WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3437698
Ma: 1715 Tegnap: 16514 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:3
 

Tartózkodási hely: Híreink / Gazdahírek / Gazdahírek / Nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások

Nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások
date 2011-03-24

A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet szól az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A támogatás célja a nem termelő beruházások révén a vidéki táj megőrzése, az egyedi tájérték fenntartása, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezeti állapot javítása, az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási előírások betartásának és teljesítésének elősegítése, a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás.

Támogatás vehető igénybe az alábbi földhasználati intézkedésekre:

· Első kivitelre:

sövénytelepítésre,

mezővédő fásításra

· Gyeptelepítésre:

füves mezsgye telepítésére,

ültetvény sorközgyepesítésére,

környezetvédelmi célú gyeptelepítésre

természetvédelmi célú gyeptelepítésre

· Rovarteleltető bakhát létesítésére gyeptelepítéssel.

Támogatás vehető igénybe az alábbi eszközbeszerzésekre:

· gyepterület hasznosítása során alkalmazható természetes alapanyagú kerítés kialakítására

· természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítésére.

A támogatás maximális mértéke a földhasználati intézkedéseknél az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb

· Sövénytelepítés esetén: 300 eurónak megfelelő forintösszeg /100 folyóméter

· Mezővédő fásítás esetén: 800 eurónak megfelelő forintösszeg /100 folyóméter

· Füves mezsgye létesítése esetén: 30 eurónak megfelelő forintösszeg /100 folyóméter

· Ültetvény sorközgyepesítése esetén: 310 eurónak megfelelő forintösszeg /ha

· Környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén: 310 eurónak megfelelő forintösszeg //ha

· Természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén: 310 eurónak megfelelő forintösszeg //ha

· Rovarteleltető bakhát létesítése esetén: 30 eurónak megfelelő forintösszeg /100 folyóméter

A támogatás maximális mértéke eszközbeszerzés esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb

· Kerítések esetében: 315 eurónak megfelelő forintösszeg /100 folyóméter

· Madárvédelmi berendezések esetében: az egyes berendezési típusokra megállapított (12-60) euróösszegnek megfelelő forintösszeg/berendezés

A földhasználati intézkedésekkel kapcsolatban felmerült elszámolható kiadásnak minősülnek a következő tevékenységek költségei:

a) terület-előkészítés;

b) tápanyag-utánpótlás;

c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás;

d) telepítés.

Az eszközbeszerzés esetén felmerült elszámolható kiadásnak minősül:

a) eszköz bekerülési költsége;

b) alapanyag költsége;

c) terület-előkészítés költsége;

d) létesítés költsége;

e) a létesítéshez kapcsolódóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31.§-ában maghatározottak szerinti kiadásokra és mértékben.

A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeiről szóló külön jogszabály alapján a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az előzetesen jóváhagyott területekre vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik.

Támogatást vehetnek továbbá igénybe a Natura 2000 területek földhasználói, akik a mûvelethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüggésben felmerülő kiadásokat, illetve kockázatokat viselik, ha a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett beruházás természetvédelmi értéke az adott területen magas.

A beruházás a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napját követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg.

A földhasználati intézkedések esetén a beruházást legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő év május 31-ig meg kell valósítani.

Az eszközbeszerzés esetén az eszközbeszerzést legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül végre kell hajtani.

A kifizetési kérelem benyújtását követően a beruházást:

a) legalább 5 évig fenn kell tartani a földhasználati intézkedések esetében;

b) legalább 3 évig fenn kell tartani az eszközbeszerzések esetében.

Támogatási kérelem 2009. júniusában nyújtható be elektronikus úton. A támogatási kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltséghez. A kérelmező egy támogatási kérelemben több intézkedésre is igényelhet támogatást.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően az alábbi adatok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség:

ügyfél-azonosítási információk,

támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, különösen a blokkazonosító, az intézkedés azonosító, illetve területméret adatok.

A kifizetési kérelmet be lehet nyújtani:

a) földhasználati intézkedések esetén minden évben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendeletben foglaltak szerint, legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második naptári évben;

b) eszközbeszerzések esetén évente:

ba) április 1.-május 15. között, valamint

bb) október 1-október 31. között, legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 18 hónapon belül.

A kifizetési kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.

A támogatás a jogcímre vonatkozó helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy összegben kerül folyósításra. A támogatás elszámolásának alapját a támogatásra jogosult által benyújtott számlaösszesítők képezik.

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek