WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 
Telepũlési értéktár
 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 2705341
Ma: 561 Tegnap: 601 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:1
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2019 archív) / Megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása

Megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása
date 2019-02-11

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
 6045 LADÁNYBENE, FŐ ÚT 66. 
E-mail: jegyzo@kunbaracs.hu
76/545-128 
Fax: 76/545-129

Ikt.sz: 66-1/2019. 

Tárgy: Megválasztható önkormányzati
   képviselők számának meghatározása


Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 4. § b) pontja alapján

Kunbaracs községben

megállapítom, hogy Kunbaracs község lakosságszáma alapján, mint 1000 vagy ennél kevesebb lakosú település –  egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma

4, azaz négy fő.

 
Határozatom ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogással lehet élni a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (a továbbiakban: HVI) úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított három napon belül-azaz 2019. február 14-én 16:00 óráig - megérkezzen a HVI vezetőjéhez (levelezési cím: 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. fax: (+36-76) 545-129, e-mail:jegyzo@kunbaracs.hu .)
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d)  a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.  

A Ve. 306. § (1) bekezdése értelmében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által megadott lakosságszám 643 fő.

A lakosságszám ismeretében - az Övjt. 4.§ b) pontjában foglaltak alkalmazásával - a települési képviselő-testület megválasztható képviselőinek száma a rendelkező részben foglaltak szerint került meghatározásra.
Határozatom jogalapja az Övjt. 3. §-a és 4. § b) pontja, valamint a Ve. 306. §-a, hatáskörömet a Ve. 306. § (2) bekezdése biztosítja.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208-212. §-án alapul. 

Jelen határozat közzététele helyben szokásos módon történik, a közzététel napja: 2019. február 11.

 


Kunbaracs, 2019. február 11.

 

        Lőrincz Edit
         HVI vezető