Kunbaracs akadálymentes honlapja

Egységes kérelem benyújtása 2010. évben
date 2011-03-24

2010. évben az egységes kérelem kizárólag az elektronikus kérelemkitöltõ felületen tölthetõ ki, és kizárólag az elektronikus rendszeren keresztül nyújtható be szankciómentesen 2010. május 15-ig!!!! Mivel 2010. évben ez a nap szombatra esik, ezért szankció nélkül még május 17-én is benyújtható a kérelem.

2010. május 18. és június 9. között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett. A 2010. június 9-két követõen benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül.

Kérelmet szankció nélkül módosítani 2010. május 31-ig lehet. 2010. június 1.-9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár. 2010. június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.

Az elektronikus kérelem benyújtása és a támogatásban való részvétel feltétele, hogy a gazdálkodó az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében regisztrálva legyen, és kizárólag a saját nevére szóló bankszámlaszámmal rendelkezzen.

Amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik saját ügyfélkapus regisztrációval, akkor az egységes kérelmet meghatalmazás útján is benyújthatja. A meghatalmazást elektronikus úton is el kell küldeni az MVH számára. Érvényesnek azonban csak akkor tekinthetõ a meghatalmazás, ha postai úton is megérkezett az MVH-hoz. A meghatalmazás kitöltése és nyomtatása után le lehet tölteni a 2010-es megszemélyesített egységes kérelmét.

Azok a gazdálkodók, akik meghatalmazottal (kamarai tanácsadó, falugazdász) kívánják elkészíttetni a támogatási kérelmüket, azok a 2009. évi tájékoztató levélben található jelszót és a kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat (2009. évi támogatási kérelem, támogatási határozatok, térképek, stb.) hozzák magukkal a kérelem elkészítéséhez.

A SAPS és a termeléshez kötött kiegészítõ nemzeti támogatások esetében az a termelõ igényelhet az adott területre támogatást, aki a jogszabály által megadott idõpontban a terület jogszerû használója: 2010. május 31-én a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó.

Felhívom a figyelmüket, hogy célszerû elõzetesen idõpontot egyeztetni a támogatási kérelem elkészítéséhez.

 

 

 

Az egységes kérelem elkészítéséhez ingyenes segítséget nyújtok:

 

Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek