WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3202121
Ma: 293 Tegnap: 433 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:2
 

Tartózkodási hely: Településünkről / Civil szervezetek / Kunbaracs Községért Alapítvány

Kunbaracs Községért Alapítvány
date 2011-01-24

Kuratóriumi elnök: Szabó István

A Kunbaracs Községért Alapítvány a 2006. évben is tevékenyen a részt vett a falu rendezvényeinek szervezésében biztosítva ezzel a községi önkormányzat és a falu lakossága közötti hatékony kommunikációt valamint a lakosság kulturális igényeinek kielégítését.
Nagymértékben hozzájárultunk a községi lap szerkesztéséhez, kiadásához és terjesztéséhez.
A falu és a környezet tisztántartása érdekében az elmúlt évben is eredményes szemétgyûjtési akciót szerveztünk több alkalommal. Különbözõ társadalmi munkákat szervezünk rendszeresen ( parkosítás, tereprendezés, pályázati célok lakossági önerejének biztosításához) szolgálva ezzel a falu fejlõdését és a különbözõ közösségformáló tevékenységek meghonosodását.
Részt veszünk a község külkapcsolatainak erõsítésében, ennek nyomán tudott megjelenni községünk a különbözõ megyei és térségi lapok hasábjain.
Jelenlegi fõ profilunk a helyi közösségek (Nyugdíjas Klub, Kökény citerazenekar) és civil szervezeteink menedzsmentje.Az elmúlt években is végzett közösségi munkát szeretnénk még eredményesebben és sikeresebben végezni. Kulturális rendezvények segítése, közösségi munka szervezése, virágosítási, faluszépítési, szemétgyûjtési akciók lebonyolítása. Lehetõségeinkhez mérten támogatjuk kisközösségeinket, így a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubot a Kökény Citerazenekart és valamennyi öntevékeny közösséget.

Az alapítvány levelezési címe: 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

Adószáma: 18345265-1-03