WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3606906
Ma: 645 Tegnap: 1230 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:2
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2012 archív)

Karácsonyi üdvözlet
date 2012-12-21
Minden kedves Olvasónknak Áldott,Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!
ELBIR - Bűnmegelőzési hírlevél
date 2013-12-30

ELBIR Elektronikus Lakosság Bűnmegelőzési Információs Rendszer

A téli sportbalesetek elkerülése érdekében

Pirotechnika Szilveszter - Tűzijáték - Petárda 


Ajándékcsomagok karácsonyra
date 2012-12-20

 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kerekegyházi Képviselete 5 doboz tartós élelmiszerekből álló csomagot adományozott községünknek. Az ünnepekre szánt ajándékot  Kecskeméti Zoltán tanyagondnok segítségével Lőrincz Edit jegyző juttatta el a rászorultaknak. 


Ünnepnapi hulladékszállítás
date 2012-12-15

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a meghirdetett hulladékszállítási naptárnak megfelelően

2012. december 26-a szerda helyett az ünnepre való tekintettel

2012.december 29-én szombaton történik a hulladékszállítás.


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2012-12-11

 

M  E G H Í V Ó

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12.-én (szerda) 13:00 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal  tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

 1./ Megállapodás a háziorvosi szolgálat területi ellátására
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

 2./ A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetése
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                   
 3./ Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának elfogadása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                
 4./ Napközi Otthonos Óvoda vezetői megbízása 
      Előadó: Tóth Ferenc polgármester

 5./ A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2013. január

 1-jétől jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítása, valamint a Humán Szolgáltató Központ intézményi dokumentumai módosításának jóváhagyása

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

 6./ A Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetése
   
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

 7./ Iskola átadás-átvételi megállapodása
   
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

 8./ A vízi közművek tulajdonjogának térítésmentes átvételéről és azok továbbüzemeltetéséről  szóló szerződések jóváhagyása
   
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
 
 9./ Egyéb

 

A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

K u n b a r a c s, 2011. december 7.


                                                              Tisztelettel:                  


                                                                                                      Tóth Ferenc sk.
                                                                                                       polgármester

 

 

 


Meghívó
date 2012-12-11

a kap jövője, avagy a mezőgazdasági

támogatások 2014 után

KECSKEMÉT, 2012. DECEMBER 17.

 Tisztelt Gazdálkodó!

 Domján Gergely, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara átmeneti elnöke tisztelettel meghívja az új Nemzeti Agrárkamara leendő tagjait „A KAP jövője, avagy a mezőgazdasági támogatások 2014 után” című, állófogadással egybekötött rendezvényre.

 Helyszín:  Konferencia Központ  6000 Kecskemét,Deák Ferenc tér 1.

Időpont: 2012. december 17. 10.00-14.00 

Program: 

09.00 – 10.00    Regisztráció

10.00 – 10.30    Jakab István, az Országgyűlés Alelnöke, a MAGOSZ Elnöke mond köszöntőt

10.30 – 11.00    Tájékoztató az új agrárkamaráról (tervek, szolgáltatások, stratégiai célok)                        

 Előadó: Domján Gergely, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara átmeneti elnöke

11.00 – 11.30    "Bács-Kiskun 2020" Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciója                         

 Előadó: dr. Kecskés László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Irodavezetője

11.30 ­­- 11.50     Kávészünet

11.50 -  12.50    A KAP jövője, avagy a mezőgazdasági támogatások 2014 után           Előadó: Papp Gergely tudományos munkatárs,Agrárgazdasági Kutató Intézet

12.50 – 14.00    Állófogadás

 A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az online regisztrációs felület a http://www.agrarkamara.hu/KözösAgrárpolitikaKAP/KAPReg.aspx oldalon érhető el, ahol a rendezvényen részt venni szándékozóknak nevük/cégnevük mellett MVH Regisztrációs számukat vagy kamarai nyilvántartásba vételi számukat szükséges megadniuk.

További információkért keresse Batthyány-Schmidt Margitot a 30/336-4802-es telefonszámon, vagy a batthyany-schmidt.margit@agrarkamara.hu e-mail címen.  

Bízunk benne, hogy személyes jelenlétével megtiszteli rendezvényünket!

 


"Homokhátsági tanyai termékek piacra jutásának előmozdítása, Kamra-túra"
date 2012-12-05

 Tanyafejlesztési program

Kamra-túra

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

projektindító konferenciája

2012. december 12. (szerda)  

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara megalakulása óta napirenden tartja a Homokhátság természeti adottságaihoz igazodó gazdálkodói tevékenység előmozdítását, a gazdálkodók megélhetése javításának érdekében a több lábon állás segítését, kiemelten kezeli a tanyai gazdaságok megőrzését, fejlődésükhöz való hozzájárulást.

Az elmúlt év őszén meghirdetett tanyafejlesztési program új kereteket szabott, és új lehetőséget nyitott meg mind a tanyai gazdálkodók, mind pedig más helyi/térségi szereplők; önkormányzatok, kamarák, civil szervezetek számára.

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara a Tanyafejlesztési Program keretében második alkalommal nyert támogatást a tanyai gazdaságok piacra jutása segítését célzó projektje megvalósításához. 

A projekt az Agrárkamara által létrehozott „Kamra-túra” Homokháti Gazdaudvar Hálózat termékei népszerűsítésére, a Homokháti védjegy bevezetésére, a kistermelő gazdálkodók ismereteinek bővítésére irányul.

 A projekteket a nyitottság, partnerség, környezettudatosság, helyi közösségekre való támaszkodás jellemzi.

A fejlesztés megvalósítására, mintegy hat hónap áll rendelkezésre.

 Mi valósul meg a félév folyamán? 

A projekt keretében a BKM Agrárkamara által több mint tíz éves múltra visszatekintő a homokhátsági kistermelő gazdaságok segítését célzó komplex fejlesztés részeleme valósul meg. A projekt meglévő eredményekből építkezik, az érintett gazdálkodói körrel egyeztetett fejlesztéseket tartalmaz.

 
  • A Homokháti célprogram keretében elkészült és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromba vételre került a Homokhátság védjegy. A védjegyet a fogyasztók körében BTL marketing eszközök alkalmazásával népszerűsítjük; védjeggyel ellátott reklámtáskákat bocsátunk a gazdálkodók rendelkezésére, védjegyes gazdakártyával látjuk el a feldolgozott terméket előállító Kamra-túra hálózati tagokat.
 
  •  Kiskőrösön, a város és a környéki települések direkt értékesítő kistermelői részére fórumot szervezünk. A fórumon résztvevők szakavatott előadóktól kapnak majd tájékoztatást a gazdaságukban előállított élelmiszerek, a kistermelői bor és pálinka helyi/térségi piacokon való értékesítésének lehetőségeiről, a vonatkozó előírásokról.
 
  • A www.kamratura.hu honlap fejlesztése folytatódik; bővül a gazdaságokat bemutató fotóanyag, megtörténik a honlap akadály mentesítése és híroldal kerül kialakításra.
 
  • Alapfokú számítógép felhasználói ismeretek tanfolyamokat indítunk a tanyai gazdálkodók részére.
 
  • Bács-Kiskun megye tíz településén szervezünk a tanyai gazdálkodók részére gazda délutánt. A gazda összejövetelek célja a tanyai gazdaságok vertikumban való
 
  • részvételének előmozdítása, a gazdaságokban előállított alap élelmiszerek feldolgozásához, direkt értékesítéséhez kötődő információk, ismeretek átadása, megvitatása.
 
  • A projekt keretében 80-100 tanyai gazdaság reprezentatív felmérése valósul meg. Kamaránk és a települések önkormányzati vezetői fontosnak ítélik a „kétlaki” tanyák helyi/térségi gazdaságban betöltött szerepét, azok fejlesztését. A tanyafejlesztési program az eddigiek során a lakó és gazdálkodási funkciót egyaránt betöltő tanyai gazdaságokat preferálta.  A felmérés célja „kétlaki” tanyák agrárgazdasági tevékenységének és helyzetének vizsgálata, a gazdaságban betöltött szerepük feltárása, az eredmények közreadása, az érintett döntéshozók részére javaslatok megfogalmazása.
 
  • Kamaránk a Homokháti célprogram keretében Kerekegyháza, Fülöpháza, Ballószög települések és a Kiskunsági Nemzeti Park együttműködésével a három településen a termékeiket értékesítő tanyai gazdaságok valamint a turisztikai vonzerőt jelentő természeti értékek elérését segítendő útbaigazító táblákat helyeztet el. Jelen projekt keretében a táblarendszer bővítésre, felújításra kerül.
 

A projektről és előzményeiről bővebb információt szerezhet a www.homokhatsag.hu honlapon.

Bízunk benne, hogy programunk felkeltette érdeklődését, és konferenciánkat részvételével megtiszteli, ahol módjában áll előadóinknak kérdéseit feltenni.

 Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi linken található űrlap segítségével jelezze felénk:

http://www.homokhatsag.hu/portal/page.php?13       

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

                                                                                                                    Homokháti Programcentruma

 

 

 

  
Sajtóközlemény
date 2012-12-03

Milyen problémákkal szembesülhetnek a fogyasztók határon átnyúló online vásárlás során? Új csalási formák megjelenése miatt szükséges a körültekintés!

Az internet segítségével napjainkban lehetővé vált, hogy kényelmesen, akár otthonról, a nap 24 órájában bármikor szabadon válogathassunk külföldi internetes áruházak által kínált termékek és szolgáltatások közül, és kiválaszthassuk a számunkra legmegfelelőbbet. Az elmúlt években ugyan megfigyelhető volt némi növekedés a határon átnyúló online vásárlások száma tekintetében, azonban az Európai Unióban készült felmérések még mindig azt mutatják, hogy az európai fogyasztók kockázatosnak tartják a külföldről történő internetes vásárlást, és visszatartó erőt jelent számukra az, hogy ha a szerződés teljesítése során esetlegesen problémájuk merül fel, hogyan tudják azt rendezni egy másik tagállamban letelepedett vállalkozással, illetve ennek sikertelensége esetén hogyan érvényesíthetik jogaikat.

Az Európai Uniós tagállamokban, valamint Norvégiában és Izlandon működő fogyasztói központokat tömörítő Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (Hálózat) feladata a határon átnyúló fogyasztói panaszok megoldásában való közreműködés és érdemi segítségnyújtás mellett többek között az is, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét az internetes vásárlás előnyeire és veszélyeire, hasznos információt nyújtva ezzel, hogy mire érdemes odafigyelni a külföldről történő online vásárláskor.

Annak érdekében, hogy a Hálózat felmérje, hogy 2010 és 2011 során melyek voltak a határon átnyúló internetes vásárlás során felmerülő legjellemzőbb problémák, amellyel kapcsolatban a fogyasztók a központok segítségét kérték, a Hálózat az Európai Fogyasztói Központ Magyarország részvételével egy közös felmérés keretében elkészítette az „Európai Online Piac – Fogyasztói panaszok 2010-2011” című jelentést.

A felmérés szerint a Hálózathoz 2010-ben 31.000, 2011-ben 30.000 panasz érkezett, melyeknek több mint fele, hozzávetőlegesen 56%-a internetes vásárlással kapcsolatos fogyasztói panasz volt. Ez 5 %-os növekedést jelent a 2008-2009-ben ugyanezen témában beérkezett panaszok számához képest.

A Hálózat tagjai, így az Európai Fogyasztói Központ Magyarország által 2010-ben és 2011-ben határon átnyúló online vásárlások témakörben regisztrált fogyasztói panaszbejelentések azt mutatták, hogy a legtöbb probléma annak kapcsán merült fel, hogy a megrendelt terméket a fogyasztó nem kapta meg, vagy a kereskedő hibás terméket küldött, illetve nem a szerződésnek megfelelően teljesített. Az említettekhez képest kisebb számban fordultak elő helytelen árfeltüntetéssel, megtévesztő kereskedelmi gyakorlattal, fizetéssel vagy csalással kapcsolatos panaszok.

Fontos emellett, hogy a fogyasztók tisztában legyenek azokkal a körülményekkel, amelyek alapján a csalárd, csaló és a fogyasztók megkárosítását célzó kereskedői magatartások felismerhetők. A túlságosan kedvező áron, a piaci ár töredékéért eladásra kínált számítástechnikai és szórakoztató elektronikai termékeknél, mobilkészülékeknél, valamint márkás ruházati termékeknél fordul elő gyakran, hogy a vételár előzetes megfizetése ellenére a kiszállítás nem történik meg, vagy rossz minőségű, hamis terméket kap a fogyasztó. Továbbá külföldről történő használt autó vásárlásánál fordul elő, hogy az eladó a fogyasztó bizalmának növelése érdekében egy függetlennek tűnő szállítmányozó céget ajánl az ügylet teljesítésére, azonban utóbb kiderül, hogy az eladó és a szállítmányozó a fogyasztó megkárosítása érdekében összedolgoznak. Új típusú csalásként jelent meg Európában a gazdájuk elhalálozása miatt árván maradt házikedvencek ingyenes örökbefogadásának lehetősége. A csalók a gyanútlan örökbefogadótól az állatok elszállításáért, a reptéren való gondozáséért és az állatorvosi ellátásáért előzetesen pénzt kérnek, de az állat soha nem érkezik a címzetthez.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország jövőben is kiemelt céljának tekinti a fogyasztók széleskörű tájékoztatását annak érdekében, hogy tisztában legyenek a jogaikkal, igényérvényesítési lehetőségeikkel, illetve, hogy a vásárlásaik során figyelemmel és körültekintően járjanak el, hogy ne válhassanak esetlegesen csalás áldozatává. Az EFK ennek érdekében belföldi és határon átnyúló internetes vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagot, továbbá „Határon átnyúló internetes vásárlások – hasznos tudnivalók és jó tanácsok a fogyasztók részére” című kiadványt készített, melyek a www.magyarefk.hu honlap „Kiadványok” menüpontjában minden érdeklődő számára elérhetők.

További információ a sajtó képviselői számára:

dr. Kriesch Attila
Igazgató
Európai Fogyasztói Központ Magyarország
info@magyarefk.hu
459-49-39
 


Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
date 2012-11-30

Az Erzsébet-programról szóló törvény értelmében az Erzsébet-utalvány a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott fogyasztásra kész étel,
valamint szociális célból a jogszabályban meghatározott termék vagy szolgáltatás
vásárlására felhasználható utalvány.


Az Országgyulés elfogadta „A gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény” módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely szerint a
települési önkormányzat jegyzoje annak a gyermeknek, fiatal felnottnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,
5800 forint értékben természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány

formájában. A kiegészíto típusú szociális ellátás célja elsosorban az, hogy
jellemzoen az iskolakezdéshez, és a gyermekneveléssel összefüggo egyéb
kiadásokhoz nyújtson segítséget.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt évente két alkalommal, augusztus
és november hónapban kapják az érintettek. Az utalvány felhasználhatósága
nem korlátozódik a tanévkezdés idopontjára, hanem egész évben lehetoség
van arra, hogy a gyermekvédelmi támogatásként kapott Erzsébet-utalványt
felhasználják.

Az általános tájékoztató levél megtekintése


Sajtóközlemény
date 2012-11-30

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések – a biztonságos karácsonyért

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok megkezdték ünnepek előtti ellenőrzéseiket a kereskedelemben, amelynek célja a biztonságos karácsonyi vásárlások feltételeinek biztosítása. A hatóság laboratóriumban vizsgálja többek között a karácsonyi fényfüzérek biztonságosságát, és az üzletekben és a piacokon is végez ellenőrzéseket a veszélyes termékek kiszűrésére.

Az idei év ellenőrzéseinek középpontjában a termékbiztonság, valamint a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme áll. A november 26-tól év végéig tartó ellenőrzések során a felügyelőségek munkatársai az alábbi területeken és témakörökben tartanak fokozott ellenőrzéseket:
az árfeltüntetés megfelelősége: a cél annak biztosítása, hogy a fogyasztók a vásárlás előtt megfelelő tájékoztatást kapjanak a termék vételáráról, a ténylegesen fizetendő ellenértékről,
a vásárlói megkárosítások kiszűrése: a hatóság itt azt ellenőrzi, hogy a vásárló valóban azt az árat fizeti-e, amit az akciós újságban vagy a polccímkén feltüntettek,
az akciós ajánlatok valóságtartalmának ellenőrzése: a felügyelőségek vizsgálják az árengedmények, az „akciós csomagok” tartalmát, és szankcionálják azt, ha fiktív árkedvezményekkel, vagy megtévesztő tájékoztatással találkoznak,
a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása: a vizsgálatok során a laboratóriumokban a hatóság munkatársai termékbiztonsági vizsgálatok segítségével szűrik ki a nem biztonságos szezonális termékeket, különös figyelemmel a fényfüzérekre, a kereskedelemben, az üzletekben és a piacokon pedig a már korábban letiltott termékeket is figyelik,
a fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatás ellenőrzése: a cél a szavatossági és jótállási reklamációkkal kapcsolatos információk jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, illetve a hatóság felméri azt is, hogy a jogszabályi kötelezettség hiánya ellenére mennyire jellemző a kereskedelemben a hibátlan termékek ünnepek utáni cseréje.

Az ellenőrzések elsősorban a széles fogyasztói tömegeket vonzó nagy áruházláncok üzleteire, hiper- és szupermarketekre, bevásárlóközpontokra koncentrálnak, de a felügyelők jelen lesznek a kitelepüléseken, a vásárokon és a piacokon is.

Az ellenőrzések során az alapvető cél a jogszabályoknak megfelelő kereskedelmi gyakorlat biztosítása, ennek érdekében a hatóság jelenlétével a jogszabályi rendelkezések ismeretének általánossá válásához is hozzá kíván járulni.  A vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően a kis- és középvállalkozásoknál első esetben a hatóságok nem szabnak ki pénzbírságot, viszont ellenőrzik azt, hogy a hiányosságokat a kereskedők a megszabott határidőn belül kijavítják-e. Fogyasztóvédelmi bírsággal a fogyasztók széles körét érintő súlyos jogszabálysértés elkövetése esetén lehet számolni.

További információk: dr. Fülöp Zsuzsanna, szóvivő (06 30 4756293; zs.fulop@nfh.hu)

 


Álláspályázat
date 2013-01-02

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Humán Szolgáltató Központja

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

CSALÁDGONDOZÓ
Gyermekjóléti Szolgálat
munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő heti 40 órában

A munkavégzés helye:
6041 Kerekegyháza, Fő u. 76.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Az 1997. évi XXXI. „a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról”szóló törvény, illetve az 15/1998.(IV.30) NM „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló rendeletben leírtak alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: felsőfokú szociális szakképesítés (szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
- B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Szociális szolgáltatás területén szerzett tapasztalat (min. 1-3 év)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz
- Végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének kezdete: 2013. 02. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 01. 15.

Érdeklődni lehet: Patai Katalin – gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője


Iskolai hírek
date 2012-11-23

 

 

Meseország lakói lettek...

2012. november 22-én mesemondó verseny volt az iskolában.

I. helyezett:    Márkus Tibor              4.o.

II. helyezett:  Gyenes Dominika      4.o.

III. helyezett:  Nám Mihály                1. o.

Különdíjat kapott: Németh Viktor   3. o.

Gratulálunk!


Földútjaink karbantartása
date 2012-11-23

2012. november 19. és november 21. között Fehér István alpolgármester úr kezdeményezésére, ifj. Balogh József és Bodó László Róbert fülöpházi lakosok segítségével önkormányzatunk belterületi és külterületi útjainak felújítását elvégeztük.

2011-ben a Nemzeti Tanyafejlesztési Program pályázatán közösen elnyert- földutak javítását végző -munkagépet Fülöpháza Község Önkormányzata önköltségi áron a rendelkezésünkre bocsátotta.

 


Megyei esélyteremtési iroda
date 2012-11-14

Új helyen és kibővült tevékenységi körrel várja a rászorulókat a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Iroda.

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által működtetett esélyházban a legfontosabb célkitűzés továbbra is a társadalom leghátrányosabb helyzetű rétegeinek megsegítése marad.

A jövőben a Reile Géza utca 22. szám alatt várják a rászorulókat a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Irodájában. Az elkövetkező hónapokban az esélyegyenlőség jegyében a felzárkóztatás és a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében tevékenykednek és szervezik programjaikat.

Az iroda feladatai:
▶ Folyamatos információszolgáltatást biztosítanak Bács-kiskun megye kistérségeiben.
▶ Adatbázist állítanak össze és folyamatosan frissítik a diszkrimináció miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők érdekvédelmét vállaló megyei szervezetekről.
▶ Együttműködnek a családokat, a gyermekeket, a fiatalokat, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket képviselő, valamint az őket támogató közösségekkel, intézményekkel.
▶ Kiemelt figyelmet fordítanak az önkéntesség kultúrájának terjesztésére, az önkéntes tevékenység népszerűsítésére.

Programok:
▶ Fiataloknak szóló programjaik között a romák elfogadását, a fogyatékkal élők és az idősek támogatását segítő rendhagyó osztályfőnöki órák, író-olvasó találkozó, fotópályázat, kiállítás, valamint önkéntes tevékenységek szerepelnek.
▶ A nők társadalmi szerepvállalásának erősítése érdekében előadássorozatot szerveznek.
▶ Jótékonysági esttel segítik a hallássérült fiatalokat.
▶ Mesekönyv és játékgyűjtéssel támogatják a nagycsaládosokat.
▶ A diszkrimináció ellen esélynapokkal, valamint roma-magyar kulturális fesztivállal küzdenek.

A Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Iroda elérhetőségei:
cím: 6000 Kecskemét, Reile Géza u. 22.
telefonszám: +36-20/332-87-11
e-mail: eselyteremtés.bkm@gmail.com

Ügyfélfogadási időpontok:
• hétfőn 8 és 12 óra között
• szerdán 13 és 17 óra között
• pénteken 10 és 12 óra között


Idősek Napja
date 2012-11-14

Szeretettel meghívjuk
Idősek Napi köszöntő műsorunkra, melynek     

Helye:  Faluház
              Kunbaracs Kölcsey u. 3.
 
Ideje:    2012.november 23. 

              péntek 11.00 óra
 
Program:                    A helyi óvodások és általános iskolások műsora
                                         Köszöntőt mond: Tóth Ferenc polgármester
                                                                      Ebéd
        Könyvtár,Információs és Közösségi Hely Talentum Társastánc Csoportjának bemutatója

                                                                 Tisztelettel:
                                                                                                                                Tóth Ferenc
                                                                                                                               polgármester

 


MEGHÍVÓ
date 2012-10-31

MEGHÍVÓ

A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület fórumot szervez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések 2012. évi falumegújítás-és fejlesztés valamint a vidéki örökség tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatásokkal kapcsolatban.

Helyszín: 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 3. Művelődési Ház

Időpont:  2012.november 6. kedd 16oo óra

Minden érdeklődő pályázó megjelenésére feltétlenül számítunk!

dr. Vén Gabriella

munkaszervezet vezető


Polgármesteri Piknik Fülöpházán
date 2012-11-15

 


 
 
Szeretnénk nyitottabb, további együttműködéseket kereső szervezetté válni, és új partnereket megnyerni annak érdekében, hogy továbbra is megőrizhessük a természeti értékeket és erőforrásokat a társadalom számára – mondta dr. Boros Emil, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója, a szervezet által kezdeményezett első Polgármesteri Pikniken, Fülöpházán.

A nemzeti parkokat és általában a hivatalos természetvédelem képviselőit az elmúlt évtizedekben gyakran érte az a vád, hogy számos területen a gazdasági-társadalmi fejlődés kerékkötői. A Kiskunsági Nemzeti Park azonban a vidékfejlesztés környezeti ügyeiben meghatározó, integráló tényezőként szeretne részt venni a régió életében.
Ennek jegyében szervezte meg a Polgármesteri Pikniket is, ahol a nemzeti park tevékenységével érintett települések vezetőivel folytattak eszmecserét.

A találkozón olyan természetvédelemmel kapcsolatos témákat beszéltek meg, melyeknek komoly társadalmi hatásai is lehetnek: növelhetik egy terület agroökológiai potenciálját, turisztikai vonzerejét, és megélhetést biztosíthatnak a helyieknek. Ilyen program például, a várhatóan jövőre induló Homokhátság vízpótlását célzó uniós támogatású projekt, amely 3,6 milliárdos beruházással, megújuló energiaforrások felhasználásával, és a már meglévő vízi műtárgyak újjáélesztésével kívánja megoldani a terület vízhiányának enyhítését. Ez a program 14 településen, köztük a rendezvénynek otthont adó Fülöpházán is, összesen 43.000 embert érint.

A Kiskunsági Nemzeti Park arra törekszik, hogy a működésével érintett 140 település vezetőivel és lakosaival partnerként működjön együtt, hisz a természeti erőforrások megőrzése, és a szociális szolgáltatások biztosítása közös célja a régióban élőknek.

Településünket a  2012. október 25-én megtartott pikniken Tóth Ferenc polgármester és  Lőrincz Edit jegyző képviselte.
 


2013.évi országos agrárkamarai választások
date 2012-10-30

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM:
 KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ!
 
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.
 
HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
 
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:
  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
 
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában
(lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078
(zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!
 

AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN:
6000 Kecskemét,Tatársor 6. Agócs Bernadett 30/298-2322
6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 20. Sebestyén János 30/298-9116
6230 Soltvadkert, Hősök tere 2. Temerini Ferenc 30/760-0203
6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 70. Gallos Iván Péter 30/288-3815
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 1. Csányi György 30/288-1880
6449 Mélykút, Rákóczi u. 13. Csanyik Zoltán 30/298-7429
6237 Kecel, Szabadság tér 1. Kornóczi János 30/298-5212
6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. Klambauer Zsuzsanna 30/910-1989
6500 Baja, Szent Imre tér 2. Richter Zoltán 30/841-1507
6300 Kalocsa, Szent István u. 61. Ronga Viktor 30/298-4855
6400 Kiskunhalas, Sziládi u. 5-7. Kollerné Vámos Zsuzsanna 30/298-5148
6135 Csólyospálos, Kossuth u. 118. Gyuris Ferencné 30/295-1973
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10. Mohácsi Sándor 30/288-9357

 


Sajtóközlemény
date 2012-10-19

Sajtóközlemény

Hangolják a jogszabályokat a járási hivatalok működésének előkészítésére

A járási rendszerre való felkészüléssel összhangban változik a jogszabályi környezet, a hivatalok működésének finomhangolására 70 kormányrendelet módosításáról született döntés. Jelenleg a kormányhivatalok részeként működő járási hivatalok szakigazgatási szerveinek illetékességi területének megállapítása zajlik. Minden járásban lesz például járási gyámhivatal, ugyanakkor lesznek olyan szakigazgatási szervek, amelyek több járásra kiterjedően látják majd el feladatukat. Az informatikai rendszerek összehangolása miatt a földhivatalokban és munkaügyi kirendeltségekben fokozatos lesz az átállás, teljes körűen csak jövő év második felében fog megvalósulni.

A járási hivatalok részei lesznek a jelenleg még a fővárosi és megyei kormányhivatalok helyi, körzeti szervei, amelyeknek az illetékességét ezért a járásokhoz kell igazítani. A járási hivatalokban hat szakigazgatási szerv kezdi meg működését jövőre: a járási gyámhivatal, járási építésügyi hivatal, járási népegészségügyi intézet, járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, járási munkaügyi kirendeltség és járási földhivatal. Míg gyámhivatal minden egyes járási hivatalban lesz, az építésügyi hivatal több járásra kiterjedően fog eljárni.

A már jelenleg is a megyei és fővárosi kormányhivatalokon belül működő szakigazgatási szervek közül a kistérségi népegészségügyi intézetek és kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok 2013. január 1-jétől szintén két-három járás területén fogják ellátni a feladataikat.

Jelenleg közel 170 munkaügyi kirendeltség működik az országban, ez a szám jövöre is megmarad, így ezek is szintén több járásra kiterjedő hatáskörrel járnak majd el. Az ehhez szükséges informatikai fejlesztés 2013 júliusára készül el.

Szintén informatikai fejlesztésre van szükség a körzeti földhivatalok járási rendszerre történő átállásához, ezért ez is fokozatosan történik meg 2013. szeptember 30-ig. Ezt követően a földhivatalok is szintén több járásra vonatkozó illetékességgel végzik feladatukat.

A jogszabályok átállításával párhuzamosan folyamatos a párbeszéd a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a polgármesterek, képviselő-testületek, jegyzők között annak érdekében, hogy 2013. január 1-jével a járási hivatalok zökkenőmentesen megkezdhessék működésüket, és az átállás a települések eddigi ügyfélszolgálatában se okozzon fennakadást. Ezekben a napokban kötik meg az átadás-átvételi megállapodásokat országszerte a kormányhivatalok a képviselő-testületekkel, és tisztázzák a még közösen megoldandó hátralévő feladatokat.

 


Állásbörze
date 2012-10-30

   M E G H Í V Ó

 „AZ EMBER MINDIG ÉRTÉK”című ÁLLÁSBÖRZÉRE

 Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ        Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ, Kecskemét, Klapka u. 34.

Időpontja: 2012. NOVEMBER 16. (PÉNTEK) 9.00 és 12.00 óra között. 

A börze a munkaerő-piaci szereplők közötti információcserét és a munkakapcsolatok létrejöttét és elősegítését kívánja előmozdítani. A munkaadók a munkaerő-piac minden területéről képviseltetik magukat. A rendezvényen bemutatkoznak a kirendeltség és szolgáltató központ támogatásai, humánszolgáltatásai.

Szolgáltatások:

Állásközvetítés; internetes álláskeresés,

Álláskeresési tanácsadás,

EURES - külföldön történő munkavállalással kapcsolatos – tanácsadás,

Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) szolgáltatásai,

,Munkavállalási, álláskeresési tanácsadás, Diplomás Munkaközvetítő Iroda (DIMI),

Próbainterjú magyar, angol vagy német nyelven (megfelelő nyelvű önéletrajzát hozza magával!)

Fórum (FIT alagsor):

09.30-.10.20     Munkavállalás Európában - Hasznos tudnivalók álláskeresőknek, munkavállalóknak

Előadó: Jobbágy Zsanett EURES munkatárs

10.20-10.50       Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban   

 Előadó: Kurucz Bernadett, Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

10.50-11.20       Pályázati lehetőségek vállalkozásfejlesztésben: munkahelyteremtés, esélyegyenlőségi         munkahelyteremtés, lehetőségek induló vállalkozásoknak, technológiai fejlesztés KKV-k         számára 

          Előadó: Berki Katalin, Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Energetikai pályázati lehetőségek vállalkozások számára

Előadó: Gáspárné Hasznosi Krisztina Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

11.20-12.00          Konzultáció 

 Az állásbörzén és a fórumon történő részvétel, valamint a szolgáltatások igénybevétele ingyenes.  

 Dr.Tyavoda Andrea

ügyfélszolgálati osztályvezető Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ

                

 

 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2012-10-17

ME G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán)
16: 00 órakor tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                  
2./Közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltételei
     Előadó: Lőrincz Edit jegyző

3./Kezdeményezés közös önkormányzati hivatal létrehozására
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

4./Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

5./ ÖNHIKI támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntés
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

6./ Egyéb

A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2012. október 17.


                                                              Tisztelettel:                  


                                                                                                   /:  Tóth Ferenc:/
                                                                                                      polgármester

 

 


Tájékoztatás
date 2012-10-09

Tájékoztatjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjra pályázókat, hogy a települési csatlakozási nyilatkozatok beküldésének határideje 2012. október 26-ra módosult.

A módosított ütemterv hamarosan elérhető lesz az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján.(www.emet.gov.hu)


Sajtóközlemény
date 2012-10-09

Sajtóközlemény
Rendben halad a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodások megkötése

Az ütemterv szerint halad a járási hivatalok felállításához szükséges feltételek megteremtése. Már több mint 100 településen alá is írták a kormánymegbízottak és a polgármesterek a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről, ingó és ingatlan vagyonról szóló átadás-átvételi megállapodásokat. Mind a 19 megyében és a fővárosban is folyamatosak az egyeztetések a kormányhivatalok és az önkormányzatok között az átadandó feladatokról, még eldöntendő kérdésekről, és sorra születnek a helyi képviselő-testületek által jóváhagyott megállapodások, amelyeket a jogszabály szerint október végéig kell megkötni. A járási hivatalok januárban kezdik meg működésüket, amelyek a vidéken élőknek különösen nagy segítséget és könnyebbséget fognak jelenteni az ügyintézésben.

Országszerte 175 járási és 23 kerületi hivatal kezdi meg működését a kormányhivatalok kirendeltségeként 2013. január 1-jétől. A járási hivatalok az államigazgatási ügyek intézésében nyújtanak majd segítséget az állampolgároknak, és ezzel jelentős terhet vesznek le az önkormányzatok, a jegyzők válláról. A járási hivatalhoz kerülnek az okmányirodák , egyes gyám- és gyermekvédelmi, szociális igazgatási, családtámogatási ügyek, köznevelési feladatok, menedékjog, egyes építésigazgatási feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, a helyi védelmi bizottságok vezetése. A szabálysértési feladatok már 2012. április 15-től a kormányhivatalokhoz kerültek.

A feladatellátáshoz kapcsolódó ingó-és ingatlan vagyonra az állam ingyenes használati jogot kap az önkormányzatoktól. Ezekről a kérdésekről zajlanak most az egyeztetések. A megyei és fővárosi kormánymegbízottak, több helyen járási biztosok segítségével, már hónapok óta tárgyalnak az átadás – átvételi megállapodásokról a település vezetőkkel. Ez nem csak a járási székhelyekre vonatkozik, hanem minden olyan településre, ahol lesz járási hivatali ügyintézés. A kisebb településeken a járási hivatal vagy állandó kirendeltségeket tart majd fenn,vagy települési ügysegédek fognak ügyfélfogadást tartani.

A jegyzőktől nagyszámban átvett feladatokkal a járási hivatalok átveszik azokat a közszolgálati tisztviselőket, akik jelenleg ezeket az államigazgatási feladatokat eddig a polgármesteri hivatalokban végezték, garantálva számukra az eddigi bérüket. A járási hivatalok megalakulását követően, következő lépés a kormányablakok számának bővítése lesz, a jelenlegi 29-ről 300-ra. Azaz megsokszorozódik országszerte az ügyfélszolgálatok száma, és az ott elintézhető ügyek száma is nőni fog. A megszaporodott feladatokkal párhuzamosan megkezdődött a felkészült és az ügyfélszolgálati munkára rátermett tisztviselők toborzása és kiválasztása.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati forduló
date 2012-10-05

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati forduló

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának dokumentumait.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén,
- hátrányos szociális helyzet,
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).


Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén,
hátrányos szociális helyzet,
korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.

A pályázati dokumentáció elérhető: http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013

Kunbaracs Község Önkormányzata 2012. október 15-ig írja ki a pályázatokat.

Benyújtási határidő: 2012.november 15.

 


ÁNTSZ ismertető
date 2012-10-03

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat általános lakossági ismertetője az ivóvíz arzén szennyezettségéről.

Mi az arzén?

Hogyan kerülhet arzén az ivóvízbe?

Miért nem olyan rétegből nyerik a vizet, amelyik nem tartalmaz annyi arzént?

Van-e határérték az ivóvíz arzén tartalmára?

Melyek az arzén egészségi hatásai?

Veszélyeztetettebbek-e a gyerekek a környezetben előforduló arzén szennyezés hatásai szempontjából?

Honnan tudhatom meg, hogy mennyi arzén van az ivóvizemben?

Hogyan állapítható meg, hogy a szervezetemben mennyi arzén van jelen?

Ha a jelenlegi határérték betartása fontos a lakosság egészsége szempontjából, akkor miért vártak eddig a bevezetésével?

ÁNTSZ tájékoztató megtekintése Pdf formátumban


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2012-09-11

MEGHÍVÓ


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.szeptember 13-án (csütörtökön)
13: 00 órakor   tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                    Tolnai Irén pénzügyi előadó

2./Tanyagondnoki szolgáltató tevékenység nyilvántartása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

3./Egyéb

A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2012.szeptember 10.


                                                              Tisztelettel:                  


                                                                                                   /:  Tóth Ferenc:/
                                                                                                      polgármester

 

 


Rólunk írták / Harangszó szállt a légben
date 2012-08-28

Petőfi Népe 2012. augusztus 27. hétfő / Zsámbóki Dóra

Harangszó szállt a légben


Ötéves gyűjtés előzte meg az új harang megkondulását.


Évekig gyűjtöttek a helyiek arra a harangra, melyet a falu határában lévő templomromnál, szentmise keretében szólaltattak meg először vasárnap. Mint arról korábban a Petőfi Népe is beszámolt: a kunbaracsi csaradai iskolánál lévő harangot az 1970-es években szállították át Kunadacsra. A Baracsról Adacsra származott harang azóta ott hívja misére a híveket. Természetesen a kunbaracsi templom sem maradt harang nélkül. Mint azt Szabó Istvántól, a Kunbaracs Községért Alapítvány kuratóriumi elnökétől megtudtuk: hiába is kérték volna vissza az adacsiaktól a harangjukat, annak hangja nem illenék az ő harangjuk mellé. Öt évvel ezelőtt merült fel a gondolat a kunbaracsiakban, hogy a csaradai pusztai iskola harangjának mintájára új harangot öntetnek. Tervük megvalósításától másfél millió forint választotta el a helyieket. Több szervezet és magánember segítségével sikerült áthidalni az anyagi nehézségeket is, így az államalapítás ünnepét követő vasárnapon, melyen hagyományosan az Árpád-kori templomromnál gyűlnek össze a kunbaracsiak, megkondulhatott a falu új harangja. A fiszre hangolt harangról Szabó István elmondta: Gombos Miklós műhelyében készült. A harangöntőmester a bronz mellé – egyebek mellett – emberi hajszálakat is kevert, ettől szól ugyanis olyan szépen egy harang – tudtuk meg a Kunbaracs Községért Alapítvány vezetőjétől, aki kérdésünkre hozzátette: azért a templomromnál zúgott fel először az új harang, mert amióta a törökök szétdúlták az Árpád-kori templomot, ezt a vidéket nem járta át harangszó.
A kunbaracsiaknak egyébként nincs nagy szerencséjük a harangokkal. Néhány évvel ezelőtt a temetőben lévőt ellopták – derült ki Szabó István szavaiból. Az alapítvány vezetője most azt tervezi, hogy az új harangnak is szerepe lesz a temetői harang pótlásában, ugyanis azt – a megfelelő technika segítségével – temetések idején is meg tudják majd szólaltatni.
A kunbaracsiak új harangját a vasárnapi bemutatás, majd az azt követő szentmise és a hagyományos „mindenki ebédje” után beszállították a faluba. A napokban megkezdik a felszerelését is. A harang felszentelésére októberben fog sor kerülni.
 


Járási hivatalok
date 2012-07-27

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


Sajtóközlemény

175 vidéki járási hivatal és 23 fővárosi kerületi hivatal alakul jövőre

A fővárosban mind a 23 kerületben, vidéken pedig 175 helyen lesz járási hivatal 2013-tól, amelyek az államigazgatási feladatokat veszik át a jegyzőktől– a Kormány döntött a járások székhelyeiről és illetékességi területeikről. A járási hivatalok a kormányhivatalok kirendeltségeként az államigazgatási ügyek intézésében nyújtanak majd segítséget az állampolgároknak. A vidéki embereknek nagy segítség lesz majd, hogy lakóhelyükhöz közel, rugalmasabb időbeosztással, könnyebben tudják majd az olyan ügyeket is intézni, amelyekért eddig a megyeszékhelyre kellett utazniuk. Az ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől-péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban vagy a településre kirendelt ügysegéd által lesz lehetőség.

Minden egyes járásban - a kormány szerdai ülésén elfogadott kormányrendeletben kijelölt - járásszékhelyen lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik majd. A jogszabály tételesen rögzíti az egyes járási hivatalok székhelyeihez tartozó településeket is. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakulnak minden kerületben, szintén a fővárosi kormányhivatal részeként.

A járási hivatal kétféleképpen biztosítja majd az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Azon városokban, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma indokolja, ott minden munkanapon állandó ügyintézést biztosító kirendeltséget működtet. A kisebb településeken heti 1-2 alkalommal tart majd ügyfélfogadást a települési ügysegéd a települési önkormányzat által biztosított helyiségben. A kormányhivatal a belső szervezet kialakításkor - az önkormányzatoktól átkerülő ügyintézők és feladatok függvényében - dönt arról, hogy melyik településen, melyik típusú ügyfélszolgálatot működteti.

A járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést és a jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg. A járási rendszer kialakításának szakmai előkészítését szakmai hatástanulmány, kutatások, valamint széleskörű szakmai, társadalmi, politikai egyeztetések előzték meg, amelyek már a tavalyi év közepén megkezdődtek. A Kormány a járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól 2011. szeptember 1-jén döntött. Az eredeti kormányzati elképzeléshez képest az egyeztetések hatására módosult a szabályozás például a járások számát tekintve, az eredeti terv szerint vidéken 168 járás és fővárosban 7 körzeti hivatal lett volna.

A most elfogadott járási székhelyek listája a jövőben módosulhat. A kormány biztosítja a településeknek arra a lehetőséget, hogy javaslatot tehessenek a más járáshoz történő átcsatolásukra, vagy önálló, új járás kialakítására. A kormányhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy indokolt-e a település kérése (pl. valóban hatékonyabbá tenné-e a feladatellátást a más járáshoz való átsorolás, illetve a kormányhivatal mérlegeli azt is, hogy a közlekedési feltételek változása befolyásolja-e a járási székhely megközelítését). Az átcsatolásról a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslata alapján a kormány hozhat döntést minden negyedik évben, először a járási hivatalok felállítását követő negyedik évben, 2017-ben.
A kormány a közelmúltban döntött a járási hivatalokhoz kerülő feladatokról is. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. Jövő évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként fog működni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség.

A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötődő, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Az egységes szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte. A jegyzőktől átkerülő államigazgatási ügyek évi közel ötmillió államigazgatási ügy intézését jelentik a járási hivatalokban.

Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a polgármesteri hivataloktól az e feladatokat jelenleg is ellátó a köztisztviselőket, az ő jogviszonyuk így kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Nemcsak a munkatársak, hanem a feladatellátáshoz szükséges ingó-és ingatlan vagyonra is szükség lesz a járási hivatalokban, ezek a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek, a vagyonkezelő a kormányhivatal lesz. A kormányhivatalok és az önkormányzatok október végéig megállapodásban rögzítik a járási hivatalhoz kerülő köztisztviselők létszámát és az ingyenesen használatba vett ingatlan és ingó (pl. infokommunikációs) eszközöket. A kormánymegbízott az átadás-átvétel előkészítésére és lebonyolítására járási biztost nevezhet ki. Az önkormányzattól átvett és kizárólagosan általa használt ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségeket a járási hivatal viseli, a helyi önkormányzattal közösen használt ingatlanok fenntartásának költségeit közösen viselik. Az év végéig a polgármesteri hivataloknak, jegyzőknek minden, a feladatátvétellel kapcsolatos ügyiratot is át kell adniuk. A most elfogadott és a Magyar Közlönyben hamarosan megjelenő kormányrendelet az önkormányzatokkal megkötendő megállapodás mintáját is tartalmazza.


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


Kunbaracsiak Badacsonytördemicen
date 2012-08-23

2012. augusztus 12-én Badacsonytördemicen  a hagyományos szürkemarha gulyás főző versenyen az ország minden pontjáról érkező csapatok közül a Kunbaracsi Betyárok elnevezéssel induló baracsiak a rangos 3. helyezést érték el. ( Főszakács:Fehér István alpolgármester,kisegítő személyzet: Tóth Ferenc polgármester,Hegedűs László, ifj. Hegedűs László,Szentkúti Szilveszter)

Ezúton köszönjük a badacsonytördemiciek szivélyes  meghívását.

Szeretettel várjuk Őket Kunbaracson a szeptember 22-én megrendezésre kerülő hagyományőrző szüreti felvonuláson.

 Kunbaracsi Betyárok  Badacsonytördemice

 Badacsonytördemice


Autóbusz járatok 2012. 07. 16-tól
date 2012-07-17

 Kunbaracs - Kerekegyháza- 52-es út - Kecskemét- Daimler 1-es kapu
Ind.
  4.25
 33  5:155:25
   5:25

  6:15 
   5:45
   6:35 
   6:1531
  7:05 
   7:35 33  8:30 
 14:30 tanévben  15:20 
 15:20 29  16:1016:20
 17:10 29  18:00 
 18:10 31  19:00 

Kunbaracs
- Kerekegyháza- Hetényegyháza - Kecskemét
 Ind.   9:00
 21    9:50
  11:30 15  12:20
  12:30 31  13:20

 

Daimler 1.kapu
- Kecskemét
- 52-es út
- Kerekegyháza
- Kunbaracs
 Ind: Daimler 1.
2:10
 33  2:59
  5:30   6:13
  6:40 29  7:30
  11:00 31  11:50
  13:30   14:20
  14:10   15:00
        Daimler 1.
 15:25 29  16:24
  17:00 31  17:50
  19:30 31  20:20

 

Kecskemét - Hetényegyháza
- Kerekegyháza
- Kunbaracs
 Ind.10:05
 33 10:55
  16:15 29  17:05
  18:35 15  19:25

 

Jelmagyarázat:
31   Naponta
33   Munkaszüneti napok kivételével naponta
29   Munkanapokon
35   Szabadnapokon
21   Munkaszüneti napokon
       Iskolai előadási napokon
       Tanszünetben
       Szabad és munkaszüneti napkon
       Szabadnapokkivételével naponta
15   Hetek első munkanapját megelőző napokon


Eladósodottsági mutatók Bács-Kiskun megyében
date 2012-08-22
Bács-Kiskun megye 2012. I. félévi lakossági eladósodottsági adatai


A megye eladósodottsági adataiban jelentős változások álltak be. Az eddigiekhez képest a megyék  eladósodottsági sorában néhány hellyel előbbre került. Első sorban a közüzemi tartozások miatt indult egyre több végrehajtási eljárás. A tapasztalatok alapján ez sok esetben magával rántja a jelzálog hiteleket is. A pénzintézetek manapság sokkal könnyebben csatlakoznak egy közüzemi-, közös költség- és egyéb tartozások miatt elindított végrehajtási eljáráshoz. Ez azt mutatja, hogy a lakosság már felélte tartalékait.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara utólagosan készít statisztikai kimutatást a végrehajtási eljárásokról, így 2011. évben 434.037 db végrehajtási ügy indult, melyekben a követelés összege 664.613.556.062 Ft volt.
Az eljárások 85 %-a 500.000 Ft alatti, míg csupán 1 %-a 10.000.000 Ft feletti értékű követelés.
Ezek a számok 2012. első félévében csaknem 20 %-kal növekedtek mivel a lakosság tartalékai elfogytak, és már a középréteg egy része is anyagi gondokkal küszködik.

Bács-Kiskun megyében a lakossági eladósodottsági adatok a következőképpen alakulnak:
A 2011.-es év azonos időszakához képest 2012. első félévében a tartósan bedőlt hitelek száma 13800-ról 16550-re növekedett, amely családonként négy főt számítva  kb. 68000 lakost érint. Ez egy nagyobb város lakosságának felel meg. A nem banki hitelek miatt az idított végrehajtások száma ennek több, mint a duplája.

A kilakoltatási kvótának köszönhetően az idei évben csak az ügyek kisebb része jut el a kilakoltatási szakaszig. A PSZÁF adatai szerint 2012.-ben az alábbi leosztásban lehet kilakoltatásokat lefolytatni a megyében:

Jelen pillanatban a megyében 4.670 ingatlan vár árverésre. Ebből 2012. I. negyedévben 3 %-ot, azaz 136, a II. negyedévben 135 családot lehet kilakoltatni. Becslés alapján a III. negyedévben 150, a IV. negyedévben pedig 170 kilakoltatás várható. A többi kilakoltatás a következő években várható.


A tendenciákat jól mutatja, hogy a végrehajtások száma az 5 évvel ezelőtti 192.482 indított végrehajtási eljárás 2011 végéig 434 037-re növekedett. Ez csaknem 120 %-os növekedést jelent országosan. A 90 napot meghaladó tartozások a tavalyi 147.000-ről ez év májusáig 170.000-re nőttek.  

A kilakoltatások száma a végrehajtások számához viszonyítva a tavalyi 0,0458 %-ról, amely csak jelképes volt, elérheti a százszorosát

Jelentős szempont az is, hogy letisztázódott, mely rétegek részére nem sikerült még megnyugtató adósmentős intézkedést tennie a kormányzatnak. Aki tudott, vagy akart az elmúlt évben már végtörlesztett. Azok jártak jól, akik ezt saját forrásból tudták megoldani. Akik csak simán forint-hitelre váltottak, azok még rosszabb helyzetbe kerültek, mint amilyenben voltak. A forintosítással és a 25 %-os tartozás elengedésével a szigorú feltételrendszer miatt csak 1-2 ezren tudtak élni. Az új típusú árfolyamgát igénybevétele még jelenleg is folyamatban van, amely az átmeneti könnyítéssel ideiglenesen sok családot megmenthet.

Előzetes információk szerint a megyében csak nagyon korlátozott lehetőségek vannak a kilakoltatottak elhelyezésére. A kisebb települések egyáltalán nem rendelkeznek ideiglenes lakhatást biztosító feltételekkel, ez a nagyobbaknál is csak korlátozottan áll rendelkezésre.

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület több új megoldási javaslatot juttatott el az illetékesekhez. Az egyesület az egész országban ingyenes tanácsadást biztosít. Az ezzel kapcsolatos információkat az érintett  családok megtalálhatják a www.bankikarosultak.hu honlapon.

Talán a 2012-es év lesz a legrosszabb a pénzügyi válság évei között. Egyrészt: megmutatja, kik „maradnak talpon” és fizetik tartozásaikat, másrészt kiderül: kik azok, akiknek erre már nincs esélyük és lehetőségük.

Az Egyesület minden önkormányzat részére felkérést küldött, hogy hirdetményét az ingyenes tanácsadásról tegye elérhetővé a bajba jutottak részére Sajnálatosnak tartjuk, hogy a megyében az önkormányzatok csaknem 50%-a eddig  még nem élt ezzel a lehetőséggel. Ez is jól mutatja a társadalom fásultságát.

Kovács László
főtitkár
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület


Tájékoztatás orvosi rendelésről
date 2012-07-27


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. 07.16-tól- 2012. 07.29-ig
a házi orvosi rendelés a
ladánybenei rendelőben lesz.

Kedd: 9 órától
Csütörtök: 9 órától

Helyettesít:
Dr. Örmény László, Tatárszentgyörgy, Kossuth u. 2/c
Telefon: 29/319-249
30/ 204-3760


Indul a tanyafejlesztési program!
date 2012-07-10

Indul a Tanyafejlesztési program!


Megjelent a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet.

E rendelet alkalmazásában fontos tisztázni a tanya és a tanyagazdaság fogalmát:
- tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, kivett területként, alrészletként kivett területként, vagy mezőgazdasági területként van nyilvántartva;
- tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy a – a közigazgatási egységtől függetlenül – a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei.

A támogatás jellege és célterületei:
Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás. A rendelet alapján támogatás vehető igénybe:
a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), valamint
b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület).

A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a) tanyai lakóépület felújítása,
b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d) karám, kerítés létesítése, felújítása,
e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
f) állatállomány kialakítása, bővítése,
g) tanyagazdaságok energetikai megújítása,
h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése, valamint
j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése.
A 2. célterületre nyújtott támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (mezőgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

A támogatás igénybevételének feltételei:
A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az 1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él,
b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
c) a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

Támogatás igénybevételére az a pályázó jogosult, aki nyilatkozatban kijelenti, hogy:
a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,
b) a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,
c) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt, valamint
d) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához, és
e) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon:
a) a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét,
b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, továbbá
c) arról, hogy az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

Az igényelhető támogatás mértéke a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 75%-a.

A pályázat benyújtása:
A tanyagazdáknak a pályázatot elektronikus és postai úton kell benyújtaniuk 2012. augusztus 31-ig. A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) honlapján (www.nakvi.hu) elérhető adatlapot elektronikus úton kell kitölteni, majd a kitöltött és elmentett adatlapot kinyomtatva 5 naptári napon belül, 1 eredeti és 2 másolati példányban 1 borítékban postára kell adni a kötelező mellékletekkel együtt a NAKVI címére (1223 Budapest, Park út 2.)
Az adatlapok mellett kitöltési segédlet is található a honlapon.

A vidékfejlesztési miniszter 62/2012. (VI.29.) VM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről Megtekintés

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alfoldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására
Megtekintés

ÚTMUTATÓ ÉS TEMATIKA a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához Megtekintés

PÁLYÁZATI ADATLAP - KITÖLTÉSI SEGÉDLET  Megtekintés


Tűzgyújtási tilalom
date 2012-07-04

A népvándorlások kora után letelepedett és alapvetően földművelésből élő, egyre gyarapodó népességnek mind nagyobb szántóterületre volt szüksége ahhoz, hogy rohamosan növekvő élelmiszer szükségletét meg tudja termelni. Emiatt fokozatosan kivágták az erdőket és feltörték a füves pusztákat, lecsapolták a mocsarakat.

A XVIII. századra az Alföld kopár, fátlan területté vált, melynek eredményeként a szél mozgatta futóhomok  a térségben élők  életét  megkeserítette, ellehetetlenítette.

A Duna –Tisza közi futóhomokok megkötésével először Szeged város főmérnöke Vedres István próbálkozott a XIX. század elején, majd Kiss Ferenc létesített hatalmas erdősítéseket Ásotthalom környékén a homok megkötésére, Kecskemét határának fásításában Bakkay József erdőmérnök játszott úttörő szerepet.

A homok megkötése érdekében létrehozott erdők főként a szélsőséges viszonyokat tűrő erdei-és feketefenyővel, és a mindennapokban széleskörűen felhasználható akác fafajjal létesültek.

A mai Bács-Kiskun megye területén a kezdeti mintegy 56. 000 ha erdő terület mára több mint 186.000 ha területre növekedett.

Mivel a termőhelyi adottságok ezt tették lehetővé így jelentős kiterjedésű igen tűzveszélyes erdőtömbök jöttek létre, a Duna-Tisza közén.

Mit tehetünk?

Előzzük meg az erdőtüzet!

Fokozott tűzveszély a hirtelen felmelegedés és csapadékmentes, száraz időjárás esetén, a Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal egyeztetve, elrendeli a megye erdőterületein az erdő és fásítások kétszáz méteres körzetében a tűzgyújtási tilalmat.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetet, illetve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.

A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről értesülnek, és hírt adnak a közszolgálati televíziók és rádiók, az országos –és megyei napilapok, valamint a határozatban megjelölt területegységek minden esetben térképen is feltüntetésre kerülnek a www.nebih.gov.hu/szakterületek/Erdeszeti Igazgatóság/ Tűzgyújtási tilalom térkép  webhelyen.

Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, 100.000 Forintig terjedő erdővédelmi bírsággal sújtható!

Működjünk együtt, óvjuk, védjük erdeinket!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága


Tájékoztató parlagfű elleni védekezésről
date 2012-07-03

Megkezdődött az idei évben is a parlagfű elleni védekezés. A parlagfű elleni hatékony fellépés jogszabályi alapját a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.), az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Éltv.), a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) teremti meg.

A törvényi rendelkezés értelmében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és azt követően, ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Különös figyelmet követelnek az év előrehaladtával azok az ingatlanok, melyek június 30-i határidőre gyomtalanítva voltak, hiszen általános tapasztalat, hogy az időjárástól függően ezek az ingatlanok augusztus közepére-végére újra parlagfűvel borítottak lesznek. Az aratások végeztével a tarlómunkálatokra is érdemes odafigyelni, mivel az elhanyagolt tarlók pollenkibocsátása igen nagymértékű lehet. Az ingatlanügyi hatóság – azaz a földhivatal – végzi külterületen az ellenőrzéseket, mely kiterjed a kultúrnövénnyel fedett ingatlanokra is. Az ellenőrzések során feltárt parlagfűvel fertőzött területekről a földhivatal értesíti a Növény- és Talajvédelmi igazgatóságot. 

A hatályos jogszabályok szerint belterületen a jegyző, külterületen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 2012. június 30. napját követően, köteles hatósági eljárást indítani azon ingatlantulajdonosokkal, földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni.

Külterületen a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, míg belterületen a jegyző jogosult a közérdekű védekezést elrendelni, a növényvédelmi bírság megállapítása azonban minden esetben a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságunk feladata.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közérdekű védekezést elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható és a közérdekű védekezés során felmerült költségek az ügyfeleket terhelik.

A növényvédelmi bírság mértéke a terület nagyságától és fertőzöttségének mértékétől függően 15.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet.

A  meg nem fizetett bírság és költség adók módjára behajtható.

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2012-06-25

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-én (szerdán)
15  órakor tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi tagintézményének beszámolója a 2011/2012.tanévben végzett munkáról
     Előadó: Altné Lantos Odett tagintézmény vezető
        
2./ Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

3./ A Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás módosítása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

4./A Kecskeméti Nevelési Tanácsadó támogatott státuszainak meghosszabbítása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

5./ A tanyagondnokság szakmai programjának módosítása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                  
6./ A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2005 (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                   Naske Adrienn kirendeltség vezető
7./ Egyéb

A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

K u n b a r a c s, 2012. június 22.


                                                              Tisztelettel:                  


                                                                                                   /:  Tóth Ferenc:/
                                                                                                      polgármester


Településbörze
date 2012-06-20

Településbörze a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban
 
 
2012. június 11-én a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár munkatársainak zártkörű településbörzét szerveztek az üzemben, ahol 25, Kecskemét 60-80 kilométeres körzetében található város, illetve község mutatkozott be. 

A börze elsődleges célja az volt, hogy a Kecskeméten és környékén letelepedni kívánó munkatársainak segítsen a gyár a keresésben és a települések megismerésében. 

A kiállító standokon a konkrét lakhatási feltételektől kezdve, a települések infrastruktúráján át, a bejárási lehetőségekig a dolgozóknak közvetlenül volt alkalma megismerni a szóba jöhető lakhelyeket.

A települések kivétel nélkül magas színvonalon, szóróanyagokkal és ismertető füzetekkel, valamint konkrét ajánlatokkal felkészülten állítottak ki a börzén, ahol az érdeklődők helyi termékeket is kóstolhattak.

A börze kellemes, családias hangulatban telt, ami azért is fontos, mert a rendezvény elsősorban a családos dolgozóknak kívánt segítséget nyújtani, hogy megtalálják a legkedvezőbb lakhatási, illetve bejárási lehetőségeket.

A településbörze mindkét fél egybehangzó véleménye alapján sikeres volt, s bízunk benne, hogy segítségére volt a kecskeméti Mercedes-Benz gyár munkatársainak.
Településünket Tóth Ferenc polgármester, Lőrincz Edit jegyző és Hegedűs Lászlóné képviselő mutatta be.

Településbörze


Statisztikai célú felmérés
date 2012-06-19

Ültetvények összeírása

A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény előírásai szerint

2012. június 1. és november 30. között

az alma, körte, kajszi és őszibarack ültetvények statisztikai célú felmérése zajlik a településen.

A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott összeírók felkeresik a helység közigazgatási területén található azon ültetvényeket, amelyeket előzetesen az adat¬gyűjtésre kijelöltek. A szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdőívet, amely az ültetvény jellemzőit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez szükséges információk megadásával, továbbá felkérésükre biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak.

A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók célja elsősorban az ültetvények felkeresése, ugyan¬akkor az adatfelvétel megvalósulásához a használókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerülhet.

A kérdőív megtekinthető az önkormányzati hivatalban vagy a KSH internetes honlapján (www.ksh.hu).

Központi Statisztikai Hivatal

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
date 2012-06-07

A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területén a Mikrovállalkozások jogcímre összesen 365 077 192,- Ft támogatás áll rendelkezésre . A támogatás intenzitása 60, illetve 65%. A támogatás összege a LEADER HACS tervezési területén pályázók számára maximum 30 millió Ft.

Pályázati dokumentáció elektronikus elérhetősége:
https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk712012 

A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V.11.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
Megtekintés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2012. (V.21.) számú közleménye Megtekintés

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület  Hírlevél 2012. június


Osztatlan földkampány
date 2012-05-15

Osztatlan földkampány

A 2012. június 1-jéig bejelentett földmegosztás költségét az állam viseli


Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van hazánkban.

Az Országgyűlés 2012. január 1-jei hatállyal módosította a Földrendező és földkiadásról szóló törvényt (Fkbt), amely kimondja, hogy 2012. június 1-jéig kérelmezett földmegosztás költségét az állam viseli. A törvény alapján, ha a létrejött tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.

Az osztatlan, közös földtulajdon rendezésével: könnyebb a föld értékesítése, egyszerűbb a föld hasznosítása, könnyebben igényelhető támogatás a műveléshez.

Az elmúlt 20 évben az állam átvállalta a részarány-földtulajdonként nyilvántartott termőföldek önálló ingatlanná alakításának költségét, ennek ellenére 2011. december 31-ig csak mintegy 240 ezer tulajdonos kérte a tulajdoni hányadának  önálló ingatlan kialakítását.

A magyarországi mezőgazdasági földterületek szerzésére vonatkozó tilalom 2014. április 30-ig tart. A Vidékfejlesztési Minisztérium még az idén beterjeszti az új föld- és az új családi gazdaságokról szóló törvényt, melynek egyik fő célja, hogy tisztázza, ki vásárolhat földet Magyarországon, és ki nem.  A földtörvény meg fogja akadályozni a spekulatív célú földszerzéseket, és rendezi a gazdátlan földek kérdését is.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz.

 


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal


Ebek kötelező védőoltása
date 2012-05-02
 

Tisztelt Lakosság!

2012. évben dr. Faragó Zsolt jogosult állatorvos az alábbi menetrend szerint végzi az ebek összevezetéses veszettség elleni kötelező védőoltását Kunbaracson:


                     2012. május 09. (szerda)

                     8.00-10.00       Polgármesteri Hivatal udvarán
                    
                     11.00-11.30     Csaradai iskolánál

 

 

                     2012. május 11. (péntek)
 

8.00-10.00        Polgármesteri Hivatal udvarán


Az oltás díja 3200,- Ft ebenként a kötelező féregtelenítéssel együtt. Aki még nem rendelkezik sorszámozott oltási könyvvel, annak 300,- Ft felár ellenében azt kiállítják.


Háznál történő oltási igények bejelenthetők a 06-20-332-69-06 telefonszámon vagy a helyszínen.

Május hónapban az állatorvos a fenti áron oltja az ebeket a Lajosmizse, Deák F. u. 9. sz. alatti PARTNER VET Állatgyógyászati Központban.


Lomtalanítás
date 2012-04-26

É R T E S Í T É S


Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012.május 2-án (szerdán) 7 órától szemétszállítással egybekötött lomtalanítás lesz a községben.
Lim-lomnak minősül a háztartásokban keletkező azon hulladék, amely a használt gyűjtőedényben méretére, nagyságára tekintettel nem helyezhető el. Ilyen pl.: a háztartási berendezési és felszerelési tárgyak, bútorok, háztartási jellegű szemét bekötött nyakú zsákban, stb.
Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot (kivéve törmelék, veszélyes hulladék pl.: hűtőszekrény, TV, vegyszerek ill. ezek szennyezett csomagolóanyagai, fáradt olaj, stb.) és lomokat időben, zsákolva helyezzék el a házuk előtti közterületen úgy, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével.


K u n b a r a c s, 2012. április 26.

                                                                                              Önkormányzati Hivatal

 


 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2012-04-23

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 27.-én (pénteken) 

13   órakor  tartandó ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ Beszámoló a kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ 2011. évi tevékenységéről településünkön
     Előadó: Szabó Marianna intézményvezető

2./  Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester
                    Tolnai Irén pénzügyi előadó

3./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
     Előadó: Tóth Ferenc polgármester

4./Egyéb

A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!


K u n b a r a c s, 2012. április 23.


                                                              Tisztelettel:                  


                                                                                                    /:  Tóth Ferenc:/
                                                                                                      polgármester

 

 


Meghívó rehabilitációs állásbörzére
date 2012-04-05
Meghívó Rehabilitációs állásbörzére
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Kecskemét, Klapka u. 34.
Időpontja: 2012. április 13. (PÉNTEK) 9.00 és 12.00 óra között.
A börze a munkaerő-piaci szereplők közötti információcserét és a munkakapcsolatok létrejöttét és elősegítését kívánja előmozdítani megteremtve a lehetőséget arra, hogy a megváltozott munkaképességű személyek és a munkaadók egymásra találhassanak. A munkaadók a munkaerő-piac minden területéről képviseltetik magukat, elsősorban megváltozott munkaképességű emberek toborzásának szándékával, emellett a rendezvényen bemutatkoznak a kirendeltség és szolgáltató központ támogatásai, humánszolgáltatásai, aktuális képzési lehetőségei. A rehabilitációs állásbörze egyszeri és pótolhatatlan alkalom a helyi munkáltatókkal való érdemi kapcsolatfelvétel szempontjából, emiatt tanácsos minden dolgozni akaró megváltozott munkaképességű ember személyes megjelenése.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt, de a rendezvényen való részvétel főként
Megváltozott munkaképességű emberek számára bír kiemelt jelentőséggel!


ÖNÉLETRAJZOT FELTÉTLEN HOZZON MAGÁVAL!
Szolgáltatások: Állásközvetítés; internetes álláskeresés, EURES - külföldön történő munkavállalással kapcsolatos – tanácsadás, Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) szolgáltatásai, Képzési információnyújtás és tanácsadás, Munkajogi tanácsadás, Rehabilitációs és pályaorientációs tanácsadás, Munkavállalási, álláskeresési tanácsadás, Diplomás Munkaközvetítő Iroda (DIMI), Próbainterjú
Tájékoztató előadások:
10.00-10.10 Köszöntő - dr. Tyavoda Andrea, Kirendeltség és Szolgáltató Központ vezető
10.10-10.30 A rehabilitációs foglalkoztatás jogi aspektusa - dr Méhes Dávid ügyvéd, dr. Ikanov Gábor ügyvéd
10.30-10.50 Várható új foglalkozási rehabilitációs támogatási formák -Daczi Péter foglalkozási-rehabilitációs szakértő
Az állásbörzén, fórumon történő részvétel, valamint a szolgáltatások igénybevétele ingyenes.
Információ: Gyulai Anna - 76/ 478-207 / 408-as vagy 401-es melléken illetve a gyulaianna@lab.hu e-mail címen
Dr. Tyavoda Andrea ügyfélszolgálati osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Meghívó Pdf formátumban megtekintés

Sajtóközlemény
date 2012-03-20

Lehetőségeid Európában

A EuropeDirect Bács megyei szervezete és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közös szervezésében kerül lebonyolításra a „Lehetőségeid Európában” című rendezvény 2012. március 21. napján (szerdán) Kecskeméten, a Katona József Megyei Könyvtárban.

A rendezvény elsődleges célcsoportja a végzős középiskolás korosztály, akik külföldi továbbtanulásban gondolkodnak, de várják a rendezvényre a főiskolásokat és a végzett pályakezdőket is, ahol tájékoztatást kaphatnak önkéntes munkákról, nyelvtanulási lehetőségekről, ösztöndíjakról és munkavállalásról is.

A rendezvényen 10.00- 16.00 óra között önálló standdal fognak megjelenni az alábbi meghívott szervezetek:

NPK (Nemzeti Pályainformációs Központ) – tanulási lehetőségek, ösztöndíjak Európában – előadás
EURES – munkavállalás Európában – előadás
HELPI, Mobilitás, Eurodesk – önkéntes munka, ifjúsági programok, ifjúsági cserék – előadás
British Council – nyelvtanulás, ösztöndíjak – előadás
Goethe Intézet – nyelvtanulás – előadás
RÉV – ifjúságsegítés, tanácsadás – előadás
Europe Direct – általános információk – előadás
EUROPASS – egységes európai dokumentumok (bizonyítványok, nyelvtudás, oklevelek, önéletrajz) (csak standdal!!)
TEMPUS – ösztöndíjak, szakképzési lehetőségek (csak standdal!!)

A meghívott vendégek a nap folyamán a működésükkel kapcsolatos információkról, a működési területükön szerzett tapasztalatokról előadásokat is tartanak.

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a rendezvényre a környék munkaerőpiaci térségeiből, kirendeltségeiből is várja a regisztrált álláskereső érdeklődőket, akiknek utazási támogatáshoz igazolást tudnak adni a helyszínen.

 

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
date 2012-02-13

M E G H Í V Ó


Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 17.-én (pénteken) 14 órakor tartandó ülésére.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Az ülés napirendje:

1./ 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Tolnai Irén pénzügyi előadó

2./ 2012. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester


3./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről
Előadó: Tóth Ferenc polgármester


4./ Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 9/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Lőrincz Edit jegyző

5./A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Előadó: Lőrincz Edit jegyző


6./ A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek 2012. évi munkateljesítménye követelményeinek alapját képező célok meghatározása

Előadó: Lőrincz Edit jegyző


7./ Egyéb

 


A napirendi pont fontosságára való tekintettel, tisztelettel elvárom!

 

 

K u n b a r a c s, 2012. február 13.

 

Tisztelettel: /:Tóth Ferenc:/
polgármester

 


Tájékoztatás a járási rendszer kialakításáról
date 2012-01-23

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkársága elkészítette a járások kialakításáról szóló tájékoztatót, valamint a járási székhelyek és a járásokba tartozó településekre vonatkozó javaslatot, melyek a járásokra vonatkozó történeti áttekintés és nemzetközi kitekintő szövege mellett itt tekinthetőek meg:

Járás koncepció (pdf) megtekintés
Járás nemzetközi kitekintés (pdf) megtekintés
Járás történeti áttekintés (pdf) megtekintés
Társadalmi egyeztetés (pdf) megtekintés


Tájékoztatás az illetékek 2012. január 01-i változásáról
date 2012-01-17

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2012. január 01-i módosításával az Önkormányzati Hivatalnál intézendő ügyekben is változnak az egyes illetékek.

Első fokú államigazgatási eljárás illetéke (általános tételű)

3 000 Ft

Fellebbezés

5 000 Ft

Végzés elleni fellebbezés

3 000 Ft

Adóigazgatási eljárás fellebbezésének eljárási illetéke

 

A fellebbezéssel érintet, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft.

Végrehajtási kifogás

5 000 Ft

Működési engedély kiadása (kereskedelmi üzletekre)

10 000 Ft

Működési engedély módosítása

3 000 Ft

Megrondgálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított másolat illetéke

3 000 Ft

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, szálláshely bejelentése, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely működtetésének nyilvántartásba vételi kérelme

3 000 Ft

 

Adó- és értékbizonyítvány (ingatlanonként)

4 000 Ft

Hatósági bizonyítvány

3 000 Ft

Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke oldalanként

100 Ft

 

Hitelesítési záradék

1 000 Ft

Becsületsértés, Magánlaksértés szabálysértési eljárás illetéke

3 000 Ft

Panasz illetéke

3 500 Ft

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén a gépjármű átírása során az okmányirodánál kell a vagyonátruházási illetéket megfizetni.

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett-kilowattban kifejezett-teljesítménye és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

 

hajtómotorjának teljesítménye

Jármű gyártástól számított kora

(kw)

0-3 év

4-8 év

8 év felett

0-40

550 Ft/kW

450 Ft/kW

300 Ft/kW

41-80

650 Ft/kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

81-120

750 Ft/kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

120 felett

850 Ft/kW

750 Ft/kW

650Ft/kW

 

2012. január 1-től az adás-vételi szerződéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a kilométeróra állását is.

 

Kunbaracs, 2012. január 17.

Lőrincz Edit

jegyző


Karácsonyvárás Kecskemét főterén
date 2012-01-17

A Kunbaracsi Polgárőrség december 24-én egy tál meleg gulyással vendégelte meg a rászorulókat Kecskemét főterén.

Karol Wojtyla pápa "terített asztalára" 38 kg sertés lapockából és 60 kg krumpliból főzte a levest Sík Mihály, Szabó István polgárőr parancsnok vezetésével.

A katonai üstbe Frankó János izsáki vállalkozó hozta a húst, a csipetkét Juhász Sándorné- az Izsáki tészta Kft.tulajdonosa- adta.

A polgárőrség a gulyáslevesből megvendégelte a Kunbaracson élő nagycsaládosokat is

.


Karácsonyi gondolatok
date 2012-01-17

Karácsony

Wass Albert „Magyar karácsony az égben” című elbeszélése valamennyi karácsonyi tárgyú versnél vagy elbeszélésnél torokszorítóbban tanúskodik arról a metafizikai bizonyosságról, amellyel a magyar csak magyarként tudja átélni a Megváltó megszületését:

»Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit.

Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülő imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki.

De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt odafönt az égben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt.

Ilyesmi még nem történt, amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illőnek s helyesnek, s így is történt.

Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá.

Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengőt s megrázta jó erősen, amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán!

Elsőnek az ősz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. „Pro libertate”, suttogta a nagyságos fejedelem, s Petőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, előlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét, s felsírt a húrokon a magyar „Mennyből az angyal...” De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót.

Majd az Úr Jézus jelt adott megint s rangsor szerint István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petőfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségből valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a fa a tehertől.

Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba. Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplős kis angyalka, aki elejtette az aranycsengőt, kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elővezette onnan a szeplős kis angyalt. „Hát te minek bújtál oda?” – kérdezte tőle mosolyogva. „Restellem magamat” – vallotta be a szeplős.
– „Elejtettem volt azt a csengőt, lássa.” „Oh, hát te voltál az!” – nevetett az Úr. „Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor?” „Katika a nevem s Budapestről jöttem” – felelte a vézna, szeplős kicsi angyal – „november negyedikén, Uram.”

Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. „Isten hozott, Katika” – mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. „Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek?” „Küldtem, Uram” – felelte Katika, s elpirult a szeplői alatt. „Aztán mit küldtél?” – kíváncsiskodott az Úr Jézus. „Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?” A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. „Nem imádságot küldtem” – vallotta be szégyenkezve.

Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. „Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen?” „Kenyeret” – felelte szepegve Katika. „Szép fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is” – tette hozzá bizalmasan. „S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már…”

Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt. „Jól tetted, Katika”, mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szeméből, „sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön. Kenyeret.”

Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával átölelte. „Ne sírj, nagymama!” – kiáltotta hangos, csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot –, „Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!”

Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem, kisütött a nap Magyarország fölött!«

Wass Albert elbeszélésével kívánunk olvasóinknak Istentől megáldott békés és boldog Magyar Karácsonyt és nemzetünk feltámadásába vetett hittel szebb jövőt!

 


Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez támogatás igénylése
date 2012-02-13

Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez támogatás igénylése


Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI.24.) VM rendelet.
A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához, az építési normagyűjteményben (ÉNGY) megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez.
Árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények létesítéséhez, felújításához, továbbá az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez önállóan támogatás nem nyújtható.
A rendelet alapján csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek vízelvezetése biztosított, egyik végpontjukon közvetlenül elérik a mezőgazdasági földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik végpontjukon közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy – folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódnak. A telepi utak nem támogathatóak.
Támogatás igénybevételére jogosult a helyi önkormányzat, továbbá a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet.
Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év.
Az ügyfél a burkolat nélküli külterületi út, kialakítása szerint bogárhátas, egy vagy kétoldali útárokkal, táblabejáróval, az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készülő stabilizált földút legfeljebb 6 m szélességig, kétoldali útárokkal, kőágyazat és/vagy kőszórás kialakításával szerinti valamennyi pályaszerkezetű út esetén fenntartási tervet köteles készíteni a 3. melléklet szerinti tartalommal a műszakilag önálló út átadás-átvételének napjáig az üzemeltetési kötelezettség teljes időszakára. Földutak esetén legalább évente, kőszórás esetén legalább három évente, kőágyazat kialakítása esetén legalább öt évente köteles az ügyfél elvégezni a fenntartási munkákat.
A rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege 10 793 308 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,0 milliárd forint. A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 215 866 eurónak megfelelő forintösszeg, a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.
Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg, az ÉNGY-ben szereplő tételekre vonatkozóan az ÉNGY szerinti referenciaárat. A jogcím keretében ÉNGY-ben nem szereplő tétel nem számolható el. A jogcím keretében a saját munkavégzés nem támogatható.
A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, az MVH által rendszeresített, a honlapján közzétett formanyomtatványon. A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a pénzügyi tervet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon,
b) engedélyköteles beruházás esetén a záradékolt műszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat, a helyszínrajzot és egyéb műszaki rajzokat, (földhivatali térképmásolat 1:4000, részletes helyszínrajz 1:500, kereszt-szelvények), valamint a tervező nyilatkozatát, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült,
c) az érintett önkormányzat képviselő-testületének a beruházás megvalósításáról szóló határozatának a kivonatát,
d) építési engedély köteles beruházás esetén a jogerős építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi létesítményhez történő csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,
e) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles, továbbá a 4. mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolatát,
f) a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot, ha a támogatási kérelem alapját képező mezőgazdasági út kialakítása, szélesítése termőföld igénybevételével valósulna meg,
g) védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történő megvalósítás esetén a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát,
h) a tervező nyilatkozatát, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült,
i) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett mezőgazdasági út egyik végpontján közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy – folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódik,
j) nem saját területen megvalósuló beruházás esetén a 2. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot.
A rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A támogatási kérelemben szereplő tevékenységek a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg.
A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 1. mellékletben meghatározott pontrendszer és az abban meghatározott dokumentumok, adatok alapján végzett értékeléssel és rangsor állításával hozza meg.


Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322
E-mail:agocs.bernadett@agrarkamara.hu


Tájékoztatás orvosi rendelésről
date 2012-12-28

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,hogy 2013. január 1--től a házi orvosi rendelés az alábbi időpontokban történik: (Hétfő 13h-15h,Csütörtök:8h-10h,Péntek 7h-8h)