Kunbaracs akadálymentes honlapja

NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályai
date 2011-03-24

A 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet határozza meg a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályait.

A Natura 2000 gyepterületeken a támogatás igénybevételétől függetlenül a földhasználati szabályokat mindenképpen be kell tartani.

 

A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályai a következők:

- A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.

- Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.

- A gyepterület túllegeltetése tilos.

- A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.

- Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.

- A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.

- A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.

- Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.

- A Natura 2000 gyepterületeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek, helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki:

a) a nád irtásához, valamint

b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez.

- Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges.

- A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező.

- Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.

- A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

- Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos.

 

 

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek