WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3202127
Ma: 299 Tegnap: 433 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:2
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2017 archív)

Meghívó
date 2017-12-05

Tisztelt Kunbaracsi Lakosság!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelme és alakítása érdekében településképi arculati kézikönyvet készíttetett, melynek célja, hogy meghatározza a község jellemzőit, értékeit, eltérő jellemzőjű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés céljából.
Az arculati kézikönyv alapján településképi önkormányzati rendeletet alkot, melyben meghatározza a településképi követelményeket, a településkép-védelem támogatási és ösztönző rendszerét, valamint szabályozza ezek érvényesítési eszközeit.

Mind a kézikönyv, mind a településképi rendelet véleményezése széles társadalmi bevonással történik, melynek során a lakosság véleményét is kérjük.

A kézikönyv tartalma, melynek fejezeteihez adatokat, észrevételeket, javaslatokat lehet tenni:
1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,
7. Példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
Tájékoztatás céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:

2017. december 15-én 11 óra

 Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.

Aktív részvételére feltétlenül számítok.

21 napon belül tehetnek írásban észrevételeket.

Az észrevételeket a Polgármesternek címezve írásban, a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a polgarmester@ kunbaracs.hu e-mail címre kérjük eljuttatni a vélemények feldolgozása érdekében.


Kunbaracs, 2017. december 5. 
      

 Tisztelettel:


          Tóth Ferenc sk.
           polgármester

Kunbaracs Településképi arculati kézikönyv Megtekintés

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Kunbaracs község településképének védelméről Megtekintés


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2017-11-27

MEGHÍVÓ

 

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29.-én (szerda)
 15 órakor
tartandó ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal   tanácskozó  terme


Az ülés napirendje:

 Nyílt ülés
                             
1./ A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása
 Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                
2.//Egyéb

Zárt ülés

1./A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatási kérelmek elbírálása
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

K u n b a r a c s, 2017. november 27.


                                                              Tisztelettel:

                                                                                   /:Tóth Ferenc:/
                                                                                     polgármester

 


Idősek Napja
date 2017-11-21
 
 
 Szeretettel meghívjuk
Idősek Napi köszöntő műsorunkra,
melynek      
 
Helye:  Faluház
              Kunbaracs Kölcsey u. 3.
 
Ideje:    2017.november 24.
              péntek 11.00 óra

 
Program:  A helyi óvodások műsora
                    Csombor Teréz a Kecskeméti Katona József Színház művészének

                    szórakoztató zenés műsora
                 

                    Ebéd
                                               

                                                                                             Tisztelettel:
                                                                                                                                Tóth Ferenc
                                                                                                                               polgármester


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2017-10-16

MEGHÍVÓ


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én (csütörtök)
 17 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal  tanácskozó terme

 

Az ülés napirendje:

1./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                    Lőrincz Edit jegyző

2./ A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                     Lőrincz Edit jegyző

3./ Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2017.október 16.

 

 

                                                                    Tisztelettel:

 


                                                                                   /:Tóth Ferenc:/
                                                                                     polgármester

 

 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2017-09-11

MEGHÍVÓ


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. szeptember 14-én (csütörtök)
 17 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal  tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

2./ Kunbaracs Óvoda munkaterve a 2017/2018-as nevelési évre
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                     Menczel Dóra mb. óvodavezető

3./ Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2017. szeptember 11.

 

 

                                                                    Tisztelettel:

 


                                                                                   /:Tóth Ferenc:/
                                                                                     polgármester

 

 


Meghívó lakossági fórumra
date 2017-06-29

Kedves Kunbaracsi Lakosok!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelme és alakítása érdekében településképi arculati kézikönyvet készít, melynek célja, hogy meghatározza a község jellemzőit, értékeit, eltérő jellemzőjű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés céljából.
Az arculati kézikönyv alapján településképi önkormányzati rendeletet alkot, melyben meghatározza a településképi követelményeket, a településkép-védelem támogatási és ösztönző rendszerét, valamint szabályozza ezek érvényesítési eszközeit.

Mind a kézikönyv, mind a településképi rendelet véleményezése széles társadalmi bevonással történik, melynek során számítunk a lakosság aktív részvételére elsősorban a kézikönyv készítésében.

A kézikönyv tartalma, melynek fejezeteihez adatokat, észrevételeket, javaslatokat lehet tenni:
1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
Tájékoztatás céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:
Tájékoztatás céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:
2017. június 29 én 16 óra 30 perc
Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.

Aktív részvételére feltétlenül számítok.

E felhívás kézhezvételétől számított 21 napon belül tehetnek írásban javaslatokat, észrevételeket.

A javaslatokat, észrevételeket a Polgármesternek címezve írásban, a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a kunbaracsph.jegyzo@hiperkom.hu  e-mail címre kérjük eljuttatni a vélemények feldolgozása érdekében. Elsősorban Önök által jó példának tartott fotókat várunk címmel ellátva.

A javaslatokat, észrevételeket figyelembe vesszük és lehetőség szerint beépítjük a kézikönyvbe. Az elkészült kézikönyvet jóváhagyás előtt véleményeztetjük és egy újabb, azt ismertető lakossági fórumot is szervezünk.

A véleményezési, egyeztetési eljárás lezárását követően az elkészült kézikönyvet és településképi rendeletet 2017. október 1-ig jóvá kell hagyni.

Kérem, hogy segítse önkormányzatunk munkáját, mert csak mi, közösen tudunk egy jó alapot teremteni településképünk szebb, hagyományőrző kialakítása érdekében.


                                                                                                            Tisztelettel:

                                                                                                                                    Tóth Ferenc

   polgármester           


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2017-06-26

MEGHÍVÓ


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én (csütörtök)
 15 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal  tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázatok elbírálása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

2./ Óvodavezető beszámolója a 2016/2017-es nevelési év munkájáról
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                     Menczel Dóra mb. óvodavezető

3./Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester

4./ Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2017. június 26.

 

 

                                                                    Tisztelettel:

 


                                                                                   /:Tóth Ferenc:/
                                                                                     polgármester

 

 


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2017-05-26

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 29.-én (hétfő)
14 óra 30 perckor
tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal  tanácskozó terme

Az ülés napirendje:


1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                          Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző

2. Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester

3.  A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályai
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester

4. Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2017. május 25.

                                                                    Tisztelettel:


                                                                                                               /:Tóth Ferenc:/
                                                                                                                 polgármester

 


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2017-04-24

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27.-én (csütörtök)
17 órakor
tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
            Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                          
 2./  Egyéb


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2017. április 21.

                                                                    Tisztelettel:


                                                                                                               /:Tóth Ferenc:/
                                                                                                                 polgármester

 


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
date 2017-03-27

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30.-án (csütörtök)
15 órakor
tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről településünkön
       Előadó: Szabó Marianna intézményvezető
2./ Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
3./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
4./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
5./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester
6./ Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2017. március 27.

                                                                    Tisztelettel:


                                                                                                               /:Tóth Ferenc:/
                                                                                                                 polgármester

 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2017-02-17

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 21-én (kedd)
 14 órakor
tartandó ülésére


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal  tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ …/2017.(II. .)rendelet-tervezet a 2016. évi költségvetés módosításáról
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                   Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző

2./ Polgármester, alpolgármester javadalmazásának felülvizsgálata
      Előadó: Lőrincz Edit jegyző

3./ A 2017. évi költségvetés tárgyalása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                   Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző

4./ Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra beadandó pályázathoz

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                  

 

Zárt ülés:
1./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnökségének Állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

      Előadó:Tóth Ferenc polgármester

 

A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2017. február 17.

 

                                                              Tisztelettel:

 

                                                                                   /:Tóth Ferenc:/
                                                                                     polgármester