. 05. 17. (szerda)
          8.00-10.00 óráig               Polgármesteri Hivatal udvarán

2023. 05. 19. (péntek)
          8.00-9.00 óráig                 Polgármesteri Hivatal udvarán
 
 
Az oltás díja 6000,- Ft ebenként a kötelező
féregtelenítéssel együtt. Aki még nem rendelkezik
sorszámozott oltási könyvvel, annak 700,- Ft felár ellenében azt kiállítjuk.
 
Háznál történő oltási igények bejelenthetők a
06-20-332-69-06 telefonszámon vagy a helyszínen.
 
FIGYELEM!
Csak mikrochippel rendelkező eb oltható!
A chip behelyezés ára 5500,- Ft." Földtől az asztalig"-konferencia
date 2023-05-16
„Földtől az asztalig – tartósítószermentes befőzés rejtelmei” címmel konferenciát szervezett az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében 2023. május 12. péntek 14:00 órától első ízben került megrendezésre a „Földtől az asztalig – tartósítószermentes befőzés rejtelmei” című konferencia a Hírös Agóra Kulturális Központban.
Az érdeklődők neves előadók, kiváló szakmai előadása által betekintést nyerhettek a tartósítószermentes befőzés, tárolás praktikáinak elsajátítására, valamint rövid áttekintést kaptak az előállított háztáji termékek piacra jutásának lehetőségeiről is.
A konferencia résztvevőit Hegedűs Lászlóné Kunbaracs község polgármestere köszöntötte, aki felhívta a figyelmet a háztáji, egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás fontosságára. Kujáni Lászlóné a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Területi Szervezetének elnöke a kiskerteket pusztító kártevőkről, azok elleni hatékony védekezéséről számolt be. A régi fajokon felül szó esett a felmelegedés hatására megjelenő új fajok kártékony tevékenységéről, egyszerű növényvédelemről is.  Daragó Dénes, okleveles vegyészmérnök, nyugalmazott minőségbiztosítási és fejlesztési igazgató az élelmiszerbiztonságot szem előtt tartva ismertette a házilag alkalmazható kíméletes, tartósítási technológiákat, melyekkel hosszú ideig eltartható, jó minőségű végtermék nyerhető. Eloszlatta a köztudatban lévő téves gyakorlatokat, rossz beidegződéseket. Csonka Tímea kistermelő a gyümölcsök házi aszalásához, egészséges gyümölcslevelek készítéséhez adott hasznos tanácsokat. Kujáni Katalin a Kislépték Egyesület elnöke pedig a kistermelői termékek piacra jutásának segítéséről, hatékony értékesítési módszereiről adott átfogó tájékoztatást a konferencia résztvevőinek.

A hiánypótló szakmai konferencia elérte célját, hiszen a témában jártas szakemberek gyakorlatias, hasznos információkkal szolgáltak a háziasszonyok, gazdálkodók részére.
www.aranyhomok.hu

DTkH tájékoztatása
date 2023-05-17

DTKH Ügyfélszolgálat-Gyűjtést érintő változások

MEGTEKINTÉS


Adózók tájékoztatása
date 2023-01-11
Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.
Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be.  A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére, az e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással.
Önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai:
Önkormányzat neve: Kunbaracs Község Önkormányzata
Számla elnevezése: HIPA deviza beszedési technikai számla
Számla száma: 10025004-00002237-02120010
Számla IBAN száma: HU42 1002 5004 0000 2237 0212 0010
A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl, a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.   SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.
 A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított, a Kincstár számláján jóváírt forintösszeget haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.
A devizában megfizetett helyi iparűzési adó  megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, ezért az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.
 

Kunbaracs, 2023. január 11.
                                                                                                                                        Lőrincz Edit

                                                                                                                                              jegyző


Számlaszámok
date 2023-02-09

Költségvetési elszámolási számla                 11732002-15338222

Iparűzési adó számla                                         11732002-15338222-03540000

Magánszemélyek kommunális adó számla 11732002-15338222-02820000

Idegenforgalmi adó számla                              11732002-15338222-03090000

Építményadó számla                                          11732002-15338222-02440000

Bírság számla                                                      11732002-15338222-03610000

Késedelmi pótlék számla                                  11732002-15338222-03780000

Eljárási illeték számla                                         11732002-15338222-03470000