WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 
Telepũlési értéktár
 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 2705332
Ma: 552 Tegnap: 601 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:4
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2017 archív) / Meghívó lakossági fórumra

Meghívó lakossági fórumra
date 2017-06-29

Kedves Kunbaracsi Lakosok!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelme és alakítása érdekében településképi arculati kézikönyvet készít, melynek célja, hogy meghatározza a község jellemzőit, értékeit, eltérő jellemzőjű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés céljából.
Az arculati kézikönyv alapján településképi önkormányzati rendeletet alkot, melyben meghatározza a településképi követelményeket, a településkép-védelem támogatási és ösztönző rendszerét, valamint szabályozza ezek érvényesítési eszközeit.

Mind a kézikönyv, mind a településképi rendelet véleményezése széles társadalmi bevonással történik, melynek során számítunk a lakosság aktív részvételére elsősorban a kézikönyv készítésében.

A kézikönyv tartalma, melynek fejezeteihez adatokat, észrevételeket, javaslatokat lehet tenni:
1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
Tájékoztatás céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:
Tájékoztatás céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:
2017. június 29 én 16 óra 30 perc
Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.

Aktív részvételére feltétlenül számítok.

E felhívás kézhezvételétől számított 21 napon belül tehetnek írásban javaslatokat, észrevételeket.

A javaslatokat, észrevételeket a Polgármesternek címezve írásban, a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a kunbaracsph.jegyzo@hiperkom.hu  e-mail címre kérjük eljuttatni a vélemények feldolgozása érdekében. Elsősorban Önök által jó példának tartott fotókat várunk címmel ellátva.

A javaslatokat, észrevételeket figyelembe vesszük és lehetőség szerint beépítjük a kézikönyvbe. Az elkészült kézikönyvet jóváhagyás előtt véleményeztetjük és egy újabb, azt ismertető lakossági fórumot is szervezünk.

A véleményezési, egyeztetési eljárás lezárását követően az elkészült kézikönyvet és településképi rendeletet 2017. október 1-ig jóvá kell hagyni.

Kérem, hogy segítse önkormányzatunk munkáját, mert csak mi, közösen tudunk egy jó alapot teremteni településképünk szebb, hagyományőrző kialakítása érdekében.


                                                                                                            Tisztelettel:

                                                                                                                                    Tóth Ferenc

   polgármester