Kunbaracs akadálymentes honlapja

Monitoring adatszolgáltatás
date 2012-02-21

Monitoring adatszolgáltatás

A támogatások elnyerésének feltételei között a monitoring adatszolgáltatás is szerepel. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szól. Monitoring adatszolgáltatásra mindenki kötelezett, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásra vonatkozóan jogerős határozattal rendelkezik 2011. év végéig. Monitoring adatszolgáltatási támogatási jogcímek közül a következőket emelném ki:

• a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások

• az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások •

a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

• a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások

• a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások

• az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások

• ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások

• a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások

• a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

• a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás

• nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások

• agrár-környezetgazdálkodási támogatások

Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie 2012. február 13. és március 12. között vagy saját ügyfélkapun keresztül vagy meghatalmazás/technikai közreműködő (pl. kamarai tanácsadó, falugazdász) útján. Az egyéni űrlapon az összes igénybe vett jogcímre vonatkozó kérdés megjelenik és a nyomtatvány hiányosan nem adható be. Az MVH a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, valamint jogosult adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni. Amennyiben az ügyfél teljeskörű - minden támogatási határozattal vagy szerződéssel rendelkező műveletre vonatkozó - adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható. A monitoring adatszolgáltatás előkészítéséhez ajánlott előkeresni a korábbi év(ek) adatszolgáltatásait, mert így könnyebb az időközi változásokat követni. Különösen a származtatott adatok és a nyilvántartásra és jelentésre kötelezett adatok igényelnek nagy körültekintést, mert azok nem lehetnek ellentmondásban a gazdaság nyilvántartásaiban szereplő és a más szervezetek felé már jelentett/jelentendő adatokkal.

Amennyiben a monitoring adatszolgáltatás teljesítéséhez segítséget igényel, kérem, keressen.

Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek