Kunbaracs akadálymentes honlapja

Nitrát adatszolgáltatás
date 2012-10-05

Nitrát adatszolgáltatás


Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szól a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről.
A nitrátérzékeny területek blokk szinten történő lehatárolását a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet tartalmazza. A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be kell tartaniuk a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetéséről szóló jogszabályi részek nemcsak a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem a nem nitrátérzékeny területen a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is vonatkoznak. Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minősül az állattartás, ha baromfi esetében 3 számosállatot, vegyes állattartás esetében 5 számosállatot nem haladja meg az állatállomány nagysága. 
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt követő év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyaggazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelő adattartalommal.
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytató és az állattartással foglalkozó a jogszabály 6. számú melléklete szerinti adatlapon köteles adatot szolgáltatni a gazdálkodási évet követő december 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak. 
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyilvántartást és a beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell őriznie.
2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra az adatszolgáltatást 2012. december 31-ig kell teljesíteni a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: 6000 Kecskemét, Halasi út 36.).
A nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010. gazdálkodási évtől kezdődően már elektronikusan is teljesítheti a gazdálkodó. A www.nebih.gov.hu honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhető nyomtatványok, valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK).
Az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre kell, hogy kerüljenek a gazdálkodóra - különös tekintettel az állattartókra, s az egyébként valamely veszélyes anyagot telephelyükön tároló gazdálkodókra -, a gazdaságra vonatkozó környezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ azonosító) is.


További felvilágosítás, ingyenes segítség kérhető:
Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu


 

Csatolmány helye:  Gazdahírek