Kunbaracs akadálymentes honlapja

Kölcsönös megfeleltetés
date 2011-03-24

A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja eredményeképpen a kölcsönös megfeleltetés kötelező elemmé lépett elő.
A kölcsönös megfeleltetést a Tanács 1782/2003/EK rendelete, valamint a Bizottság 796/2004/EK rendelete határozza meg.

A kölcsönös megfeleltetés a mezőgazdasági támogatások elnyerésének feltételrendszere, s kapcsolatot teremt a közvetlen
támogatások kifizetése és a mezőgazdasági szakterületek kötelezettségei között.

A kölcsönös megfeleltetés bevezetése nem függ az SPS rendszer bevezetésétől, attól függetlenül 2009. január 1-től be kell
vezetni Magyarországon.

A kölcsönös megfeleltetés céljai között az alábbiak szerepelnek:

- erősíti a mezőgazdaság multifunkcionalitását és ezt üzeni a társadalom felé

- segíti a fenntartható mezőgazdasági fejlődést, a környezettudatos gazdálkodást

- összehangolja a társadalom és a fogyasztók elvárásait a közös agrárpolitikával.

A kölcsönös megfeleltetés hatálya egyrészt bizonyos jogcímekre terjed ki, így a területalapú támogatásokra,
az állatalapú támogatásokra (pl. anyatehén támogatás), az EMVA II. tengelyre, a vidékfejlesztési támogatásokra
(pl. NATURA 2000, AKG), az állatjóléti támogatásokra és a borpiaci szabályozásra.
A kölcsönös megfeleltetés az adott gazdálkodónak a teljes mezőgazdasági tevékenységét érinti és a mezőgazdasági területre,
a gazdaság központjára vonatkozik. Személy tekintetében pedig arra terjed ki a hatálya, aki a kérelmet benyújtotta.

A kölcsönös megfeleltetés két részből áll össze:

1. Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ), melyet az 1782/2003/EK rendelet IV. melléklete és az 50/2008. FVM rendelet
határoz meg.

2. Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK), melyet az 1782/2003/EK rendelet III. melléklete határoz meg.
19 EU irányelv előírásait tartalmazza a természetvédelem, a környezetvédelem, az állatjelölés, az élelmiszerbiztonság,
az állat- és növényegészségügy és az állatjólét területén. Ezeket az előírásokat jelenleg is hatályos jogszabályok szabályozzák
Magyarországon.

2009. évtől kerülnek ellenőrzésre az agrártámogatások vonatkozásában:

- Természetvédelmi előírások

- Környezetvédelmi előírások

- Állatjelölés és nyilvántartás

2011. évtől kerülnek ellenőrzésre az agrártámogatások vonatkozásában:

· Élelmiszerhigiéniai előírások

- Növényvédelem előírásai

- Állategészségügy és állatvédelem

 

A kérelmek 1%-a kerül ellenőrzésre, kivéve a szarvasmarha jelölést, ahol a kérelmek 10%-a és a juh és kecske jelölést, ahol ez 3%.
De a meg nem felelések nagyobb előfordulása esetén növelni kell a helyszíni ellenőrzések számát.
Továbbra is adminisztratív és helyszíni ellenőrzésről beszélhetünk, de a helyszíni ellenőrzés során nemcsak területmérésre,
hanem dokumentáció ellenőrzésre is sor kerül. Az ellenőrzést a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot és a NATURA 2000 esetében
az MVH végzi, a többi esetben az MgSZH. Az ellenőrzéseket előzetes bejelentés nélkül, indokolt esetben 48 órával előbb történő
értesítéssel kell elvégezni. Egy gazdálkodónál a többcélú ellenőrzést egyszerre kell elvégezni a teljes gazdaságra,
s nemcsak a támogatással érintett területekre.

A szankció megállapításánál figyelembe veszik a meg nem felelés mértékét, a meg nem felelés súlyosságát,
a meg nem felelés tartósságát és a meg nem felelés ismétlődését.

 

Ismételt meg nem felelés ugyanazon követelmény, előírás vagy kötelezettség három egymást követő éven belül több mint
egy alkalommal megállapított megsértése, feltéve, hogy a mezőgazdasági termelőt értesítették a korábbi meg nem felelésről és
adott esetben lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az előző meg nem felelés megszüntetésére.

Gondatlanság esetén a szankció 1-5 %, de ismétlődés esetén a szankciót megháromszorozzák. Amennyiben az ismétlődés szankcionálása eléri a 15%-ot, a következő évben ez már szándékosságnak minősül. Szándékosság esetén a szankció 15-100 %, de több évre történő kizárás is lehetséges.

Kölcsönös megfeleltetés területei:

• Környezetvédelem

• Állatjelölés, élelmiszerbiztonság, növény- és állategészségügy

• Állatjólét

• HMKÁ

 

Ha a gazdálkodó egy kölcsönös megfeleltetési területen belül több előírást sért meg, akkor a megállapítható szankciók közül a legsúlyosabbat kell figyelembe venni.

Amennyiben a gazdálkodó több előírást sért meg különböző kölcsönös megfeleltetési területeken, akkor a területenként megállapított szankciók összegződnek, de összességében gondatlanság esetén a szankció nem haladhatja meg az 5%-ot.

A szankció a teljes évi közvetlen támogatás összegéből kerül levonásra.

Mivel a ki nem fizetett támogatás az EU költségvetésébe kerül vissza, a magyar gazdálkodók számára ez elvész. Így közös érdekünk, hogy minden gazdálkodó teljesítse a gazdaságára vonatkozó előírásokat.

 

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek