WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3202125
Ma: 297 Tegnap: 433 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:3
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2023 archív) / Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása

Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
date 2023-04-13
HIRDETMÉNY
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezetői álláshelyre az alábbi szövegezésű hirdetmény közzétételét rendeli el:
 
1. Pályázatot meghirdető szerv:
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel/Fax: 76/545-128,545-129
E-mail:polgarmester@ kunbaracs.hu
2. Meghirdetett munkahely:
Kunbaracs Óvoda
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2.
Óvodavezető
Szolgálati lakás biztosítása megoldható
3. Képesítési és egyéb feltételek
-felsőfokú óvodapedagógus szakképzettség
- megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlat óvodapedagógus munkakörben
-büntetlen előélet
-előny: óvodavezetői gyakorlat,
-modern óvodapedagógiai módszerek ismerete
4. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
- Az állás elfoglalásának ideje:
a pályázat elbírálását követően azonnal
-a megbízás öt évre szól, 2028. július 31-ig
- Pályázat elbírálásának határideje : 2023. június 30.
- vezetői pótlék : pótlék alap 200 %
- Pályázathoz csatolandó:
- az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- pályázó arról szóló nyilatkozata ,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.,
- pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e ahhoz , hogy pályázata nyilvános ülésen kerüljön elbírálásra,
- büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,- Pályázat címzése:
Kunbaracs Község Önkormányzata (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.)
Elektronikus úton Hegedűs Lászlóné polgármester részére a polgarmester@kunbaracs.hu e-mail címen keresztül

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM).
 A KÖZSZOLGÁLLÁS internetes oldalán történt közzététel ideje: 2023. április 13. nap
 Pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.