Kunbaracs akadálymentes honlapja

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
date 2011-02-17

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevénységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája.

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról


1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről


1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről

249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól


1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról


1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről


2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről

2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól