Kunbaracs akadálymentes honlapja

Agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelmények
date 2011-03-24
1.Tápanyag-gazdálkodási minimumkövetelmények

A gazdaság egészére vonatkoztatva a talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhetõ, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt elõírásokat.

2. Növényvédelmi minimumkövetelmények

A) 2010. december 31-ig minimumkövetelményként figyelembe-veendő előírások

1.) Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni.

(engedélyköteles termék: a növényvédõ szer, növényvédõszer-hatóanyag, -adalékanyag, - segédanyag, a növényvédelmi hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz és anyag (a mûszerek kivételével), valamint a termésnövelõ anyag (kivéve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-mûtrágya), engedélyköteles továbbá az alkalmazás célja szerint ezekre visszavezethetõ egyéb termék, amelynek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez kötött;).

2.) A növényvédõ szereket elkülönített raktárban, a vizek, a környezet és az emberi egészség védelmét szolgáló intézkedések betartásával lehet tárolni.

3.) A növényvédõ szer kijuttatásra alkalmazott gépeknek szerepelniük kell a Növényvédelmi Gépek Jegyzékében, vagy megfelelõ nemzetközi minõségtanúsítási okirattal kell rendelkezniük, továbbá megfelelõ mûszaki állapotban kell lenniük.

4.) Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szereket kizárólag a kategóriának megfelelõ végzettségû ember vásárolhatja, vagy használhatja fel.

5.) A növényvédõ szer címkéjén és/vagy a használati utasításban foglalt korlátozásokat be kell tartani.

6.) Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerû összegyûjtésérõl, kezelésérõl, megsemmisítésérõl. (pl.: növényvédõ szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható).

B.) 2011. január 1-jétõl minimumkövetelményként figyelembe veendõ elõírások

Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerû összegyûjtésérõl, kezelésérõl, megsemmisítésérõl. (pl.: növényvédõ szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható).

A fenti követelmények betartását az ellenõrök a terület, illetve a telephely bejárásával, illetve a dokumentumok (gazdálkodási napló, számlák, bizonylatok, szerzõdések, stb.) átvizsgálásával ellenõrzik.

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek