WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3437779
Ma: 1796 Tegnap: 16514 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:5
 

Tartózkodási hely: Híreink / Gazdahírek / Gazdahírek / Nitrát adatszolgáltatás

Nitrát adatszolgáltatás
date 2011-03-24

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szól.

 

A Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat elõírásait a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak be kell tartaniuk.

 

Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetésérõl szóló jogszabályi részek nemcsak a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem a nem nitrátérzékeny területen a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzõ természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra is vonatkoznak.

Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minõsül az állattartás, ha baromfi esetében 3 számosállatot (pl. 215 tojótyúk és kakas), vegyes állattartás esetében 5 számosállatot (pl. 1 tehén és borja, 10 hízó és 70 tyúk) nem haladja meg az állatállomány nagysága.

A nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt követõ év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyaggazdálkodásra, trágyázásra, parcella mûvelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelõ adattartalommal.

A nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyilvántartást és a beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell õriznie.

 

2008. január 1. és december 31. közötti idõszakra az adatszolgáltatást a rendelet szerinti adatlapon (6. sz. melléklet) 2009. február 28-ig kell teljesíteni a mezõgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.

2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. közötti idõszakra az adatszolgáltatást már 2009. december 31-ig kell teljesíteni.

 

Az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre kell, hogy kerüljenek a gazdálkodóra, gazdaságra vonatkozó környezetvédelmi azonosítók is.

Mivel a 2008. év, mint tárgyév adatszolgáltatását már a megújult adatlapon kell teljesíteni, a környezetvédelmi azonosítókat idõben meg kell kérni a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl az un. KAR – adatlapokon (Környezetvédelmi Alapnyilvántartási Rendszer).

A kézzel kitölthetõ KAR adatlapok a www.kvvm.hu honlap környezetvédelem menüpontja alatt találhatók meg vagy onnan tölthetõ le a számítógépes kitöltéshez szükséges Kvadatszolg. Program.

 

A nitrát adatlapon szereplõ környezetvédelmi azonosítók:

KÜJ-szám : Környezetvédelmi Ügyfél Jel

TH-KTJ: Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel

EH-KTJ: Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel

 

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez kérje az ÚMVP tanácsadó segítségét.

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek