Kunbaracs akadálymentes honlapja

Gazdálkodási naplóval kapcsolatos adatszolgáltatás
date 2011-03-24

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõ gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területére vonatkozóan Gazdálkodási Naplót kell vezetniük. A naplót papír alapon és elektronikus formában is lehet vezetni. Beküldeni elektronikus úton a Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatalhoz (MgSZH) csak bizonyos adatokat szükséges, minden lezárt gazdálkodási év után szeptember 1. és november 30. között.

Az elsõ gazdálkodási évre vonatkozó adatokat 2010. szeptember 1-jétõl november 30-ig a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, az ebbõl a célból mûködtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül.

A benyújtás elmulasztása a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti szankciót, vagyis az elõzõ (elsõ) gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30 % -kal történõ csökkentését vonja maga után.

A gazdálkodási napló meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidõn túl nincs lehetõség.

A teljes Gazdálkodási Napló vezetése kötelezõ, hiszen a helyszíni ellenõrzés a Gazdálkodási Napló eredeti példánya alapján történik. A napló eredeti példányát, elektronikusan vezetett napló esetében pedig az adott gazdálkodási év lezárását követõen kinyomtatott példányát a támogatási idõszak végét követõ második gazdálkodási év végéig meg kell õrizni.

 

A 96/2009. (XII. 9.) ÚMVP IH közlemény a gazdálkodási naplót word és excel formában és a gazdálkodási napló kitöltéséhez a segédletet, a 22/2010. (IV. 13.) ÚMVP IH közleménye pedig az AKG rendeletben foglalt elektronikus adatszolgáltatást és a „web-GN” adattartalmát tartalmazza.

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek