Kunbaracs akadálymentes honlapja

Környezetvédelmi termékdíj
date 2012-02-21

Környezetvédelmi termékdíj

Akik a korábbi években a csomagolás révén voltak a környezetvédelmi termékdíj kötelezettjei, 2012. január elsejétől mentesülnek a termékdíj kötelezettség alól. Ugyanis az új szabály értelmében, amikor a környezetvédelmi termékdíj köteles csomagolószert megvásárolják, az után a termékdíjat már a forgalomba hozó megfizette. A belföldi forgalomban megvásárolt csomagolószert a vevő már környezetvédelmi termékdíjjal növelten veszi meg.
Felhívom a figyelmet, hogy a 2011. év utáni környezetvédelmi termékdíj átalányt 2012. március 31-ig kell megfizetni a NAV számlaszámára.
Számlaszám Megnevezés Számlajel
10032000-01037454 - 00000000 NAV környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla 20

Tájékoztató a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelését szolgáló, 2012. évtől hatályos rendszerről

2012. január 1-jével lépett hatályba a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, amely megteremti a mezőgazdasági kockázatkezelés új feltételrendszerét.
Az agrárkár-enyhítési rendszerben ezentúl minden mikro-, kis- és középvállalkozás (beleértve az őstermelőket is), aki egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be:
• legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy
• legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy
• legalább 1 ha ültetvény, vagy
• együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy
• együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény,
kötelezően csatlakozó tagnak minősül!
Emelkedik a kárenyhítési hozzájárulás mértéke, ami egyúttal az állami támogatás összegét is megnöveli:
• ültetvény után 3000 Ft/ha;
• szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha;
• egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha.
2012-től a kárenyhítési hozzájárulásként megfizetett összeg beérkezésére vonatkozó határidő a tárgyév szeptember 15. napja. Továbbra is nagyon fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg MVH-hoz történő beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírására! A befizetés elmaradása, vagy a határidőn túli befizetés a továbbiakban is a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi!
Az eddig is figyelembe vehető aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár mellett ezentúl viharkár, felhőszakadáskár, illetve az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár alapján is lehet majd kárenyhítő juttatást igényelni.
A kárbejelentés határideje a káresemény bekövetkezését követő 15. nap!

További felvilágosítás, ingyenes segítség kérhető:

Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek