WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3437708
Ma: 1725 Tegnap: 16514 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:1
 

Tartózkodási hely: Híreink / Gazdahírek / Gazdahírek / Agrár-környezetgazdálkodási támogatással kapcsolatos változások

Agrár-környezetgazdálkodási támogatással kapcsolatos változások
date 2011-03-24

A 31/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosította az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletet. A rendelet módosítás néhány pontját a következõkben emelem ki.

Az elsõ gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet legkésõbb 2010. május 15-ig kell elkészíteni.

A szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport esetében a támogatásra jogosultnak a 112/2009. (IX. 1.) MVH közleményben közzétett módon be kell jelentenie:

a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a növényállomány beforgatását megelõzõ 15 napon belül a zöldtrágyázásra kerülõ növényfajt, a munkálat végzésének helyét és idõpontját;

b) másodvetés megvalósítása esetén a munkálatok elvégzését követõ 15 napon belül az elvetett növényfajt, a munkálat végzésének helyét és idõpontját;

c) középmély lazítás megvalósítása esetén a munkálat elvégzését követõ 15 napon belül a megvalósítás helyét és idõpontját.

A támogatási kérelmet benyújtott ügyfélnek – a jogerõs elutasító határozattal vagy jogerõs, eljárást megszüntetõ végzéssel rendelkezõ ügyfél kivételével – a kifizetési kérelmet megelõzõen, de legkésõbb május 15-ig elektronikus úton területazonosítási kérelmet kell benyújtania az MVH részére.

 

 

Gazdálkodási napló vezetési kötelezettség

 

 

A gazdálkodóknak az alábbi esetekben kötelezõ a gazdálkodási napló/gazdálkodási napló egyes vonatkozó naplórészeinek vezetése:

1.) Kedvezõtlen adottságú területek kompenzációs támogatást igénylõ gazdálkodóknak;

2.) Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatást igénylõ gazdálkodóknak;

3.) Nitrátérzékeny területen gazdálkodók, valamint a háztartási igényt meghaladó mértékben állattartást folytató gazdálkodóknak kötelezõ gazdálkodási naplót vezetniük.

4.) Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõ gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területére vonatkozóan gazdálkodási naplót kell vezetniük.

 

 

Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot elõírásai

 

 

A 32/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosította az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletet.

Gyommentes állapotúnak kell tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különbözõ – kémiai, fizikai, biológiai – gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben megakadályozták a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, hogy a gyomnövényfoltok összterülete a tábla kiterjedésének 30%-át nem haladja meg, továbbá az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett kémiai, fizikai, biológiai gyomszabályozási módszerek alkalmazásával megakadályozták a veszélyes gyomnövények (Aranka fajok, parlagfû, selyemkóró) szaporító képleteinek kialakulását.

A Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot elõírásai a következõ 9. és 10. ponttal egészülnek ki:

9. A Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megõrzése kötelezõ. A kunhalom területén a gyeptelepítés elõkészítéséhez szükséges talajmunkák kivételével bárminemû talajmunka végzése és a fahasználat tilos.

10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhetõ.

 

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek