Kunbaracs akadálymentes honlapja

Tájékoztató a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról
date 2012-03-20

Tájékoztató a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet szól.A 2012–2013. támogatási évek vonatkozásában a szerkezetátalakítási programban a meghatározott termelőkön túl részt vehet azon zöldség-, illetve gyümölcstermelő – az őt megillető referenciaterület mértékéig – aki, vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelemben nyilatkozik.

A 2012. évben újonnan belépő zöldség-, gyümölcstermelők vonatkozásában, a gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető minimális hektáronkénti tőszámot, valamint az ültetvény életkorát a MgSzH a Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszerben tárolt adatok alapján a 2009. december 31-én fennállt állapotnak megfelelően igazolja.

A termelő a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatást az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával veheti igénybe. A rendelkezés alkalmazásában a támogatási jogosultság aktiválásának a jogosult településen található, a támogatási jogosultság darabszámának megfelelő hektárszámú mezőgazdasági földterület használata alapján egységes területalapú támogatás igénybevétele minősül

.A termelő az őt megillető különleges támogatást 2011-től kezdődően az egységes kérelemben tett nyilatkozatával veheti igénybe, amennyiben erre vonatkozó nyilatkozatot a 2012. évtől kezdődően nem tesz, azt úgy kell tekinteni, hogy az adott évtől kezdődően a termelő az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból

.A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási programban résztvevő termelő a támogatási időszak teljes időtartama alatt az aktivitással érintett évek vonatkozásában köteles:

- naptári évente a jogosult településen található, és az őt megillető támogatási jogosultságok számával megegyező, hektárban megállapított területnagyság figyelembevételével az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást igénybe venni;-

2011-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni;

- az elismert tevékenység keretében a Virginai, Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra, zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani

;- támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységből származó legalább 300.000 Ft árbevételt teljesíteni és

- 2011-től kezdődően évente február 15-ig, az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványok a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni az árbevétel és az élőmunka ráfordítás feltételeknek a megelőző naptári év alatti teljesítéséről.

A szerkezetátalakítási program alapján vállalt elismert tevékenységből származó árbevétel, mint feltétel nem vagy csak részleges teljesítése esetén, a 2012. évtől kezdődően az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kéréseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglaltak szerint nem teljesítési bírságot szab ki, az alábbiak szerint:

a) a zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási programban való részvétel esetében, az elmaradt árbevétel összegének 430 forintos egységértékeiként 1 euró,

b) a dohány szerkezetátalakítási programban való részvétel esetében, az elmaradt árbevétel összegének 75 forintos egységértékeiként 1 euró.

A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettség feltételeinek nem vagy csak részleges teljesítése esetén munkaóránként

a) a zöldség és gyümölcs szerkezetátalakítási programban való részvétel esetén 1 euró,

b) a dohány szerkezetátalakítási programban való részvétel esetén 4 euró kerül nem teljesítési bírságként kiszabásra

.A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átírási kérelmet kizárólag március 1. és április 1. közötti időszakban lehet benyújtani.

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Tel: 30/ 298-2322

Csatolmány helye:  Gazdahírek