Kunbaracs akadálymentes honlapja

Kötelező agrárkamarai regisztráció
date 2012-09-06

 A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE
Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó szervezet,  aki a törvény alapján az agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz:
 természetes személyként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy
 gazdálkodó szervezetként agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytat.

A TÖBBSZÖRÖS REGISZTRÁCIÓ ESETEI
1. Ha valaki természetes személyként és gazdálkodó szervezet révén egyaránt kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. egyszerre őstermelő és egy vagy több gazdálkodó szervezet tulajdonosa/képviselője), akkor természetes személyként is és minden érintett vállalkozása után is külön-külön kell regisztrálnia.  
2. Ha azonban valaki csak természetes személyként kötelezett több jogcímen is regisztrálni (mert pl. őstermelő és egyéni vállalkozó is egyben), akkor annak csak egyszer, a 2011-ben nagyobb éves árbevételt elért tevékenységi formája szerint kell regisztrálnia.
3. Családi gazdaság esetén a családi gazdaság minden olyan tagjának regisztrálnia kell, akinek önálló őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van.
4. Közös őstermelői igazolvány esetén a főlapon szereplő természetes személynek mindenképpen regisztrálnia kell, a többi személy regisztrációs kötelezettségéről jogalkotói állásfoglalás alapján hamarosan újabb tájékoztatást fogunk közreadni.

MENTESÜLÉS A BEJELENTKEZÉS ALÓL
A kötelező tagság és így a nyilvántartásba vétel alól is mentesülnek a törvény szerint azok, akik tagjai:
 a Magyar Állatorvosi Kamarának,
 vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
 vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,
 vagy valamelyik hegyközségnek,
de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak.
FONTOS: az e körbe tartozóknak a mentesüléshez nyilatkozniuk kell erről a regisztrációs felületen, személyes adataik és az illetékes szervezetnél vezetett nyilvántartási számuk megadásával.

II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet (www.agrarkamara.hu) 2012. szeptember 30-ig.
A regisztrációs adatlap kitöltését az online felületen megjelenő kitöltési instrukciók segítik. A közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.
Felhívjuk a regisztrálók figyelmét az e-mail cím megadásának fontosságára, mivel a kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket érintő fontos tudnivalókról (pl. a kamarai választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi majd később a visszaigazolást is a sikeres regisztrációról). E-mail cím megadása abban az esetben is ajánlott, ha az ügyfél saját e-mail címmel nem rendelkezik, de van a környezetében olyan e-mail cím, amelyen az elektronikus küldeményekhez időszakosan hozzáfér (pl. családtag, ismerős, tanácsadó e-mail címe).
Az online regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri. Ha Ön természetes személyként többféle agrárgazdasági tevékenységet is végez, akkor a vállalkozására leginkább jellemző, illetve abban legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg. A gazdasági szervezeteknek egységesen a főtevékenységüket kell megjelölniük.

III. A REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTÉSE
A kitöltés végén ellenőriznie és véglegesítenie kell a bevitt adatait.
FIGYELEM: a „Véglegesítés” gomb megnyomása után már nincs lehetősége a további módosításra, a rendszer elkészíti és a képernyőn megjeleníti az Ön egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztrált adatok visszaigazolását.
NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL TÖLTENIE ÉS KI KELL NYOMTATNIA EZT A VISSZAIGAZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTVA POSTÁZNIA KELL EGY PÉLDÁNYT AZ ALÁBBI CÍMRE (legkésőbb 2012. szeptember 30-ig). Ennek hiányában regisztrációja érvénytelen!

AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ
1519 Budapest 112
Pf.: 285

Javasoljuk, hogy a nyomtatás előtt mindenképpen mentse el a visszaigazolást!
Amennyiben a visszaigazolás letöltése után valamilyen okból mégis módosítania akar az adatain vagy elvesztette a visszaigazolást, úgy már csak a regisztráció ismételt elindításával tud ezen segíteni. Ebben az esetben a rendszer újabb visszaigazolást fog Önnek generálni, új nyilvántartási számmal.

IV. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE
A regisztrációnként 5.000,- Ft összegű kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012. szeptember 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített
14100000-10790649-02000004 számú bankszámlájára (Volksbank).

NAGYON FONTOS:  az átutalásnál vagy banki befizetésnél a KÖZLEMÉNY ROVATBAN FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SORÁN KAPOTT KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁT és a „KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS” szöveget!
A befizetés azonosítása a nyilvántartási szám alapján történik. Ha ez hiányzik vagy hibás, úgy befizetésének azonosítása nem lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat. Ezért javasoljuk, hogy az utalást csak a visszaigazoló lap sikeres kinyomtatása után kezdeményezze.
A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 37/A. § (2) bekezdésében foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell!

V. REGISZTRÁCIÓS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A regisztrációs ügyfélszolgálat elérhető a 80/911-078-as zöld számon hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.30 óra között. Kérdését írásban is elküldheti a regisztracio@agrarkamara.hu e-mail címre, valamint segítséget kérhet a kamarai tanácsadóktól is.

Agócs Bernadett – kamarai tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek