Kunbaracs akadálymentes honlapja

AKG jogosultak aktuális feladatai
date 2011-03-24

2008. szeptember 1-vel elindult az AKG program utolsó gazdálkodási éve, amely időszak több rendhagyó feladatot is jelent az érintettek számára. A szankciók kivédése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az elkövetkező időszakban az alábbi kötelezettségekre.

 

 

Gazdálkodási napló

 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülő gazdálkodóknak a gazdaság egészére vonatkozóan a gazdálkodási naplót folyamatosan, naprakészen kell vezetni.

A gazdálkodási naplót a kötelező nyilvántartásokra vonatkozó előírások szerint a kapcsolódó dokumentumokkal együtt legalább 5 évig meg kell őrizni.

 

 

Képzés

 

A többször módosított 150/2004. (X.12.) FVM rendelet szerint „A támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább két alkalommal, képzési időszakonként egy-egy alkalommal köteles a minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni.” Az érintett gazdálkodók kötelező képzése 2009. elejére várható. A képzésen való megjelenés minden jogosult érdeke, mert a második kötelező képzés elmulasztása az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 50%-ának megvonását vonja maga után.

 

 

Talajvizsgálati kötelezettség

 

A 4/2004. (I. 13.) FVM rendeletben foglalt Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírása alapján az agrár-környezetgazdálkodási támogatás igénybevétele esetén a gazdaság egészére vonatkozóan 5 évente szűkített talajvizsgálatot kell végeztetni.

A 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerint az agrár-környezetgazdálkodási célprogramba bevitt területeknél a célprogramoknál előírt bővített vagy teljes körű talajvizsgálatot kell elvégezni a program első és utolsó gazdálkodási évében és a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni és végrehajtani.

A támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadása 2008. szeptember 1. és 2009. május 31. között lehetséges. Azon talajminták esetében, melyek leadása a megadott határidőn belül történt meg, de a talajvizsgálati eredmény 2009. május 31-ig nem készült el, a talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást / átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ebben az esetben tápanyag-gazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni. Tápanyag-gazdálkodási terv készítése talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező.

 

A talajvizsgálatra vonatkozó fontosabb szabályok a következők:

Az átlagmintát talajtanilag egységes területről, azonos szintből és egységes módszerrel kell venni. Egy átlagminta maximálisan 5 ha területet jellemezhet. A mintázandó területről a részmintákat átló mentén vagy cik-cak vonalban 20 ponton vesszük, majd összekeverjük és ebből az összekevert mintából kell 1-1,5 kg tömegű átlagmintát akkreditált laboratóriumba küldeni elemzésre. Szántóföldi kultúráknál a művelt rétegből (0-30 cm), álló kultúráknál 0-30, 30-60 cm szintekből veszünk mintát.

Tilos mintát venni

szántóföldi kultúra esetén a tábla szélén 20 m-es sávban

forgókban

szalmakazlak helyén

műtrágya, talajjavító anyag, szervestrágya depók helyén

állatok delelő helyén.

A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása utáni, még a trágyázás előtti időszak, mikor a talaj művelhető állapotban van.

Mintavételre alkalmas időszakok:

ősszel alaptrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított 100 nap elteltével

tavasszal műtrágyázott területekről a betakarítás után, de az utolsó trágyázástól számított legalább 100 nap elteltével

szervestágyázás esetén legalább 6 hónap elteltével.

 

Akkreditált talajlaboratóriumok

 

1. SGS Hungaria Kft. Kecskeméti Talajvédelmi Laboratórium: 6000 Kecskemét, Halasi út 36. Tel: 76/ 505-285

2. Bács-Ág Kft.: 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 18. Tel: 76/ 484-949

3. KF Kertészeti Főiskolai Kar Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium: 6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3. III/357. Tel: 76/ 517-733

4. Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Központi Laboratórium: 6000 Kecskemét, Úrihegy 5/a. Tel: 76/ 494-888/ 136 mellék

5. Felső-Bácskai Agrolabor Kft.: 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 19. Tel: 79/ 341-149

 

 

Tápanyag-gazdálkodási terv készítése

 

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok résztvevőinek minden évben rendelkezniük kell talajvizsgálatra alapozott tápanyag-gazdálkodási tervvel.

A Bács Agrárház Kht. által használt ProPlanta program szántóföldi növényekre, szántóföldi zöldségfélékre, gyümölcs- és szőlőültetvényekre készít tápanyag-gazdálkodási tervet.

A tápanyag-gazdálkodási terv készítését minden gazdálkodó térítés ellenében veheti igénybe.

 

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek