WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3202094
Ma: 266 Tegnap: 433 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:2
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2022 archív)

Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2022-07-01
M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 5-én (kedd) 14:00 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme,
                                                                   melyre,  tisztelettel meghívom

Az ülés napirendje:

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az időközi  polgármester  választás eredményéről
     Előadó: Altné Lantos Odett HVB elnök

2./ A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
     Esküvevő: Altné Lantos Odett HVB elnök

3./ Önkormányzati képviselő eskütétele, megbízólevél átadása
     Esküvevő: Altné Lantos Odett HVB elnök

4./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
     Javaslattevő: Lőrincz Edit jegyző

5./ Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
     Előadó: Hegedűs Lászlóné polgármester

6./ ./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása
     Előadó: Hegedűs Lászlóné polgármester

7./Térítési díjak felülvizsgálata
     Előadó: Hegedűs Lászlóné polgármester

Kunbaracs, 2022. 07. 01.


                                                                                                       /:   Hegedűs Lászlóné:/
                                                                                                               polgármester


Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére
date 2022-07-26
Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok.
A számlálóbiztos feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.  Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.
A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2022. október 01. nap 0 óra.
2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.
A népszámlálási adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó – a címjegyzéken szereplő, illetve a térképszelvény által lehatárolt területen található – valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.
A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása függetlenül attól, hogy történt-e a címen internetes önkitöltés vagy sem. A számlálóbiztosnak a terepmunka során várhatóan kb. 200 címen kell címellenőrzést végeznie, és kb. 150–180 címen kérdőívet kitöltenie külön a lakásra és külön az ott élő/tartózkodó személyekre.
A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az adatgyűjtést.
A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani.
Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.
A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:
•    saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);
•    elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeretet áll rendelkezésre).
A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
•    legalább középfokú végzettséggel rendelkezik;
•    kizárólagosság: vállalja, hogy a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak csak a KSH előzetes engedélyével nyilatkozhat;
•    magabiztos számítógépes ismeret: rendelkezik legalább alapvető vagy felhasználó szintű számítógépes ismerettel, illetve jártas érintőképernyős készülékek használatában;
•    fizikai erőnlét, terhelhetőség: vállalja a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybevételt;
•    tanulási készség: vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását, és a vizsgázást;
•    motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi munka iránt;
•    jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség;
•    kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem, idegen nyelv ismerete előnyt jelent;
•    empátia: tudjon azonosulni az adatszolgáltató problémájával, együtt tudjon vele érezni, ugyanakkor tartsa szem előtt a népszámlálás érdekeit;
•    lelkiismeretesség, precizitás: vállalja az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre;
•    konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat igyekszik elviselni, kezelni;
•    titoktartás: vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;
•    helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség: az összeírási területen, településen helyismerettel rendelkezik, jól tájékozódik;
•    rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefon,
e-mail-elérhetőséggel) rendelkezik az adatfelvétel időszakában;
•    tudomásul veszi, hogy személyes adatait a KSH az általa működtetett informatikai rendszerben rögzíti és a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az érintett adatszolgáltatónak megadja.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.
A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata. Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.
A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban (a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete) meghatározottak szerint változik.
Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen részt venne a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük, hogy jelentkezését 2022. augusztus 19. napjáig juttassa el hivatalunkhoz az alábbi módon:
•    személyesen a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.),
•    e-mailben a jegyzo@kunbaracs.hu e-mail címen.
A jelentkezés során a Jelentkezés a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető a www.kunbaracs.hu honlapon és a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségénél
 
Lőrincz Edit
jegyző, helyi népszámlálási felelős
 

Tájékoztatás háziorvosi rendelésről
date 2022-07-29
Hírös 7 Fesztivál
date 2022-08-17

A Hírös 7 Fesztivál keretében 2022. augusztus 23-27. között kerül megrendezésre a 25. Jubileumi Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás

MEGHÍVÓ

PROGRAMFÜZET


Tájékoztatás
date 2022-08-24
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó augusztus havi pénzbeli támogatást a jogosultak 2022. augusztus 24-től munkaidőben átvehetik az önkormányzati hivatalban.
                                                                             
 
                                                                              /Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal/
                                                                                                   Kunbaracsi Kirendeltsége
 


Emlékmise Kunbaracson a Templomdombon
date 2022-08-24
2022. augusztus 28-án 11:30-kor őseink-elődeink tiszteletére megtartandó emlékmise
Emlékeztető – értesítő Megtekintése
Mobil Kormányablak
date 2022-09-21

2022. szeptember 29.(csütörtök) 8:30-10:00 között

Helyszín:Kunbaracs,Kölcsey utca 1.

PLAKÁT


Megemlékezés az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról
date 2022-10-21

1956

 

Csoóri Sándor: Így lásson, aki látni akar

Hagyom megráncosodni
szépen ezt az arcot,
ha már szilánk se, ököl se roncsolta szét
s nem taposták le durva póklábak közönyösen.
Hadd lásson, aki látni akar
a gesztenyelombok emlékezetéből
kikopni csöndben
s ebből a városból is,
amely taszigált, ölelt, ámított, lebegtetett.

Szemem a szobrok arcáról
ma is a tornyokéra vándorol,
aztán az égre s vissza, kialudt tüzeket lát
az elüszkösödött királyi várban,
és vérben vonagló tömeget az Országház körül.
Hadd lásson így, aki látni akar
tonnás halántékcsonttal
ballagni a mindennapi sötétség felé,
mielőtt még a lámpák mint emlék-mécsek, kigyúlnának.

Lehettem volna léha szökevény itt,
szemfüles világ-tanú,
de szavak, hóförgetegek és botorkáló esők
barátja lettem inkább,
aki hátracsavart fejjel is
a maga megtéríthetetlen álmát
álmodja végig:
a félresiklatott remény évszázadában
az erőtlen szabadokét.

Még jönnek évek, talán még jönnek,
de aki látni akar engem,
így lásson majd gyöngén is erősnek,
az ég sátorponyvája alól kilépni végleg.
Megőrzött arcomon a ráncok,
mint költők összegyűjtött versei,
távozásommal hódítsanak!
Megáll még tán egyszer a gőgös város is,
bevallhatatlan gyászát elrejteni.


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2022-11-08
MEGHÍVÓ


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 9-én (szerda)
 17 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:


1./ Óvodavezető beszámolója a 2021/2022-es nevelési év munkájáról
      Előadó: Hegedűs Lászlóné polgármester
                     Menczel Dóra mb. óvodavezető

2./ A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet-tervezet elfogadása
      Előadó: Hegedűs Lászlóné polgármester


3. A „Kék- Víz” Észak Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
       Előadó: Hegedűs Lászlóné polgármester

4./ Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2022. 11. 04.

                                                              Tisztelettel:

                                                                                 


                                                                                   /:Hegedűs Lászlóné:/
                                                                                         polgármester


Tájékoztatás
date 2022-11-22

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó november havi pénzbeli támogatást a jogosultak 2022. november 22-től munkaidőben átvehetik az önkormányzati hivatalban.

 
                                                                              /Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal/
                                                                                                   Kunbaracsi Kirendeltsége

Közérdekű hirdetés
date 2022-11-22

 Az MVM Démász Áramhálózati Kft. értesíti a lakosságot, hogy

Kunbaracs (0201/9 hrsz.) KIF új igény (441/319) munkát végzett. a VHSZ kivitelezési ütemének megfelelően

2022. november 22. napján feszültség alá helyezi!

Ettől az időponttól a létesítmény megközelítése, érintése életveszélyes és TILOS !

 

Szazovill Kft.

6000 Kecskemét Kossuth tér 6-7

06 20 396-2715


Meghívó
date 2022-11-24

A 2021. évben született gyermekek száma alapján Kunbaracs település elnyerte a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona címet.

MEGHÍVÓ


Tájékoztatás év végi nyitvatartásról
date 2022-11-29

A DTKH ügyfélkapcsolati pontjain 2022. 12.19-től 2023. 01.01-ig szünetel a félfogadás.

Az alábbi linken tájékozódhatnak az ügyfelek a pontos nyitvatartásokról.

 


Karácsonyi Üdvözlet
date 2022-12-19

                                                                                                                               Minden kedves olvasónknak

karácsonyÁldott, békés karácsonyi ünnepeket

és

sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

 

Kunbaracs Község Önkormányzata


Karácsonyi gondolatok
date 2022-12-19

Önkormányzati Hivatal nyitva tartása
date 2022-12-16
Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzati hivatal ünnepi nyitva tartása:

2022. évi utolsó munkanap:
2022. december 21. szerda 16.00 óra!


2022. december 27-30. között közigazgatási szünet lesz, a hivatal  ZÁRVA !

Nyitás 2023. január 3. hétfő 8.00 óra!
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!
 
Ladánybenei KÖH
Kunbaracsi Kirendeltsége

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
date 2022-11-11

                                                                  LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
                                                   SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS
                                                                        IGÉNYLÉSÉRE

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2022. (XI.09.) önkormányzati rendeletével döntött a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.
A rendelet értelmében támogatás iránti kérelmeket 2022. november 25. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatalban.
A Képviselő-testület tűzifa támogatást állapíthat meg annak a tűzifával fűtő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 85.500,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 99.750,- Ft-ot, egyedül élő 75 év feletti idősek esetén pedig a 114.000,-Ft-ot.
 
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását megelőző havi jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.
A tűzifa támogatás egy háztartásban egy személynek állapítható meg.
A tűzifa támogatás jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem alanyi jog a támogatás megállapítása!
A benyújtott kérelmeket a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el a tényleges rászorultság valamint a rendelkezésre álló fa mennyiségére tekintettel!
 
Formanyomtatvány letölthető itt

Kunbaracs, 2022. 11. 11.
 
                                                                                                          Lőrincz Edit
                                                                                                              jegyző


Hirdetmény
date 2022-11-08

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a -  linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Hirdetmény 2022. IV. ütem


Közlemény
date 2022-10-25

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Link megtekintése


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
date 2022-10-25
Tisztelt Lakosság!

Az ősz beköszöntével elindult a fűtési szezon. Ebben az időszakban a légköri szmog kialakulásához  jelentős mértékben hozzájárul a lakosság, a fűtés során kibocsátott füst légszennyező komponenseivel.
A helyes fűtési mód használatával csökkenthetjük az egészségtelen légszennyező anyagok kibocsátását,valamint tágabb  értelemben saját környezetünkben is tehetünk a globális felmelegedés ellen.
Sokat hallunk a légszennyezés csökkentésének fontosságáról a vezető országok szintjén is. Nem is gondolunk bele, hogy ezt mindenki a saját „kis országában”, otthon is nagyban elő tudja segíteni.
Napjainkban nagyon sokféle műanyagot használunk, mely jelen van a ruháinkban, a használati és berendezési tárgyainkban, építőanyagokban és a csomagoló anyagokban. Ennek következtében a műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék egy részét.
A műanyagok lassan bomlanak le a természetben, ha pedig elégetjük őket, szennyezik a levegőt és károsíthatják az egészségünket.
Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a háznál tartott állatok levágásából származó állati maradványok veszélyes hulladéknak minősülnek. Azok megsemmisítése speciális kezelést igényel. Sem a háztartási hulladékban való elhelyezése, végképp az eltüzelése nem megengedett környezetszennyező hatása miatt.

Nem csak az szennyezi a levegőt, ami „büdös”.
 A káros anyagok egy része érzékszerveink által nem észlelhetők.
Ezek miatt a levegőtisztaság fenntartása mindannyiunk felelőssége, a szemét túlzott összegyűjtésével, elégetésével globálisan is kárt okozunk, de a szűk környezetünk (községünk, utcáink lakói, családtagjaink) egészségére hatunk leginkább negatívan. A saját és gyermekeink egészségére  is!
Ezért nyomatékosan szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló jogszabály szerint tilos a légszennyezés, a levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése - a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével - tilos. A kerti hulladék égetése helyett is, inkább komposztálják a növényi hulladékot.

A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság – mely Kunbaracs vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-zsilinszky krt.2.)) - a levegővédelmi követelményt megsértőkre levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki, mely akár 300.000 Ft összeg is lehet. A bírság kiszabására már volt példa Kunbaracson is!
A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett levegőtisztaság-védelmi bírság ráadásul adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Amennyiben ilyen jellegű levegőszennyezést tapasztalnak településünkön, akkor értesítsék a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát.

Ügyfélszolgálat telefonszáma:
76/795-860
Központi telefonszám:
76/795-870
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Péntek: 8:30-11:30
Készenléti telefonszám: 70/503-9490

Tájékoztatás a Települési Ügysegédi rendszer szünetelésével kapcsolatban
date 2022-10-13
Épületenergetikai fejlesztés
date 2024-02-08

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE felhívásra „Épületenergetikai fejlesztés Kunbaracs településen” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00001). A projekt keretében 93,01 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a művelődési ház épületének energetikai fejlesztése.

 

 Az Épületenergetikai fejlesztés Kunbaracs településen (http://www.kunbaracs.hu/) című projekt célja Kunbaracs Község önkormányzat tulajdonában lévő művelődési ház épületének energiahatékonysági fejlesztése.

 

A 93,1 millió forint európai uniós támogatás segítségével a művelődési ház épületén utólagos homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, homlokzati nyílászáró csere, gépészeti, fűtéskorszerűsítés (hőszivattyú stb.), napelemes rendszer telepítés és akadálymentesítés valósul meg.

 

A leendő fejlesztés teljes egészében önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítását, ezen belül pedig a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését, valamint a megújulóenergia-termelési kapacitás növekedését szolgálja.

 

A fejlesztés eredményeként a tervezett tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítéséhez, illetve a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tételéhez, használatához.

 

A projekt fő megvalósítási helyszíne: 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. hrsz: 4.

A beruházás tervezett befejezése: 2025. június 30.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:

Hegedűs Lászlóné, polgármester

polgarmester@kunbaracs.hu

30/542-8135

http://www.kunbaracs.hu/ 


Bursa Hungarica-2023. évi pályázati felhívás
date 2022-10-07
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT („A” típusú és „B” típusú pályázat) 2023. évi fordulójában való részvételről.

 A pályázat benyújtásának helye:Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltsége , 6043 Kunbaracs,Kölcsey. u. 1. Hardi Éva pénzügyi előadó

A pályázat benyújtásának határideje:    2022. november 3.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tartalmáról bővebben tájékozódhat Bursa Hungarica hivatalos weboldalán, a http://www.emet.gov.hu  címen.

„A” típusú és „B” típusú pályázat pályázati felhívása az alábbi linken letölthetők:
 

Ingyenes lakossági elektronikai hulladék gyűjtés Kunbaracson
date 2022-10-05
Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2022-07-12
HIRDETMÉNY
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:
 
1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail:polgarmester@kunbaracs.hu
2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracs Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvoda pedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: felsőfokú képesítés, óvodavezetői gyakorlat,
-magyar állampolgárság
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal
-a megbízás öt évre szól, 2027. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának  határideje : a vonatkozó jogszabályok alapján a soron következő képviselő-testületi ülés
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Önkormányzata (6043 Kunbaracs,Kölcsey utca 1.)
Elektronikus úton Hegedűs Lászlóné polgármester részére a polgarmester@kunbaracs.hu e-mail címen keresztül

A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyügyi Igazgatás /KÖZIGÁLLÁS/ internetes oldalán történt közzétételének ideje: 2022. július 12. nap
Pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 12.
 
Háziorvosi rendelés
date 2022-06-29
Tisztelt ladánybenei és kunbaracsi lakosok !

2022.07.01-től  2022.07.11-ig nyári szabadság miatt a háziorvosi rendelésem elmarad.
Receptírás, beutaló, egyéb adminisztratív ügyek intézése miatt keressék Gulyásné Angélát a ladánybenei rendelőben
hétfő-szerda-pénteki napokon 8 és 11 óra között a 76/456-300 telefonszámon.
Rendelés a ladánybenei rendelőben kedden és csütörtökön 12 órától lesz, helyettesít és sürgős esetben elérhető:

Dr. Molnár Zita
Kunadacs, Kossuth u.52., telefon:  76/ 558-024

Időközi polgármester választás
date 2022-06-26

A Kormány a veszélyhelyzet feloldásával egyidejűleg lehetővé tette az időközi önkormányzati választások megtartását. Az erről szóló 103/2022. (III.10.) sz.Kormányrendelet értelmében időközi választás tűzhető ki 2022. április 10. napjától. A ki nem tűzött és az elmaradt választást 2022. április 25. napjáig kell kitűzni.

Kunbaracs Község Helyi Választási Bizottsága 1/2022.(IV.11.) határozatában Kunbaracs község időközi polgármester választásának időpontját 2022. június 26.napjára (vasárnapra) tűzte ki, továbbá ugyanezen dátum alapján megállapította az időközi polgármester választás határidőit és határnapjait a határozat 1. melléklete szerint.

Jegyzőkönyv Kunbaracs Község HVB üléséről

1. melléklet az 1/2022.(IV.11.) HVB határozathoz

HIRDETMÉNY

2/2022.(V.16.) HVB határozat

3/2022.(V.18.) HVB határozat

4/2022.(V.23.) HVB határozat

5/2022.(V.23.) HVB határozat

6/2022 (VI.15.) HVB határozat

A 2022. június 26-i időközi polgármester választás választási eredményének megállapítása Kunbaracson.


Értesítés áramszünetről
date 2022-06-23
Tisztelt Kunbaracs Község Önkormányzata!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400006157 (6043 Kunbaracs, Kossuth Lajos utca 0.) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:
2022.07.01. 07:30 - 15:30

Területek:
Kunbaracs
Dózsa György utca 5-15,14-20
Kossuth Lajos utca 11-43,10-42
Kákás dűlő 329-329/A
Kölcsey utca 1/A-3
Petőfi Sándor utca 1-29,2-28
Zrínyi Miklós utca 1-15,2-14
Zrínyi Miklós utca 169/5


Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:
MVM Démász Áramhálózati Kft.

TOP 3.2.1-16.BK1-2017-00029 PROJEKT
date 2022-05-11

DTkH Ügyfélszolgálat tájékoztatása
date 2022-06-10
Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az elmaradt szelektív és zöld gyűjtés 2022.06.11-én (szombat) kerül pótlásra.
Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a fenti információról legyenek szívesek a lakosságot tájékoztatni.

Szíves együttműködésüket ismételten nagyon köszönjük.


Üdvözlettel:

Ügyfélszolgálat
DTKH Nonprofit Kft.
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
web: www.dtkh.hu
 
Citera Ünnep Kecskeméten
date 2022-05-06
Citera Ünnepre várja vendégeit Kecskemét május 7-én, a kiemelkedő nemzeti érték, népi hangszer sokoldalúságának bemutatása jegyében

Május 7-én, szombaton Citera Ünnepet szervez a XV. Helyi Termék Ünnep – Hungarikum Fesztivál részeként Kecskeméten az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, hagyományteremtő céllal a kiemelkedő nemzeti értékek sorába felvett egyedi hangszer, a citera szélesebb körben történő megismertetése, sokoldalúságának bemutatása céljából. A Kecskemét Főterén megrendezésre kerülő Citera Ünnep fővédnöke V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos.
A 10 órakor kezdődő ünnepi megnyitót követően színpadi nyitóelőadásban bemutatkoznak a térség citerazenekarai, köztük a kunbaracsi Naprózsa Citerazenekar, a kecskeméti Mátyás Citerazenekar és Tökmag csoportja, az akasztói Vízkereszt Citerazenekar, a bócsai Boróka Citerazenekar, a bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és a nyárlőrinci Pöszméte Citerazenekar.
13 órától a nap kiegészítő eseményeként sor kerül a 2021-ben indított Térségi Mesekuckó ezévi találkozójára is, melyet ezúttal a Kunság Táncegyüttes tájegységi táncok bemutatásával színesít. Ezt követően kalocsai és matyó viseletbemutatóban gyönyörködhetnek a nézők, majd a tardi Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület műsorát láthatják. A Kecskemét City Balett – Piros Aranyak és Erős Pisták előadása igazi táncművészeti csemegének számít majd.
Amíg az utánpótlás korú citerások a színpadi produkciókat tekintik meg, addig a csoportvezetők és az esti gála résztvevői konferencián vesznek részt a Hírös Agórában meghívott előadók vezetésével, melynek témája a citerás társadalom megújulása, összefogás a hagyományok megtartása érdekében, a citera sokoldalúságának bemutatása.
A nap zárásaként hat országos hírű citerazenekart hívott meg az Egyesület, akik Gálaműsor keretében a népi hangszer segítségével kalauzolják a nézőket a népzene, klasszikus zene és a könnyűzene világába 17 órai kezdettel. A Gálaműsor iránymutatást nyújt a fiatalabb generáció szakmai fejlődéséhez, példát mutatva számukra. Színpadra lép a pécsi Igricze Citerazenekar, a Mezőkeresztesi Citerazenekar, a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar, a kecskeméti Vadhajtás Citerazenekar, a mezőtúri Szivárvány Citerazenekar és a kecskeméti Tisza ’83 Citerazenekar.
A kőrösladányi Komróczki Gyula hangszerkészítési bemutatóval gazdagítja a programot és citeravásárt is tartanak. Kiemelt figyelmet érdemel majd zenetörténeti kuriózumként Tiszaalpár kiállítása. A tekerőlant és citerakészítés folyamatának bemutatása lesz látható hagyományőrző jurtában.  Többek között a világhírű Bársony Mihály népművész, citera – és tekerőlant készítő mester tevékenységének megismertetésével készül a település. A lakiteleki Bódor Sándor citerakészítő munkássága is bemutatásra kerül.
A hazai citerás kultúrát bemutató, egész napos programot igazi kuriózumnak szánja az Aranyhomok Egyesület, bízva a következő évek folytatásában. A program célja a citerás társadalom újbóli összefogása, közösségi élmény teremtése és a hangszer népszerűsítése, megőrizve a magyarság értékes zenei hagyományait.

Fedezzük fel újra hagyományainkat!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
További információ: www.aranyhomok.hu

                                     www.facebook.com/akegyesulet

PLAKÁT


Nemzeti Összetartozás Napja 2022. június 4.
date 2022-10-17

 

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit

2022. június 4-én 20 órától

az önkormányzat udvarán,hogy

20:22-kor együtt gyújthassuk meg az Összetartozás Tüzét !

PLAKÁT

 


DTkH Ügyfélszolgálat tájékoztatása
date 2022-06-07
Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni Önöket, hogy a mai napra meghirdetett szelektív és zöld szállítás sajnálatos műszaki okok miatt elmarad.
A begyűjtés pótlásáról következő elektronikus levélben tájékoztatjuk Önöket.
Számítunk szíves segítségükre és arra szeretnénk kérni Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten a fent leírtakról legyenek szívesek tájékoztatni a lakosságot.

Szíves együttműködésüket köszönjük és elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenség miatt.


Üdvözlettel:

Ügyfélszolgálat
DTKH Nonprofit Kft.
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
web: www.dtkh.hu
 
 
TOP 2.1.3-16-BK1-2021-00064 projekt
date 2023-09-05

Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2022-05-03
HIRDETMÉNY
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:
 
1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail:alpolgarmester@kunbaracs.hu
2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracs Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvoda pedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: felsőfokú képesítés, óvodavezetői gyakorlat,
-magyar állampolgárság
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2022. augusztus 01.
-a megbízás öt évre szól, 2027. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának  határideje : véleményezési határidőt követő első testületi ülés
- ill.: a Kjt. szerint
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Önkormányzata (6043 Kunbaracs,Kölcsey utca 1.)
Elektronikus úton Hegedűs Lászlóné alpolgármester részére az alpolgarmester@kunbaracs.hu e-mail címen keresztül

A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyügyi Igazgatás /KÖZIGÁLLÁS/ internetes oldalán történt közzétételének ideje: 2022. május 2. nap
Pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.
 
 
Madárinfluenza
date 2022-05-03

Madárinfluenza-védő-és (felügyeleti) megfigyelési körzetek kijelölése

Megfigyelési körzet

MI

Védőkörzet


Közlemény
date 2022-04-21
KÖZLEMÉNY
Tisztelt Kunbaracsiak! Tisztelt Választópolgárok!
Kunbaracs Község Helyi Választási Bizottsága 2022. június 26. napjára tűzte ki az időközi polgármester választást.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön 1 fő polgármester  választására kerül sor.
Az ajánlásokat a jelölteknek ajánlóíven kell gyűjteniük.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
A választási iroda legkorábban 2022. május 7-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Polgármester jelöltként az kerülhet fel a szavazólapra, akit a választópolgárok ( Kunbaracs  község esetében jelenleg 548 választópolgár) legalább 3 %-a  ajánlott az ajánlóív kitöltésével és aláírásával. A szükséges ajánlások száma 17 fő.
Az ajánlások érvényességének ellenőrzését a helyi választási iroda végzi.
A határidő után leadott, vagy le nem adott ajánlóívek után a helyi választási bizottság bírságot szab ki, mely adók módjára kerül behajtásra.
Az ajánlásokat 2022. május 23. napjáig lehet gyűjteni és legkésőbb 2022.május 23-án 16.00 óráig lehet a jelöltet bejelenteni a HVB-hoz, a HVI-nál.
Kérünk minden választópolgárt, hogy figyeljenek a határidőkre, különösen a jelölések leadásánál.

Kunbaracs,2022. 04. 21.
                                                                                                                         Lőrincz Edit sk.
                                                                                                                           HVI vezető


Eboltás
date 2022-04-27
EBOLTÁS
2022. évben dr. Faragó Zsolt jogosult állatorvos az alábbi menetrend szerint végzi az ebek összevezetéses veszettség elleni kötelező védőoltását Kunbaracson:
2022. 05. 04. (szerda)
          8.00-10.00 óráig  
             Polgármesteri Hivatal udvarán
2022. 05. 06. (péntek)
          8.00-9.00 óráig      
           Polgármesteri Hivatal udvarán
 
Az oltás díja 5500,- Ft ebenként a kötelező
féregtelenítéssel együtt. Aki még nem rendelkezik
sorszámozott oltási könyvvel, annak 600,- Ft felár ellenében azt kiállítjuk.
 
Háznál történő oltási igények bejelenthetők a
06-20-332-69-06 telefonszámon vagy a helyszínen.
 
FIGYELEM!
Csak mikrochippel rendelkező eb oltható!
A chip behelyezés ára 3500,- Ft.

Óvodai Beíratkozás Időpontja
date 2022-04-19
1.sz. melléklet:
FELHÍVÁS!

         Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy
a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:

2022. április 21. (csütörtök)
2022. április 22. (péntek) 13:00-16:00 óráig.


Helyszíne: Kunbaracs Óvoda 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 2.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 3 éves korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező! Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti az oktatási hivatalt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
Óvodai felvételi körzet: Kunbaracs


A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről 2022. május 30-ig kapnak értesítést a Szülők, az óvodában kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén Kunbaracs Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni, a közléstől számított 15 napon belül, melyről a testület soron következő ülésén dönt.
A beiratkozáskor bemutatandó:
-    a gyermek születési anyakönyvi kivonata és fénymásolata
-    gyermek lakcím igazolványa, TAJ kártyája és fénymásolata
-    gyermek oltási könyve  
-    a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája és ezek fénymásolatai
-     munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni pl.: szeptember-október


                                                                                                            


                                                                                                         Hegedűs Lászlóné  sk.                           
                                                                                                           alpolgármester

Tájékoztatás háziorvosi rendelésről
date 2022-05-16
Tisztelt kunbaracsi lakosok !
2022.05.23-tól - 2022.05.27-ig továbbképzés miatt Kunbaracson a rendelés elmarad. Receptírás, beutaló, egyéb adminisztratív ügyek intézése miatt keressék Gulyásné Angélát a ladánybenei rendelőben, hétfő-szerda-pénteki napokon 8-11h között, a 76/ 456-300 telefonszámon.
Rendelés a ladánybenei rendelőben, kedden és csütörtökön 12 h-tól lesz, helyettesít valamint sürgős esetben elérhető:
Dr.Molnár Zita
Kunadacs, Kossuth u.52.
Telefon: 76/ 558-024


Megemlékezés Március 15-éről
date 2022-03-16

 március 15március 15

Kölcsey Ferenc: Huszt
Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

MEGHÍVÓ ÜNNEPSÉGRE

Fotógaléria

 


DTkH Ügyfélszolgálat tájékoztatása
date 2022-05-10
Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a mai napra meghirdetett zöld és szelektív gyűjtés sajnálatos műszaki okok miatt elmarad.
A pótlás időpontjáról következő elektronikus levélben adunk tájékoztatást.

Számítunk szíves segítségükre és arra szeretnénk kérni Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten a fent leírtakról legyenek szívesek tájékoztatni a lakosságot.

Szíves együttműködésüket köszönjük és elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenség miatt.

Üdvözlettel:

Ügyfélszolgálat
DTKH Nonprofit Kft.
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
web: www.dtkh.hu
 
DTKH Ügyfélszolgálat tájékoztatása
date 2022-05-11
Tisztelt Önkormányzat!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az elmaradt zöld és szelektív gyűjtés 2022.05.14-én (szombat) kerül pótlásra.

Arra kérjük Önöket, hogy a pótlás időpontjáról lehetőségeikhez mérten legyenek szívesek tájékoztatni a lakosságot.

Szíves együttműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel:

Ügyfélszolgálat
DTKH Nonprofit Kft.
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
web: www.dtkh.hu
 
Mobil Kormányablak
date 2022-05-11

2022. június 16-án 8:30-10:00 között

Helyszín::Kunbaracs,Kölcsey utca 1.

PLAKÁT


Tegyen a Tűzbiztonságáért!
date 2022-03-02

Tegyen a Tűzbiztonságáért!-Szabadtéri égetés

Kecskemét Hivatásos Tűzoltóparancsnokság


Szelektív és fenyő elszállítás elmaradása
date 2022-01-18
Tisztelt Önkormányzatok!


A mai napra, azaz 2022. január 18-ra meghirdetett fenyő és szelektív hulladék elszállítás elmarad, a pótlás 2022.01.22-én szombati napon lesz! A dtkh.hu honlapunkra a mai napon meg lesz hirdetve a szállítás elmaradása. Kérnénk a segítségüket abban, hogy a lakosság minél szélesebb körben értesüljön erről.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!
DTkH Ügyfélszolgálata

INFÓ 2022 Bács-kiskun Megyei Önkormányzat
date 2022-05-24

Hírlevél 2022/05/24 Megtekintés

Hírlevél 2022/04/26 Megtekintés

Hírlevél 2022/04/19 Megtekintés

Hírlevél 2022/04/12 Megtekintés

Hírlevél 2022/04/05 Megtekintés

Hírlevél 2022/03/22 Megtekintés

Hírlevél 2022/03/15 Megtekintés

Hírlevél 2022/03/08 Megtekintés

Hírlevél 2022/03/01 Megtekintés

Hírlevél 2022/02/22 Megtekintés

Hírlevél 2022/02/15 Megtekintés

Hírlevél 2022/02/08 Megtekintés

Hírlevél 2022/02/01 Megtekintés

Hírlevél 2022/01/25 Megtekintés

Hírlevél 2022/01/18 Megtekintés

Hírlevél 2022/01/11 Megtekintés

Hírlevél 2022/01/04 Megtekintés


Kunbaracs Óvoda-Rendkívüli szünet elrendelése 2022. február 4-ig
date 2022-02-03
Az Oktatási Hivatal Elnöke által meghozott határozat megtekintése