Kunbaracs akadálymentes honlapja

Támogatási kérelem beadási határidõk módosulásai
date 2011-03-24

Megjelent a 29/2009. (III. 25.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, amelyben egyes támogatási kérelmek beadási határidői módosultak.

Támogatás

Benyújtási határidő

A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatás

2010. évtől évente április 1. és április 30. között

A kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások

2010. évtől évente március 1. és március 31. között

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások

2010. évtől évente március 1. és március 31. között

Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások

2010. évtől évente március 1. és 31. között

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások

évente június 15. és július 15. között

A növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

2010. és 2011. évben évente március 1. és március 31. között

Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

évente szeptember 1. és október 2. között

Falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások

2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások

2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között

Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások

2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között

Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások

2008. október 19. és 2009. január 10. között, ezt követően a 2009-ben október 1. és október 31. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között

Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások

2008. évben február 1.-március 17. között, a 2010. évtől évente március 1. és március 31. között

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletének az "Állategység (ÁE) számítási táblázat" utolsó sora helyébe a következő szövegrész lép:

Egyéb baromfi
0,03 ÁE

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/298-2322

E-mail: