WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 
Telepũlési értéktár
 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 2705297
Ma: 517 Tegnap: 601 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:6
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2016 archív) / Pályázat

Pályázat
date 2016-05-09

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kunbaracs Község Önkormányzata

tanyagondnok munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony , 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • helyben lakás,tanyagondnoki képzés vállalása, kötetlen munkaidő vállalása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás,
  • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
  • vezetői engedély másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezelésével hozzájárul,
  • nyilatkozat arról,hogy a tanyagondnoki képzést vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok. 
  • Személyesen: Tóth Ferenc polgármester, Bács-Kiskun megye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Kunbaracs Község Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, idejewww.kunbaracs.hu - 2016. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunbaracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 9.