Kunbaracs akadálymentes honlapja

Tájékoztatás az agrár-környezetgazdálkodási támogatás előírásairól
date 2013-09-04

Tájékoztatás az agrár-környezetgazdálkodási támogatás előírásairól 

 A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerint a szántóföldi és az ültetvény célprogramok esetében a támogatásra jogosult köteles a célprogram utolsó gazdálkodási évében (2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31.) a támogatásba bevont területre vonatkozóan bővített talajvizsgálatot végeztetni

A talajvizsgálat elvégzése során:

 a) a talajvizsgálathoz szükséges átlag talajmintákat kell venni;

 b) egy átlagminta legfeljebb öt hektár nagyságú területet fedhet le;

c) a talajmintavételt a követelmények betartásával bárki elvégezheti;

d) a talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el

 e) öt hektárnál kisebb kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek esetében legalább egy mintavétel szükséges.

Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nagyobb, mint öt hektár, akkor a területet megközelítőleg öthektáros mintavételi egységekre kell bontani. Az utolsó gazdálkodási évben esedékes ismételt talajvizsgálatnál a mintákat ugyanazokról a helyekről kell venni, mint a támogatás első évében.

 A mintavétel az alábbiak szerint történik:

·   

   szántóföldi kultúráknál, a művelt rétegből (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de maximum 5 hektáronként vett átlagminta,·   

   állókultúráknál, maximum 5 hektáronként vett átlagminta. A részmintákat almatermésű, csonthéjas és héjas ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm; bogyós ültetvényeknél 0-20 cm, 20-40 cm; szőlő ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm mélységből kell venni.

A mintázandó területről a felső, növényi maradványokat tartalmazó réteg eltávolítása után lehet mintát venni. Az azonos tömegű részmintákat átló mentén vagy cikk-cakk vonalban, legalább 20 ponton ajánlott venni. Ezeket a részmintákat kell összekeverni és az összekevert mintából 1-1 kg tömegű átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni elemzésre.

Tilos mintát venni:

·      szántóföldi kultúra esetén a táblaszélen 20 m-es sávban;· 

     a forgókban;·   

   szalmakazlak helyén;·    

  műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén;·    

  állatok delelő helyén

A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása utáni, de még a trágyázást megelőző időszak, ha a talaj művelhető (nem túl nedves, nem túl száraz). Mintavételre alkalmas még:·   

   az ősszel alapműtrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap utáni időszak;    

  tavasszal műtrágyázott területről a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázást követő100 nap után;·    

  szervestrágyázást követő 6 hónap elteltével

A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni.

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülőknek 2014. augusztus 31-ig a második képzésen is részt kell venniük.

A negyedik (2012/2013.) gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló és tápanyag-gazdálkodási terv adatokat 2013. szeptember 1-jétől november 30-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül. A gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidőn túl nincs lehetőség.

 2013. szeptember 30-ig kell elkészítenie a gazdálkodónak a 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet. Amennyiben a főnövény betakarítására ezt követően kerül csak sor, úgy a terveket a betakarítást követően kell haladéktalanul elkészíteni. A tápanyag-gazdálkodási tervet az ültetvény célprogramok esetében a talajvizsgálati eredmények és a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni. 

 Képzési díjak visszaigénylése

 A képzés egyesített támogatási és kifizetési kérelmét 2013. szeptember 1. – október 31. között lehet a www.mvh.gov.hu honlapról elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen kitölteni és kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az MVH-hoz. 

 Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu  

Csatolmány helye:  Gazdahírek